Строительство »

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

 1. РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути РАДА ЮРИСТА: Як...
 2. РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути
 3. РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути
 4. РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути
 5. РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути
 6. РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

Фото: pixabay.com

Видача кредитів українськими банками значно скоротилася за останні кілька років, чому сприяють стан української економіки, високі процентні ставки банків і низька платоспроможність населення.

Найбільш затребуваними на сьогоднішній день залишаються карткові кредити держателям зарплатних і пенсійних карт, а також невеликі кредити на придбання товарів. При цьому актуальним залишається кредитування для придбання житла, особливо для такої категорії громадян, як внутрішньо переміщені особи.

Чи можуть переселенці взяти кредит в банку, і які складнощі можуть при цьому виникнути, розповіли юристи Фонду Ріната Ахметова.

Що таке кредит

Кредит - це грошові кошти, які банк або інша фінансова установа надає позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Кредит, виданий фізичній особі на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника, є споживчим кредитом.

Споживче кредитування в Україні регулюється Законом України «Про споживче кредитування».

види кредитів

Банківські установи України відповідно до своєї внутрішньої політики надають кредити в рамках різних програм кредитування, серед яких:

- кредити готівкою;

- кредити на товари або послуги;

- кредитні картки;

- кредити на придбання нерухомості (первинної або вторинної);

- кредити на придбання спеціалізованого обладнання;

- перекредитування.

Хто може отримати кредит

Питання про кожного потенційного позичальника банку розглядається на засіданні Кредитного комітету банку, який оцінює ризики і кредитоспроможність особи.

При оцінці кредитоспроможності потенційного позичальника враховуються, зокрема, термін, на який надається кредит, сума кредиту, доходи особи, мети отримання кредиту і т.д.

Оцінка кредитоспроможності особи здійснюється на підставі інформації та документів, отриманих від самого особи, а також на підставі інформації, законно отриманої з інших джерел.

У разі неподання особою документів або відомостей про себе та свій фінансовий стан, необхідних внутрішніми документами банку, останній має право відмовити такому споживачеві в укладенні кредитного договору.

Вимоги до позичальників

Банк на підставі своїх внутрішніх рішень має право встановлювати вимоги до позичальників, яким може бути виданий кредит за певною програмою кредитування.

Як правило, такими вимогами є:

 • Вік.
 • Наявність реєстрації місця проживання.
 • Постійне місце роботи.
 • Певний рівень доходу.

Необхідні документи

Перелік документів, необхідних для оформлення кредиту, залежить від конкретної програми кредитування і встановлюється внутрішніми документами конкретного банку.

На сьогоднішній день найпоширенішими видами кредитів, які банки видають з легкістю, є кредитні картки та кредити готівкою. З огляду на невеликий розмір суми таких кредитів, банки, як правило, вимагають мінімальний пакет документів:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про присвоєння податкового номера.

У разі якщо сума кредиту значна, наприклад, при кредитуванні покупки автомобіля або нерухомості, банки, як правило, вимагають додатково наступні документи:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи (для переселенців);
 • документ про отримані доходи та утримання з них за останні 6 або 12 місяців;
 • свідоцтво про шлюб;
 • згода чоловіка (дружини) на укладення кредитного договору;
 • правовстановлюючі документи на нерухомість позичальника;
 • інші документи (після консультації в банку).

Кредитування внутрішньо переміщених осіб

Будь-яких законодавчо встановлених обмежень для отримання кредиту переселенцями немає. Внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на отримання будь-якого виду кредиту нарівні з іншими громадянами України.

Однак необхідно розуміти, що у банку - своя внутрішня політика, і він може бути готовий до різних рівнів фінансового ризику. Цілком ймовірно, що на прийняття рішення про видачу великої суми кредиту внутрішньо переміщених особі в якійсь мірі будуть впливати норми законодавства, які встановлюють мораторій на нарахування штрафних санкцій на основну суму заборгованості за кредитними договорами внутрішньо переміщених осіб.

мораторій

Законодавством України з 14 квітня 2014 року встановлено мораторій на нарахування пені і штрафів на основну суму заборгованості за кредитними договорами громадянам України, які зареєстровані і постійно проживають або переселилися в період з 14 квітня 2014 року через населених пунктів, де проводилися військові дії.

Таким чином, внутрішньо переміщені особи звільнені від відповідальності у вигляді пені та штрафів за порушення строків виконання своїх зобов'язань за кредитним договором. Банк не має права нараховувати пеню або штрафи за несплату або несвоєчасну сплату кредиту протягом всього конфлікту.

Однак це не означає, що переселенці можуть не платити по кредиту або що банк не зможе стягнути суму основного боргу шляхом звернення стягнення на доходи або майно особи.

Спеціальна кредитна програма для переселенців

«Ощадбанк» пропонує спеціальну програму іпотечного кредитування для вимушених переселенців - «Кредит на житло для внутрішньо переміщених осіб» . Скористатися кредитом можуть громадяни України, які переселилися з непідконтрольною території Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Кредит надається терміном до 30 років в розмірі до 90% від вартості забезпечення. На жаль, процентна ставка за програмою досить висока і становить 18,99% річних.

права позичальника

Право на відмову від кредиту

Позичальник споживчого кредиту має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору без пояснення причин, в тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит позичальник зобов'язаний повернути банку грошові кошти, отримані за договором, і сплатити відсотки за період з дня отримання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі в зв'язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

Право на дострокове погашення кредиту

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Банку забороняється відмовляти позичальнику в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту або встановлювати позичальнику будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.

Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату позичальником будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

Фото: pixabay.com

Видача кредитів українськими банками значно скоротилася за останні кілька років, чому сприяють стан української економіки, високі процентні ставки банків і низька платоспроможність населення.

Найбільш затребуваними на сьогоднішній день залишаються карткові кредити держателям зарплатних і пенсійних карт, а також невеликі кредити на придбання товарів. При цьому актуальним залишається кредитування для придбання житла, особливо для такої категорії громадян, як внутрішньо переміщені особи.

Чи можуть переселенці взяти кредит в банку, і які складнощі можуть при цьому виникнути, розповіли юристи Фонду Ріната Ахметова.

Що таке кредит

Кредит - це грошові кошти, які банк або інша фінансова установа надає позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Кредит, виданий фізичній особі на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника, є споживчим кредитом.

Споживче кредитування в Україні регулюється Законом України «Про споживче кредитування».

види кредитів

Банківські установи України відповідно до своєї внутрішньої політики надають кредити в рамках різних програм кредитування, серед яких:

- кредити готівкою;

- кредити на товари або послуги;

- кредитні картки;

- кредити на придбання нерухомості (первинної або вторинної);

- кредити на придбання спеціалізованого обладнання;

- перекредитування.

Хто може отримати кредит

Питання про кожного потенційного позичальника банку розглядається на засіданні Кредитного комітету банку, який оцінює ризики і кредитоспроможність особи.

При оцінці кредитоспроможності потенційного позичальника враховуються, зокрема, термін, на який надається кредит, сума кредиту, доходи особи, мети отримання кредиту і т.д.

Оцінка кредитоспроможності особи здійснюється на підставі інформації та документів, отриманих від самого особи, а також на підставі інформації, законно отриманої з інших джерел.

У разі неподання особою документів або відомостей про себе та свій фінансовий стан, необхідних внутрішніми документами банку, останній має право відмовити такому споживачеві в укладенні кредитного договору.

Вимоги до позичальників

Банк на підставі своїх внутрішніх рішень має право встановлювати вимоги до позичальників, яким може бути виданий кредит за певною програмою кредитування.

Як правило, такими вимогами є:

 • Вік.
 • Наявність реєстрації місця проживання.
 • Постійне місце роботи.
 • Певний рівень доходу.

Необхідні документи

Перелік документів, необхідних для оформлення кредиту, залежить від конкретної програми кредитування і встановлюється внутрішніми документами конкретного банку.

На сьогоднішній день найпоширенішими видами кредитів, які банки видають з легкістю, є кредитні картки та кредити готівкою. З огляду на невеликий розмір суми таких кредитів, банки, як правило, вимагають мінімальний пакет документів:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про присвоєння податкового номера.

У разі якщо сума кредиту значна, наприклад, при кредитуванні покупки автомобіля або нерухомості, банки, як правило, вимагають додатково наступні документи:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи (для переселенців);
 • документ про отримані доходи та утримання з них за останні 6 або 12 місяців;
 • свідоцтво про шлюб;
 • згода чоловіка (дружини) на укладення кредитного договору;
 • правовстановлюючі документи на нерухомість позичальника;
 • інші документи (після консультації в банку).

Кредитування внутрішньо переміщених осіб

Будь-яких законодавчо встановлених обмежень для отримання кредиту переселенцями немає. Внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на отримання будь-якого виду кредиту нарівні з іншими громадянами України.

Однак необхідно розуміти, що у банку - своя внутрішня політика, і він може бути готовий до різних рівнів фінансового ризику. Цілком ймовірно, що на прийняття рішення про видачу великої суми кредиту внутрішньо переміщених особі в якійсь мірі будуть впливати норми законодавства, які встановлюють мораторій на нарахування штрафних санкцій на основну суму заборгованості за кредитними договорами внутрішньо переміщених осіб.

мораторій

Законодавством України з 14 квітня 2014 року встановлено мораторій на нарахування пені і штрафів на основну суму заборгованості за кредитними договорами громадянам України, які зареєстровані і постійно проживають або переселилися в період з 14 квітня 2014 року через населених пунктів, де проводилися військові дії.

Таким чином, внутрішньо переміщені особи звільнені від відповідальності у вигляді пені та штрафів за порушення строків виконання своїх зобов'язань за кредитним договором. Банк не має права нараховувати пеню або штрафи за несплату або несвоєчасну сплату кредиту протягом всього конфлікту.

Однак це не означає, що переселенці можуть не платити по кредиту або що банк не зможе стягнути суму основного боргу шляхом звернення стягнення на доходи або майно особи.

Спеціальна кредитна програма для переселенців

«Ощадбанк» пропонує спеціальну програму іпотечного кредитування для вимушених переселенців - «Кредит на житло для внутрішньо переміщених осіб» . Скористатися кредитом можуть громадяни України, які переселилися з непідконтрольною території Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Кредит надається терміном до 30 років в розмірі до 90% від вартості забезпечення. На жаль, процентна ставка за програмою досить висока і становить 18,99% річних.

права позичальника

Право на відмову від кредиту

Позичальник споживчого кредиту має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору без пояснення причин, в тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит позичальник зобов'язаний повернути банку грошові кошти, отримані за договором, і сплатити відсотки за період з дня отримання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі в зв'язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

Право на дострокове погашення кредиту

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Банку забороняється відмовляти позичальнику в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту або встановлювати позичальнику будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.

Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату позичальником будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

Фото: pixabay.com

Видача кредитів українськими банками значно скоротилася за останні кілька років, чому сприяють стан української економіки, високі процентні ставки банків і низька платоспроможність населення.

Найбільш затребуваними на сьогоднішній день залишаються карткові кредити держателям зарплатних і пенсійних карт, а також невеликі кредити на придбання товарів. При цьому актуальним залишається кредитування для придбання житла, особливо для такої категорії громадян, як внутрішньо переміщені особи.

Чи можуть переселенці взяти кредит в банку, і які складнощі можуть при цьому виникнути, розповіли юристи Фонду Ріната Ахметова.

Що таке кредит

Кредит - це грошові кошти, які банк або інша фінансова установа надає позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Кредит, виданий фізичній особі на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника, є споживчим кредитом.

Споживче кредитування в Україні регулюється Законом України «Про споживче кредитування».

види кредитів

Банківські установи України відповідно до своєї внутрішньої політики надають кредити в рамках різних програм кредитування, серед яких:

- кредити готівкою;

- кредити на товари або послуги;

- кредитні картки;

- кредити на придбання нерухомості (первинної або вторинної);

- кредити на придбання спеціалізованого обладнання;

- перекредитування.

Хто може отримати кредит

Питання про кожного потенційного позичальника банку розглядається на засіданні Кредитного комітету банку, який оцінює ризики і кредитоспроможність особи.

При оцінці кредитоспроможності потенційного позичальника враховуються, зокрема, термін, на який надається кредит, сума кредиту, доходи особи, мети отримання кредиту і т.д.

Оцінка кредитоспроможності особи здійснюється на підставі інформації та документів, отриманих від самого особи, а також на підставі інформації, законно отриманої з інших джерел.

У разі неподання особою документів або відомостей про себе та свій фінансовий стан, необхідних внутрішніми документами банку, останній має право відмовити такому споживачеві в укладенні кредитного договору.

Вимоги до позичальників

Банк на підставі своїх внутрішніх рішень має право встановлювати вимоги до позичальників, яким може бути виданий кредит за певною програмою кредитування.

Як правило, такими вимогами є:

 • Вік.
 • Наявність реєстрації місця проживання.
 • Постійне місце роботи.
 • Певний рівень доходу.

Необхідні документи

Перелік документів, необхідних для оформлення кредиту, залежить від конкретної програми кредитування і встановлюється внутрішніми документами конкретного банку.

На сьогоднішній день найпоширенішими видами кредитів, які банки видають з легкістю, є кредитні картки та кредити готівкою. З огляду на невеликий розмір суми таких кредитів, банки, як правило, вимагають мінімальний пакет документів:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про присвоєння податкового номера.

У разі якщо сума кредиту значна, наприклад, при кредитуванні покупки автомобіля або нерухомості, банки, як правило, вимагають додатково наступні документи:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи (для переселенців);
 • документ про отримані доходи та утримання з них за останні 6 або 12 місяців;
 • свідоцтво про шлюб;
 • згода чоловіка (дружини) на укладення кредитного договору;
 • правовстановлюючі документи на нерухомість позичальника;
 • інші документи (після консультації в банку).

Кредитування внутрішньо переміщених осіб

Будь-яких законодавчо встановлених обмежень для отримання кредиту переселенцями немає. Внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на отримання будь-якого виду кредиту нарівні з іншими громадянами України.

Однак необхідно розуміти, що у банку - своя внутрішня політика, і він може бути готовий до різних рівнів фінансового ризику. Цілком ймовірно, що на прийняття рішення про видачу великої суми кредиту внутрішньо переміщених особі в якійсь мірі будуть впливати норми законодавства, які встановлюють мораторій на нарахування штрафних санкцій на основну суму заборгованості за кредитними договорами внутрішньо переміщених осіб.

мораторій

Законодавством України з 14 квітня 2014 року встановлено мораторій на нарахування пені і штрафів на основну суму заборгованості за кредитними договорами громадянам України, які зареєстровані і постійно проживають або переселилися в період з 14 квітня 2014 року через населених пунктів, де проводилися військові дії.

Таким чином, внутрішньо переміщені особи звільнені від відповідальності у вигляді пені та штрафів за порушення строків виконання своїх зобов'язань за кредитним договором. Банк не має права нараховувати пеню або штрафи за несплату або несвоєчасну сплату кредиту протягом всього конфлікту.

Однак це не означає, що переселенці можуть не платити по кредиту або що банк не зможе стягнути суму основного боргу шляхом звернення стягнення на доходи або майно особи.

Спеціальна кредитна програма для переселенців

«Ощадбанк» пропонує спеціальну програму іпотечного кредитування для вимушених переселенців - «Кредит на житло для внутрішньо переміщених осіб» . Скористатися кредитом можуть громадяни України, які переселилися з непідконтрольною території Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Кредит надається терміном до 30 років в розмірі до 90% від вартості забезпечення. На жаль, процентна ставка за програмою досить висока і становить 18,99% річних.

права позичальника

Право на відмову від кредиту

Позичальник споживчого кредиту має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору без пояснення причин, в тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит позичальник зобов'язаний повернути банку грошові кошти, отримані за договором, і сплатити відсотки за період з дня отримання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі в зв'язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

Право на дострокове погашення кредиту

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Банку забороняється відмовляти позичальнику в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту або встановлювати позичальнику будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.

Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату позичальником будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

Фото: pixabay.com

Видача кредитів українськими банками значно скоротилася за останні кілька років, чому сприяють стан української економіки, високі процентні ставки банків і низька платоспроможність населення.

Найбільш затребуваними на сьогоднішній день залишаються карткові кредити держателям зарплатних і пенсійних карт, а також невеликі кредити на придбання товарів. При цьому актуальним залишається кредитування для придбання житла, особливо для такої категорії громадян, як внутрішньо переміщені особи.

Чи можуть переселенці взяти кредит в банку, і які складнощі можуть при цьому виникнути, розповіли юристи Фонду Ріната Ахметова.

Що таке кредит

Кредит - це грошові кошти, які банк або інша фінансова установа надає позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Кредит, виданий фізичній особі на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника, є споживчим кредитом.

Споживче кредитування в Україні регулюється Законом України «Про споживче кредитування».

види кредитів

Банківські установи України відповідно до своєї внутрішньої політики надають кредити в рамках різних програм кредитування, серед яких:

- кредити готівкою;

- кредити на товари або послуги;

- кредитні картки;

- кредити на придбання нерухомості (первинної або вторинної);

- кредити на придбання спеціалізованого обладнання;

- перекредитування.

Хто може отримати кредит

Питання про кожного потенційного позичальника банку розглядається на засіданні Кредитного комітету банку, який оцінює ризики і кредитоспроможність особи.

При оцінці кредитоспроможності потенційного позичальника враховуються, зокрема, термін, на який надається кредит, сума кредиту, доходи особи, мети отримання кредиту і т.д.

Оцінка кредитоспроможності особи здійснюється на підставі інформації та документів, отриманих від самого особи, а також на підставі інформації, законно отриманої з інших джерел.

У разі неподання особою документів або відомостей про себе та свій фінансовий стан, необхідних внутрішніми документами банку, останній має право відмовити такому споживачеві в укладенні кредитного договору.

Вимоги до позичальників

Банк на підставі своїх внутрішніх рішень має право встановлювати вимоги до позичальників, яким може бути виданий кредит за певною програмою кредитування.

Як правило, такими вимогами є:

 • Вік.
 • Наявність реєстрації місця проживання.
 • Постійне місце роботи.
 • Певний рівень доходу.

Необхідні документи

Перелік документів, необхідних для оформлення кредиту, залежить від конкретної програми кредитування і встановлюється внутрішніми документами конкретного банку.

На сьогоднішній день найпоширенішими видами кредитів, які банки видають з легкістю, є кредитні картки та кредити готівкою. З огляду на невеликий розмір суми таких кредитів, банки, як правило, вимагають мінімальний пакет документів:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про присвоєння податкового номера.

У разі якщо сума кредиту значна, наприклад, при кредитуванні покупки автомобіля або нерухомості, банки, як правило, вимагають додатково наступні документи:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи (для переселенців);
 • документ про отримані доходи та утримання з них за останні 6 або 12 місяців;
 • свідоцтво про шлюб;
 • згода чоловіка (дружини) на укладення кредитного договору;
 • правовстановлюючі документи на нерухомість позичальника;
 • інші документи (після консультації в банку).

Кредитування внутрішньо переміщених осіб

Будь-яких законодавчо встановлених обмежень для отримання кредиту переселенцями немає. Внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на отримання будь-якого виду кредиту нарівні з іншими громадянами України.

Однак необхідно розуміти, що у банку - своя внутрішня політика, і він може бути готовий до різних рівнів фінансового ризику. Цілком ймовірно, що на прийняття рішення про видачу великої суми кредиту внутрішньо переміщених особі в якійсь мірі будуть впливати норми законодавства, які встановлюють мораторій на нарахування штрафних санкцій на основну суму заборгованості за кредитними договорами внутрішньо переміщених осіб.

мораторій

Законодавством України з 14 квітня 2014 року встановлено мораторій на нарахування пені і штрафів на основну суму заборгованості за кредитними договорами громадянам України, які зареєстровані і постійно проживають або переселилися в період з 14 квітня 2014 року через населених пунктів, де проводилися військові дії.

Таким чином, внутрішньо переміщені особи звільнені від відповідальності у вигляді пені та штрафів за порушення строків виконання своїх зобов'язань за кредитним договором. Банк не має права нараховувати пеню або штрафи за несплату або несвоєчасну сплату кредиту протягом всього конфлікту.

Однак це не означає, що переселенці можуть не платити по кредиту або що банк не зможе стягнути суму основного боргу шляхом звернення стягнення на доходи або майно особи.

Спеціальна кредитна програма для переселенців

«Ощадбанк» пропонує спеціальну програму іпотечного кредитування для вимушених переселенців - «Кредит на житло для внутрішньо переміщених осіб» . Скористатися кредитом можуть громадяни України, які переселилися з непідконтрольною території Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Кредит надається терміном до 30 років в розмірі до 90% від вартості забезпечення. На жаль, процентна ставка за програмою досить висока і становить 18,99% річних.

права позичальника

Право на відмову від кредиту

Позичальник споживчого кредиту має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору без пояснення причин, в тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит позичальник зобов'язаний повернути банку грошові кошти, отримані за договором, і сплатити відсотки за період з дня отримання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі в зв'язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

Право на дострокове погашення кредиту

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Банку забороняється відмовляти позичальнику в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту або встановлювати позичальнику будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.

Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату позичальником будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

Фото: pixabay.com

Видача кредитів українськими банками значно скоротилася за останні кілька років, чому сприяють стан української економіки, високі процентні ставки банків і низька платоспроможність населення.

Найбільш затребуваними на сьогоднішній день залишаються карткові кредити держателям зарплатних і пенсійних карт, а також невеликі кредити на придбання товарів. При цьому актуальним залишається кредитування для придбання житла, особливо для такої категорії громадян, як внутрішньо переміщені особи.

Чи можуть переселенці взяти кредит в банку, і які складнощі можуть при цьому виникнути, розповіли юристи Фонду Ріната Ахметова.

Що таке кредит

Кредит - це грошові кошти, які банк або інша фінансова установа надає позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Кредит, виданий фізичній особі на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника, є споживчим кредитом.

Споживче кредитування в Україні регулюється Законом України «Про споживче кредитування».

види кредитів

Банківські установи України відповідно до своєї внутрішньої політики надають кредити в рамках різних програм кредитування, серед яких:

- кредити готівкою;

- кредити на товари або послуги;

- кредитні картки;

- кредити на придбання нерухомості (первинної або вторинної);

- кредити на придбання спеціалізованого обладнання;

- перекредитування.

Хто може отримати кредит

Питання про кожного потенційного позичальника банку розглядається на засіданні Кредитного комітету банку, який оцінює ризики і кредитоспроможність особи.

При оцінці кредитоспроможності потенційного позичальника враховуються, зокрема, термін, на який надається кредит, сума кредиту, доходи особи, мети отримання кредиту і т.д.

Оцінка кредитоспроможності особи здійснюється на підставі інформації та документів, отриманих від самого особи, а також на підставі інформації, законно отриманої з інших джерел.

У разі неподання особою документів або відомостей про себе та свій фінансовий стан, необхідних внутрішніми документами банку, останній має право відмовити такому споживачеві в укладенні кредитного договору.

Вимоги до позичальників

Банк на підставі своїх внутрішніх рішень має право встановлювати вимоги до позичальників, яким може бути виданий кредит за певною програмою кредитування.

Як правило, такими вимогами є:

 • Вік.
 • Наявність реєстрації місця проживання.
 • Постійне місце роботи.
 • Певний рівень доходу.

Необхідні документи

Перелік документів, необхідних для оформлення кредиту, залежить від конкретної програми кредитування і встановлюється внутрішніми документами конкретного банку.

На сьогоднішній день найпоширенішими видами кредитів, які банки видають з легкістю, є кредитні картки та кредити готівкою. З огляду на невеликий розмір суми таких кредитів, банки, як правило, вимагають мінімальний пакет документів:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про присвоєння податкового номера.

У разі якщо сума кредиту значна, наприклад, при кредитуванні покупки автомобіля або нерухомості, банки, як правило, вимагають додатково наступні документи:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи (для переселенців);
 • документ про отримані доходи та утримання з них за останні 6 або 12 місяців;
 • свідоцтво про шлюб;
 • згода чоловіка (дружини) на укладення кредитного договору;
 • правовстановлюючі документи на нерухомість позичальника;
 • інші документи (після консультації в банку).

Кредитування внутрішньо переміщених осіб

Будь-яких законодавчо встановлених обмежень для отримання кредиту переселенцями немає. Внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на отримання будь-якого виду кредиту нарівні з іншими громадянами України.

Однак необхідно розуміти, що у банку - своя внутрішня політика, і він може бути готовий до різних рівнів фінансового ризику. Цілком ймовірно, що на прийняття рішення про видачу великої суми кредиту внутрішньо переміщених особі в якійсь мірі будуть впливати норми законодавства, які встановлюють мораторій на нарахування штрафних санкцій на основну суму заборгованості за кредитними договорами внутрішньо переміщених осіб.

мораторій

Законодавством України з 14 квітня 2014 року встановлено мораторій на нарахування пені і штрафів на основну суму заборгованості за кредитними договорами громадянам України, які зареєстровані і постійно проживають або переселилися в період з 14 квітня 2014 року через населених пунктів, де проводилися військові дії.

Таким чином, внутрішньо переміщені особи звільнені від відповідальності у вигляді пені та штрафів за порушення строків виконання своїх зобов'язань за кредитним договором. Банк не має права нараховувати пеню або штрафи за несплату або несвоєчасну сплату кредиту протягом всього конфлікту.

Однак це не означає, що переселенці можуть не платити по кредиту або що банк не зможе стягнути суму основного боргу шляхом звернення стягнення на доходи або майно особи.

Спеціальна кредитна програма для переселенців

«Ощадбанк» пропонує спеціальну програму іпотечного кредитування для вимушених переселенців - «Кредит на житло для внутрішньо переміщених осіб» . Скористатися кредитом можуть громадяни України, які переселилися з непідконтрольною території Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Кредит надається терміном до 30 років в розмірі до 90% від вартості забезпечення. На жаль, процентна ставка за програмою досить висока і становить 18,99% річних.

права позичальника

Право на відмову від кредиту

Позичальник споживчого кредиту має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору без пояснення причин, в тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит позичальник зобов'язаний повернути банку грошові кошти, отримані за договором, і сплатити відсотки за період з дня отримання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі в зв'язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

Право на дострокове погашення кредиту

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Банку забороняється відмовляти позичальнику в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту або встановлювати позичальнику будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.

Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату позичальником будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцю взяти кредит в банку, і які складнощі можуть виникнути

Фото: pixabay.com

Видача кредитів українськими банками значно скоротилася за останні кілька років, чому сприяють стан української економіки, високі процентні ставки банків і низька платоспроможність населення.

Найбільш затребуваними на сьогоднішній день залишаються карткові кредити держателям зарплатних і пенсійних карт, а також невеликі кредити на придбання товарів. При цьому актуальним залишається кредитування для придбання житла, особливо для такої категорії громадян, як внутрішньо переміщені особи.

Чи можуть переселенці взяти кредит в банку, і які складнощі можуть при цьому виникнути, розповіли юристи Фонду Ріната Ахметова.

Що таке кредит

Кредит - це грошові кошти, які банк або інша фінансова установа надає позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Кредит, виданий фізичній особі на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника, є споживчим кредитом.

Споживче кредитування в Україні регулюється Законом України «Про споживче кредитування».

види кредитів

Банківські установи України відповідно до своєї внутрішньої політики надають кредити в рамках різних програм кредитування, серед яких:

- кредити готівкою;

- кредити на товари або послуги;

- кредитні картки;

- кредити на придбання нерухомості (первинної або вторинної);

- кредити на придбання спеціалізованого обладнання;

- перекредитування.

Хто може отримати кредит

Питання про кожного потенційного позичальника банку розглядається на засіданні Кредитного комітету банку, який оцінює ризики і кредитоспроможність особи.

При оцінці кредитоспроможності потенційного позичальника враховуються, зокрема, термін, на який надається кредит, сума кредиту, доходи особи, мети отримання кредиту і т.д.

Оцінка кредитоспроможності особи здійснюється на підставі інформації та документів, отриманих від самого особи, а також на підставі інформації, законно отриманої з інших джерел.

У разі неподання особою документів або відомостей про себе та свій фінансовий стан, необхідних внутрішніми документами банку, останній має право відмовити такому споживачеві в укладенні кредитного договору.

Вимоги до позичальників

Банк на підставі своїх внутрішніх рішень має право встановлювати вимоги до позичальників, яким може бути виданий кредит за певною програмою кредитування.

Як правило, такими вимогами є:

 • Вік.
 • Наявність реєстрації місця проживання.
 • Постійне місце роботи.
 • Певний рівень доходу.

Необхідні документи

Перелік документів, необхідних для оформлення кредиту, залежить від конкретної програми кредитування і встановлюється внутрішніми документами конкретного банку.

На сьогоднішній день найпоширенішими видами кредитів, які банки видають з легкістю, є кредитні картки та кредити готівкою. З огляду на невеликий розмір суми таких кредитів, банки, як правило, вимагають мінімальний пакет документів:

 • паспорт громадянина України;
 • документ про присвоєння податкового номера.

У разі якщо сума кредиту значна, наприклад, при кредитуванні покупки автомобіля або нерухомості, банки, як правило, вимагають додатково наступні документи:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи (для переселенців);
 • документ про отримані доходи та утримання з них за останні 6 або 12 місяців;
 • свідоцтво про шлюб;
 • згода чоловіка (дружини) на укладення кредитного договору;
 • правовстановлюючі документи на нерухомість позичальника;
 • інші документи (після консультації в банку).

Кредитування внутрішньо переміщених осіб

Будь-яких законодавчо встановлених обмежень для отримання кредиту переселенцями немає. Внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на отримання будь-якого виду кредиту нарівні з іншими громадянами України.

Однак необхідно розуміти, що у банку - своя внутрішня політика, і він може бути готовий до різних рівнів фінансового ризику. Цілком ймовірно, що на прийняття рішення про видачу великої суми кредиту внутрішньо переміщених особі в якійсь мірі будуть впливати норми законодавства, які встановлюють мораторій на нарахування штрафних санкцій на основну суму заборгованості за кредитними договорами внутрішньо переміщених осіб.

мораторій

Законодавством України з 14 квітня 2014 року встановлено мораторій на нарахування пені і штрафів на основну суму заборгованості за кредитними договорами громадянам України, які зареєстровані і постійно проживають або переселилися в період з 14 квітня 2014 року через населених пунктів, де проводилися військові дії.

Таким чином, внутрішньо переміщені особи звільнені від відповідальності у вигляді пені та штрафів за порушення строків виконання своїх зобов'язань за кредитним договором. Банк не має права нараховувати пеню або штрафи за несплату або несвоєчасну сплату кредиту протягом всього конфлікту.

Однак це не означає, що переселенці можуть не платити по кредиту або що банк не зможе стягнути суму основного боргу шляхом звернення стягнення на доходи або майно особи.

Спеціальна кредитна програма для переселенців

«Ощадбанк» пропонує спеціальну програму іпотечного кредитування для вимушених переселенців - «Кредит на житло для внутрішньо переміщених осіб» . Скористатися кредитом можуть громадяни України, які переселилися з непідконтрольною території Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Кредит надається терміном до 30 років в розмірі до 90% від вартості забезпечення. На жаль, процентна ставка за програмою досить висока і становить 18,99% річних.

права позичальника

Право на відмову від кредиту

Позичальник споживчого кредиту має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору без пояснення причин, в тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит позичальник зобов'язаний повернути банку грошові кошти, отримані за договором, і сплатити відсотки за період з дня отримання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі в зв'язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

Право на дострокове погашення кредиту

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Банку забороняється відмовляти позичальнику в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту або встановлювати позичальнику будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.

Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату позичальником будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.