Строительство »

Позовна заява про відшкодування шкоди здоров'ю

 1. про відшкодування шкоди здоров'ю

Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди здоров'ю, з урахуванням останніх змін законодавства.

Шкода здоров'ю може бути заподіяна під час різних обставин, наприклад, при здійсненні заподіювача шкоди правопорушення або злочини, при укусі собаки, при ДТП (дорожньо-транспортній пригоді), в результаті нещасного випадку на виробництві або отримання професійного захворювання.

Потерпілий має право вимагати відшкодування заподіяної шкоди здоров'ю в повному обсязі, ця шкода має відшкодовувати, в загальному випадку, безпосередньо спричинила шкоду. До складу вимог, які можна пред'явити при подачі позову про відшкодування шкоди, включаються: втрачений заробіток, витрати на проведене лікування, на покупку необхідних ліків, витрати на путівки при санаторно-курортному лікуванні, на придбання та установку протезів, на догляд сторонніх осіб та інші види необхідних витрат для відновлення здоров'я.

Головним критерієм підлягають стягненню витрат є їх необхідність для потерпілого і відсутність можливості отримати таку допомогу безкоштовно. Доказами потребу будуть довідки медичних установ або програма реабілітації інваліда. Для визначення відсотка втрати професійної працездатності за клопотанням позивача судом призначається судово-медична експертиза .

Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, пред'являються в районний (міський) суд за вибором позивача (місцем проживання або перебування (якщо це організація) відповідача або місцем проживання позивача). При подачі позову про відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, держмито позивачем не сплачується.

У таких справах передбачена обов'язкова участь прокурора, який буде давати висновок за позовом, тому необхідно додати копію позовної заяви і для прокурора. Пропонуємо загальний зразок позовної заяви про відшкодування шкоди здоров'ю.

В ___________________________
(Найменування суду)
Позивач: _______________________
(ПІБ повністю, адреса)
Відповідач: _____________________
(ПІБ повністю, адреса)
Ціна позову : ____________________
(Вся сума з вимог)

про відшкодування шкоди здоров'ю

«___» _________ ____ р сталося пошкодження мого здоров'я в результаті _________ (вказати, яким чином, в результаті якого події було пошкоджено здоров'я позивача), в результаті чого _________ (вказати, які наслідки для позивача мало подія, як конкретно буде завдано шкоди здоров'ю) .

Пошкодження мого здоров'я стало результатом дій відповідача, який _________ (вказати, які дії відповідача призвели до заподіяння шкоди здоров'ю позивача, в чому полягає причинний зв'язок між діями відповідача та заподіяною шкодою здоров'ю). Наявність причинного зв'язку між діями відповідача та заподіяною шкодою підтверджується _________ (вказати, які документи, якими органами і посадовими особами були складені в результаті події, реквізити цих документів, що вони підтверджують).

В результаті події мною втрачена професійна працездатність в розмірі ____% в період з «___» _________ ____ р по «___» _________ ____ р, що підтверджується _________ (вказати реквізити документів, що підтверджують втрату професійної працездатності).

До події випадку мій середній заробіток за дванадцять місяців роботи становив _______ руб., Що підтверджується _________ (вказати довідку про заробітну плату за дванадцять місяців, що передують події і розрахунок середнього заробітку). Розмір втраченого мною заробітку, відповідно до статті 1086 Цивільного кодексу РФ, становить _______ руб., Розрахунок втраченого заробітку додається.

Крім втраченого заробітку відповідач повинен відшкодувати мені додатково понесені витрати _________ (перерахувати додатково понесені витрати, пов'язані з відшкодуванням шкоди здоров'ю, їх найменування, вартість, потреба в них позивача, неможливість безкоштовного отримання, розрахунок розміру вимог).

В результаті дій відповідача мені завдано фізичні і моральні страждання _________ (детально перерахувати всі моральні та фізичні страждання, яких зазнав позивач в результаті події). Моральна шкода, завдана діями відповідача, я оцінюю в сумі _______ руб., Оскільки _________ (обгрунтувати суму компенсації моральної шкоди).

На підставі викладеного, керуючись статтями 1084-1086 Цивільного кодексу РФ, статтями 131 - 132 Цивільного процесуального кодексу РФ,

прошу:

 1. Стягнути з _________ (ПІБ відповідача) на мою користь в рахунок відшкодування шкоди здоров'ю втрачений заробіток в розмірі _______ руб.
 2. Стягнути з _________ (ПІБ відповідача) на мою користь в рахунок відшкодування шкоди здоров'ю додатково понесені витрати в розмірі _______ руб.
 3. Стягнути з _________ (ПІБ відповідача) на мою користь компенсацію моральної шкоди в сумі _______ руб.

Перелік доданих до заяви документів (копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі):

 1. Копія позовної заяви
 2. Документи, що підтверджують факт події
 3. Документи, що підтверджують факт заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого
 4. Документи, що підтверджують ступінь втрати професійної працездатності
 5. Довідка про розмір заробітку за 12 місяців до події
 6. Розрахунок середнього заробітку за 12 місяців до події
 7. Розрахунок втраченого заробітку в результаті події
 8. Документи, що підтверджують додаткові витрати, їх вартість
 9. Документ, що підтверджує потребу в додаткових витратах на відновлення здоров'я і неможливість отримати їх безкоштовно
 10. Розрахунок додаткових витрат з відшкодування шкоди здоров'ю
 11. Докази, що підтверджують лікування в медичній установі
 12. Докази, що підтверджують ступінь моральних і фізичних страждань

Дата подачі заяви «___» _________ ____ р Підпис позивача _______

Завантажити зразок заяви:

Позовна заява про відшкодування шкоди здоров'ю Позовна заява про відшкодування шкоди здоров'ю