Строительство »

Нові правила проведення капітального будівництва і капітального ремонту об'єктів капітального будівництва

  1. I. Федеральним законом від 18 липня 2011 № 224-ФЗ «Про внесення змін до статті 51 і 56 Містобудівного...

04.08.2011
04

Юридична компанія «Пепеляєв Груп» повідомляє про прийняття трьох федеральних законів, що вносять зміни в Містобудівний кодекс РФ і окремі законодавчі акти щодо проведення капітального ремонту та реконструкції об'єктів капітального будівництва. Зокрема, уточнюється порядок видачі та припинення дії дозволів на будівництво та реконструкцію об'єктів капітального будівництва, а також порядок проведення капітального ремонту об'єктів капітального будівництва.

I. Федеральним законом від 18 липня 2011 № 224-ФЗ «Про внесення змін до статті 51 і 56 Містобудівного кодексу РФ і окремі законодавчі акти РФ» передбачені наступні основні зміни:

1. Уточнено порядок видачі дозволу на будівництво

За загальним правилом дозвіл на будівництво видає орган місцевого самоврядування за місцем знаходження земельної ділянки.

Винятки з цього правила встановлюються:

(I). в залежності від розташування об'єкта капітального будівництва на території одного або декількох суб'єктів РФ, муніципальних округів, поселень;

(Ii). щодо видачі дозволів на будівництво в межах особливих економічних зон, особливо охоронюваних природних територій, дозволів на будівництво необхідних об'єктів користувачами надр, дозволів на будівництво об'єктів ядерної енергетики, гідротехнічних споруд і на реконструкцію об'єктів культурної спадщини.

2. Регламентована процедура припинення дії дозволів на будівництво

Рішення про припинення дії дозволів на будівництво приймається уповноваженим на видачу дозволів на будівництво органом в термін не більше 30 (тридцяти) робочих днів з дати припинення прав на земельну ділянку або ділянка користування надрами на підставі таких рішень уповноваженого органу:

(I). про примусове припинення права власності та інших прав на земельні ділянки, в тому числі про вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб;

(Ii). про відмову від права власності та інших прав на земельні ділянки;

(Iii). про розірвання договору оренди та інших договорів, на підставі яких у громадян і юридичних осіб виникли права на земельні ділянки;

(Iv). про припинення права користування надрами, якщо дозвіл на будівництво видано на будівництво, реконструкцію об'єкта капітального будівництва на земельній ділянці, наданій користувачеві надр і необхідному для ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами.

3. Вказані випадки, в яких отримання дозволу на будівництво не потрібна
Отримання дозволу на будівництво не потрібна в наступних випадках:

(I). освіти земельної ділянки шляхом об'єднання двох або більше ділянок, при здійсненні будівництва тільки в рамках території тієї ділянки, щодо якої було видано відповідний дозвіл;

(Ii). освіти земельної ділянки шляхом розділу, перерозподілу земельних ділянок або виділу з земельних ділянок, щодо яких видано відповідний дозвіл.

Для проведення будівництва та реконструкції на земельній ділянці, утвореним шляхом розділу, перерозподілу або виділу з земельних ділянок, необхідно отримати містобудівний план для новоутвореної земельної ділянки.

4. Регламентована процедура внесення змін до дозволу на будівництво
Внесення змін до дозволу на будівництво здійснюється уповноваженим органом у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту повідомлення про це нового правовласника.

Встановлено вичерпний перелік підстав для відмови у внесенні змін, до складу якого такі:

(I). відсутність у відповідному повідомленні реквізитів законодавчо встановлених документів, або відсутність правовстановлюючого документа на земельну ділянку;

(Ii). недостовірність відомостей, зазначених у повідомленні;

(Iii). невідповідність планованого розміщення об'єкта капітального будівництва вимогам містобудівного плану земельної ділянки в разі утворення земельних ділянок шляхом поділу, перерозподілу земельних ділянок або виділу з земельних ділянок.

Орган, уповноважений на прийняття рішення про припинення дії дозволу на будівництво або про внесення до нього змін, при прийнятті такого рішення зобов'язаний самостійно протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його прийняття повідомити відповідні органи (в рамках міжвідомчої взаємодії) і забудовника в разі внесення змін до дозволу на будівництво.

Якщо дозвіл на будівництво було видано до дня вступу в силу цього Закону іншими уповноваженими органами, то такий дозвіл є дійсною, при цьому дозвіл на введення об'єкту в експлуатацію в зазначеному випадку видається органом, що видав відповідний дозвіл на будівництво.

Вищенаведені зміни вступають в силу з 22 липня 2011 р за винятком окремих положень щодо порядку міжвідомчої взаємодії органів державної влади, які вступають в силу з 1 жовтня 2012 р

II. Федеральним законом від 18 липня 2011 № 243-ФЗ «Про внесення змін до Містобудівна кодекс РФ і окремі законодавчі акти РФ» передбачені наступні основні зміни:

1. Змінено порядок регулювання процедури проведення капітального ремонту об'єктів капітального будівництва

Законом, зокрема встановлюється, що при проведенні капітального ремонту не потрібно:

(I). отримувати дозвіл на будівництво і дозвіл на введення об'єкту в експлуатацію;

(Ii). здійснювати державний будівельний нагляд;

(Iii). проводити державну експертизу проектної документації, крім випадків капітального ремонту автомобільних доріг загального користування.

2. Встановлено особливості порядку проведення капітального ремонту небезпечних виробничих об'єктів

Зокрема, законом передбачено, що:

(I). документація на капітальний ремонт, консервацію і ліквідацію небезпечного виробничого об'єкта підлягає експертизі промислової безпеки;

(Ii). документація на технічне переозброєння небезпечного виробничого об'єкта також підлягає експертизі промислової безпеки в разі, якщо зазначена документація не входить до складу проектної документації такого об'єкта, що підлягає державній експертизі;

(Iii). розширення небезпечного виробничого об'єкта виключається з переліку видів діяльності у сфері промислової безпеки.

Вищенаведені зміни вступають в силу з 22 липня 2011 р

III. Федеральним законом від 18 липня 2011 № 215-ФЗ «Про внесення змін до Містобудівна Кодекс РФ і окремі законодавчі акти РФ» передбачені наступні зміни:

1. Уточнено та введені нові поняття щодо реконструкції та капітального ремонту об'єктів капітального будівництва та лінійних об'єктів

У новій редакції Містобудівного кодексу РФ поділяються поняття капітального ремонту та реконструкції об'єктів капітельного будівництва та лінійних об'єктів. Зокрема передбачено і уточнені такі поняття:

(I). Капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва, що включає:

• заміну і (або) відновлення будівельних конструкцій об'єкта, за винятком несучих будівельних конструкцій; і

• заміну систем інженерно-технічного забезпечення та окремих елементів несучих будівельних конструкцій на аналогічні або володіють кращими показниками.

(Ii). Реконструкція об'єктів капітального будівництва, що включає:

• зміна параметрів об'єкта капітального будівництва, його частин (висоти, кількості поверхів, площі, обсягу), в тому числі надбудову, перебудову, розширення об'єкта капітального будівництва; і

• заміну або відновлення несучих будівельних конструкцій, за винятком заміни окремих елементів таких конструкцій на аналогічні або інші поліпшують показники таких конструкцій елементи або відновлення зазначених елементів.

(Iii). Реконструкція лінійних об'єктів, під якою розуміється зміна параметрів лінійних об'єктів або їх ділянок (частин), яке тягне за собою зміну класу, категорії і (або) спочатку встановлених показників функціонування таких об'єктів (потужності, вантажопідйомності і інших) або при якому потрібна зміна меж смуг відведення та (або) охоронних зон таких об'єктів.

(Iv). Капітальний ремонт лінійних об'єктів, під яким розуміється зміна параметрів лінійних об'єктів або їх ділянок (частин), яке не тягне за собою зміну класу, категорії і (або) спочатку встановлених показників функціонування таких об'єктів і при якому не потрібно зміна меж смуг відведення і (або ) охоронних зон таких об'єктів.

2. Встановлено особливості капітального ремонту багатоквартирних будинків

Зокрема, передбачено, що проектна документація на роботи з проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків повинна пройти державну експертизу, якщо в результаті таких робіт можуть бути змінені параметри або частини споруд (висота, площа, обсяг), відбудеться заміна і (або) відновлення несучих конструкцій чи інших поліпшують показників, за винятком випадків заміни окремих елементів несучих конструкцій на аналогічні.
Вищенаведені зміни, за винятком окремих положень, вступають в силу з 22 липня 2011 р

Фахівці компанії «Пепеляєв Груп» мають значний досвід консультування та представництва інтересів клієнтів з питань дотримання законодавства в сфері будівництва та нерухомості і готові надати будь-яку необхідну допомогу, пов'язану з будівництвом і реконструкцією об'єктів капітального будівництва та лінійних об'єктів.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся, будь ласка:

в Москві - до Олексія Коневского, Керівнику практики земельного права, нерухомості та будівництва, по тел .: (495) 967-00-07 або по [email protected]

У Санкт-Петербурзі - до Юрія Халімовська, Старшому юристу практики земельного права, нерухомості та будівництва (СПб), по тел .: (812) 640-60-10 або по [email protected]