Строительство »

Страхові внески для ІП в 2014 році

Всі ІП, незалежно від обраного податкового режиму і наявності співробітників, зобов'язаний сплачувати внески за себе Всі ІП, незалежно від обраного податкового режиму і наявності співробітників, зобов'язаний сплачувати внески за себе. Розповімо докладно, як це грамотно зробити в 2014 році.

Порядок розрахунку і сплати фіксованих внесків

Фіксовані внески, які ІП платить за себе, розраховуються і сплачуються наступним чином:

  • до 31 грудня 2014 року всі без винятку ІП зобов'язані сплатити фіксовану суму внесків у розмірі 20 727,53 рубля (в ПФР - 17 328,48 рубля, в ФОМС - 3399,05 рубля).
  • До 1 квітня 2015 року, якщо дохід за календарний рік перевищив 300 000 рублей, IP перераховує додатковий внесок в розмірі 1% з суми доходу, що перевищує 300 000 рублей.

При цьому сукупний розмір всіх страхових внесків ІП за 2014 рік не може перевищувати 142 026,89 рублів. З них:

- максимальний платіж в ПФР - 138 627,84 рублів,
- фіксований платіж в ФОМС - 3399,05 рублів.

терміни сплати

Отже, фіксований платіж в ПФР і ФОМС в розмірі 20 727,53 рубля перераховується до 31 грудня 2014 годя.

Проміжні терміни сплати протягом року не встановлені, тому перераховувати внески можна будь-якими сумами. Зручно робити це одноразово або поквартально.

У Iквартале 2015 роки (до 1 квітня) потрібно перерахувати додаткову суму внеску (1% від доходу понад 300 000 руб.). В принципі цей платіж теж можна зробити протягом 2014 року, але можуть виникнути труднощі при розрахунку поквартальних податків, тому краще не експериментувати.

Відрахування фіксованих внесків при розрахунку податків

Фіксовані внески за 2014 рік, як і раніше, можна вичитати з податків.

Щоквартальні авансові платежі за ССО 6% можна зменшити на фактично перераховану суму фіксованих внесків на дату сплати. ІП без співробітників вправі зменшити ССО 6% на всю суму внесків. ІП з співробітниками може зменшити ССО 6% на фіксовані внески за себе та внески за працівників, але не більше, ніж на 50%.

Для платежів за ССО 15% фіксовані внески ІП включаються до витрат при розрахунку авансового платежу в податкову. Внески включаються до розрахунку повністю за датою сплати в розмірі фактично сплаченої суми.

Податок з ЕНВД зменшується на суму сплачених фіксованих внесків. Внески зменшують податок в тому кварталі, протягом якого вони сплачувались. ІП без співробітників можуть зменшити податок повністю на фактично сплачені внески. У ІП з співробітниками в розрахунку ЕНВД фіксовані внески не враховують.

Увага!

Обов'язковий фіксований внесок 20 727,53 рублів враховується в ССО і ЕНВДпо датою фактичної сплати внеску в фактично сплачений розмірі. При цьому сума повинна бути сплачена до 31 грудня 2014 року. Все, що перераховується пізніше, не можна віднімати з податків.

При цьому суму внеску можна відняти з авансового платежу за ССО тільки в тому кварталі, в якому був здійснений платіж. Тобто з платежу в податкову за I квартал можна відняти суму внеску за січень, лютий і березень.

Однак враховувати (цілком або частково а залежно від режиму оподаткування) можна тільки ту суму, яка була сплачена до 31 грудня 2014 року. Все, що перераховується з запізненням, в розрахунку податку не включається.

Відрахування додаткового внеску (1% від доходу мінус 300 тисяч) при розрахунку податків

При розрахунку податку за ССО і ЕНВД можна враховувати і суму додаткового внеску. Для цього вона повинна бути сплачена строго в I кварталі 2015 року. І враховуватися вона буде, відповідно, в авансовому платежі в податкову за I квартал 2015 року.

Якщо оплатити 1% понад доходів протягом 2014 року, включити суму в розрахунок і зменшити на них податок за ЕНВД або ССО не можна.

Звітність за фактом сплати внесків

При перерахуванні фіксованих внесків у платіжному дорученні вказується реєстраційний номер ВП у ПФР, а також КБК і реквізити платежу.

Виходячи з цих даних Пенсійного фонду ідентифікує платіж і відображає його в своїй базі.

Правильність нарахування внесків ПФР перевіряє самостійно виходячи з даних декларації, яка подається ВП у податкову інспекцію. Відомості про податки ІП в 2014 році ПФР отримає не пізніше 15 червня 2015 року.

Так що ніякої звітності про сплату внесків надавати не потрібно. Що потрібно, так це вчасно платити внески і зберігати квитанції (платіжні доручення). Робити повинен мати можливість при необхідності надати ці документи до фонду.

До речі, всі внески сплачуються в ПФР незалежно від того, хто керує пенсійними накопиченнями підприємця - ПФР або НПФ. Всі відрахування спочатку потрапляють в ПФР, який сам перенаправляє внески в керуючу компанію, обрану кожним конкретним платником.

Сплата внесків при відсутності доходів

Якщо прибутку немає або діяльність не ведеться, IP на ССО должензаплатіть обов'язкову суму внеску в розмірі 20 727,53 рубля до 31 грудня 2014 року. В кінці року ІП здає нульову податкову декларацію за ССО, і інспекція передасть до фонду відомості про відсутність у ІП доходу. Платити 1% немає з чого, і, відповідно, не потрібно.

Якщо немає доходів у підприємця на ЕНВД, нульового доходу для розрахунку фіксованого внеску не вийде, оскільки враховується поставлений дохід, а не реальний прибуток. Навіть якщо ІП зменшує ЕНВД на суму сплачених фіксованих внесків і до сплати податок за ЕНВД виявляється рівним нулю, поставлений дохід нулю НЕ дорівнює.

Так що ІП на ЕНВД при тривалій відсутності виручки можна порадити знятися з обліку як платник ЕНВД.

Звільнення від сплати внесків за відсутності діяльності як ІП

Індивідуальні підприємці, адвокати, нотаріуси та інші платники страхових внесків, зазначені в пункті 2 частини 1 статті 5 Закону № 212-ФЗ не сплачують страхові внески в ПФР і ФОМС за періоди, протягом яких ними не провадилась відповідна діяльність. Це положення діє за умови надання документів, що підтверджують:

  • проходження військової служби за призовом;
  • догляд одного з батьків за кожною дитиною до досягнення нею півтора року (не більше трьох років в цілому);
  • догляд за інвалідом 1 групи, дитиною-інвалідом або особою старше 80 років;
  • проживання з чоловіком, які проходять військову службу за контрактом, в місцевості, де відсутня можливість працевлаштування (не більше 5 років в цілому);
  • проживання за кордоном разом з чоловіком, що складається на дипломатичній службі, в складі різних представництв РФ за кордоном (не більше 5 років в цілому).

Заява про звільнення сплати страхових внесків та документи, що підтверджують відсутність діяльності в зазначені періоди, потрібно представити в Управління ПФР за місцем постановки ІП на обліку. Перелік документів можна уточнити тут .