Строительство »

РАДА ЮРИСТА: Як отримати державний пільговий кредит на будівництво або придбання житла за програмою «Власний дім»

РАДА ЮРИСТА: Як отримати державний пільговий кредит на будівництво або придбання житла за програмою «Власний дім»

Фото: pixabay.com

З 1997 року в Україні, відповідно до Указу Президента від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», діють регіональні програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі під назвою «Власний дім». За цими програмами певним категоріям громадян надаються державні пільгові довгострокові кредити для будівництва і придбання житла.

Програма «Власний дім» - це інструмент для вирішення нагальних проблем у соціальній сфері села: сприяння закріпленню кадрів на селі, зниження темпів міграції сільського населення, стабілізація демографічної ситуації в сільській місцевості, створення нових робочих місць.

З 2016 скористатися програмою можуть внутрішньо переміщені особи за умови проживання в сільській місцевості або переселення туди для постійного проживання.

Про умови участі в програмі розповіли юристи.

Хто може отримати пільговий кредит

Відповідно до програми «Власний дім» позичальниками пільгових кредитів можуть бути громадяни України, які:

 • постійно проживають в сільській місцевості або переселилися туди для постійного проживання і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах , в установах і організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров'я, розташованих у п рідшала району;
 • перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб.

У першочерговому порядку кредит надається:

 • внутрішньо переміщеним особам;
 • індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва;
 • молодим фахівцям.

Умови надання пільгового кредиту

Для отримання пільгового довгострокового кредиту необхідно:

 • постійно проживати в сільській місцевості;
 • працювати в сільській місцевості (в тому числі в особистому селянському господарстві);
 • підтвердити свою платоспроможність;
 • забезпечити виконання зобов'язань по поверненню кредиту.

Розмір пільгового кредиту

Розмір кредиту визначається з урахуванням рівня платоспроможності позичальника і не може перевищувати таких граничних розмірів:

 • 300 тис. Грн - для будівництва нового житлового будинку;
 • 150 тис. Грн - для реконструкції житлового будинку або добудови незавершеного будівництвом житла;
 • 200 тис. Грн - для придбання житла;
 • 50 тис. Грн - для будівництва інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій.

Термін кредиту

Пільговий кредит надається на термін до 20 років, а молодим сім'ям (де вік подружжя не перевищує 35 років) або неповним сім'ям (мати (батько) віком до 35 років) - до 30 років.

Процентна ставка

Плата за користування пільговим кредитом становить три відсотки річних.

Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та / або таких, які перебувають під його опікою / піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування пільговим кредитом.

Куди звертатися для отримання пільгового кредиту

Внутрішньо переміщені особи, які бажають взяти участь в програмі «Власний дім», повинні звертатися в обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва в тій області, де вони фактично проживають і зареєстровані як переселенці. Контактну інформацію Фонду можна дізнатися у відповідній обласній державній адміністрації.

Обласні фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі - це спеціалізовані некомерційні кредитно-фінансові організації, створені відповідними обласними державними адміністраціями з метою реалізації в межах області регіональної програми «Власний дім».

Порядок оформлення і видачі пільгового кредиту

Особа, яка бажає отримати пільговий кредит, звертається в обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва в своїй області із заявою та пакетом необхідних документів, що підтверджують право особи на отримання кредиту, а також його платоспроможність.

Виконавчий орган Фонду розглядає документи і приймає рішення про надання або про відмову в наданні пільгового кредиту, а також про суму кредиту.

Позитивне рішення виконавчого органу Фонду є підставою для укладення з індивідуальним забудовником кредитного договору.

Необхідні документи

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» від 5.10.1998 № 1597 для підтвердження права на отримання кредиту та визначення його суми особа подає Фонду:

1) заяву на ім'я керівника виконавчого органу Фонду про надання кредиту;

2) клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;

3) паспорт громадянина України;

4) довідку про склад сім'ї;

5) документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідка про доходи позичальника та членів його сім'ї, отримані за попередні шість (дванадцять) місяців, і / або довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства);

6) довідку, видану органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність (або відсутність) приватного житла;

7) копію документа, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла);

8) проектно-кошторисну документацію або будівельний паспорт, вартість виготовлення яких може входити в суму кредиту (крім випадків придбання житла);

9) довідку органу місцевого самоврядування про працевлаштування на підприємстві, в установі та організації або про ведення особистого селянського господарства;

10) заяву власника житла або об'єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (в разі придбання житла);

11) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи.

Умови погашення кредиту

Погашення кредиту та внесення плати за користування кредитом починається позичальником через два місяці після завершення терміну використання кредиту, зазначеного в кредитному договорі.

Погашення кредиту та внесення плати за користування кредитом може проводитися коштами та / або частково або повністю сільськогосподарською продукцією власного виробництва за цінами і на умовах, визначених кредитним договором, рівними частинами щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, або до 30 листопада поточного року.

Внутрішньо переміщені особи на час проведення військової операції пеня за прострочення платежу за кредитним договором не нараховується.

Фінансування програми «Власний дім»

Фінансування програми «Власний дім» здійснюється за рахунок Державного бюджету України і коштів місцевих бюджетів (в основному за рахунок коштів повернення раніше виданих пільгових кредитів).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» є Мінрегіон, а одержувачами бюджетних коштів - місцеві фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Кредитування за програмою здійснюється в межах наявних кредитних ресурсів фондів. Про наявність таких ресурсів необхідно дізнаватися в конкретному обласному Фонді підтримки індивідуального житлового будівництва, так як ситуація в одній з областей може істотно відрізнятися від інших регіонів.