Строительство »

Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru

 1. Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru центр структурування бізнесу...
 2. Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя
 3. Припинення застави і зняття обтяження
 4. Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві
 5. Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru
 6. Трохи теорії. Як працює заставу.
 7. Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя
 8. Припинення застави і зняття обтяження
 9. Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві
 10. Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru
 11. Трохи теорії. Як працює заставу.
 12. Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя
 13. Припинення застави і зняття обтяження
 14. Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві
 15. Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru
 16. Трохи теорії. Як працює заставу.
 17. Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя
 18. Припинення застави і зняття обтяження
 19. Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві
 20. Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru
 21. Трохи теорії. Як працює заставу.
 22. Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя
 23. Припинення застави і зняття обтяження
 24. Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві
 25. Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru
 26. Трохи теорії. Як працює заставу.
 27. Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя
 28. Припинення застави і зняття обтяження
 29. Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві
 30. Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru
 31. Трохи теорії. Як працює заставу.
 32. Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя
 33. Припинення застави і зняття обтяження
 34. Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві
 35. Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru
 36. Трохи теорії. Як працює заставу.
 37. Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя
 38. Припинення застави і зняття обтяження
 39. Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві
 40. Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru
 41. Трохи теорії. Як працює заставу.
 42. Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя
 43. Припинення застави і зняття обтяження
 44. Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві

Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru

центр
структурування бізнесу та податкової безпеки
taxCOACH

Застава часток (акцій) у ТОВ і АТ є заходом забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Наприклад, кредитує банк як забезпечувальний захід, крім застави майна та особистого поручительства, може попросити оформити і заставу часток (акцій) власників в основний компанії. При цьому у застави є і ще одна важлива функція - при структуруванні бізнесу заставу часткою в товаристві з обмеженою відповідальністю (акцій в акціонерному товаристві) є одним з елементів для юридичної «упаковки» відносин з партнерами, фіксації домовленостей при залученні стороннього небанківського фінансування.

Як і будь-який інший інструмент, заставу паїв акцій має свої особливості, сильні та слабкі сторони, в чому нам і належить розібратися.

Трохи теорії. Як працює заставу.

Застава є типовим засобом забезпечення виконання зобов'язання. Тому спочатку має виникнути зобов'язання - сплатити певну суму грошових коштів, передати майно тощо. При цьому заставодавцем може бути не тільки позичальник, але і третя особа, яка не є боржником за основним зобов'язанням (п. 1 ст. 335 ЦК України).

Для оформлення застави частки в ТОВ Статут товариства не повинен містити положення про заборону передачі частки в заставу третій особі (п. 1 ст. 22 ФЗ «Про ТОВ»). Ця вимога повинна дотримуватися і при передачі в заставу частки в Товаристві з єдиним учасником.

Рішення про згоду на передачу учасником Товариства своєї частки в заставу третій особі за законом приймається більшістю голосів всіх учасників товариства. При цьому голос учасника, який мав намір передати свою частку в заставу, при голосуванні не враховується. У суспільстві з одним учасником рішення про схвалення застави частки приймається їм самим.

Договір застави частки в суспільстві підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, після чого відомості про нього вносяться до ЕГРЮЛ. Там видно заставодержатель, підстава (дата основного договору), дата внесення відомостей про заставу.

В АТ передача акцій в заставу третій особі здійснюється без згоди інших акціонерів та самого Товариства. Відомості про обтяження акцій запорукою вносяться до реєстру акціонерів і відображаються реєстроутримувачем по особовому рахунку заставодавця на підставі заставного розпорядження, підписаного заставодавцем і залогодержателем.1 Одночасно реєстратор відкриває в реєстрі особистий рахунок заставодержателя. Запис про обтяження акцій запорукою містить наступні дані: відомості про заставодержателя, всі дані, що містяться в заставному розпорядженні, в тому числі реквізити договору застави, умови застави (встановлені обмеження, порядок розпорядження акціями та інше).

Інформація про заставу акцій не відбивається в ЕГРЮЛ і, відповідно, не видно третім особам.

Важливо! Для укладення договору застави незалежну оцінку частки / акцій в Товаристві проводити не потрібно. Сторони можуть оцінити їх на свій розсуд. Але в будь-якому випадку вона повинна бути не нижче дійсної вартості частки / акцій, оскільки звернення стягнення на них здійснюється за цією вартістю на момент звернення стягнення.

Якщо боржник не виконує зобов'язання, кредитор має право звернути стягнення на заставу. Однак до цього він хоче бути впевнений, що ця частка / акції, а також саме суспільство, залишаться настільки ж ліквідними і фінансово-заможними, наскільки він розраховував, беручи частку в заставу.

З цією метою закон передбачає ряд обмежень для заставодавця:

По-перше, права учасника / акціонера товариства можуть здійснювати заставодавець або заставодержатель.

При заставі часткою в ТОВ, за загальним правилом, корпоративні права учасника переходять до заставодержателя. Це означає, що кредитор замість учасника-заставодавця бере участь в загальних зборах учасників товариства. Так, заставодержатель може проголосувати за прийняття рішення або одноосібно прийняти рішення, якщо в суспільстві один учасник:

 • про збільшення статутного капіталу за рахунок вкладу третьої особи, в результаті чого частка учасника товариства може бути істотно розмита;

 • про схвалення великих угод, спрямованих на зменшення чистих активів товариства, відчуження нерухомого майна, часток в дочірніх товариствах та інше, що може привести суспільство до банкрутства:

 • рішення про зміну директора Товариства на інше непідконтрольне учаснику третю особу;

 • рішення про реорганізацію, в тому числі виділення компанії з активами на третю особу.

Щоб уникнути цього в договорі застави частки в ТОВ слід прописати, що корпоративні права учасника Товариства продовжує здійснювати заставодавець.

На відміну від ТОВ, при заставі акцій в АТ права акціонера по закону продовжує здійснювати заставодавець, тобто акціонер. Якщо, звичайно, в договорі не закріпити інше положення речей (п. 2 ст. 358.15 ГК РФ).

Якщо заставодержатель здійснює права учасника / акціонера Товариства, то у директора Товариства виникає обов'язок повідомляти заставоутримувача про проведення загальних зборів учасників / акціонерів в закріпленому в Статуті порядку, зокрема, про місце і час проведення загальних зборів та порядок денний. Протокол підписується заставодержателем поряд з іншими учасниками / акціонерами.
Якщо учасники Товариства не повідомлять заставодержателя, що здійснює права учасника / акціонера Товариства, про що проводиться загальних зборах і приймуть рішення без нього, то заставодержатель зможе оскаржити прийняте рішення в судовому порядке.2

Відомі випадки, коли недбале ставлення до стандартних положень закону ледь не оберталося практично повною втратою контролю за компанією.

Так, наприклад, в одній із справ, 3 як тільки постачальник став заставодержателем 100 -% - другої частини в Товаристві, він прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок вкладу третьої особи в розмірі 140 000 рублей. При номінальному розмірі статутного капіталу в 10 000 рублів такий внесок забезпечив третій особі 93,33% частку і зменшив частку власника фактично в 10 разів - до 6,67%! Засвідчуючи прийняте рішення у нотаріуса, постачальник послався на те, що за договором до моменту припинення застави права учасника товариства здійснюються заставодержателем, за винятком права обрання виконавчих органів суспільства, дострокового припинення їх повноважень і встановлення розміру їх винагороди, які зберігаються за заставодавцем.

Суд встав на сторону учасника - заставодавця, визнавши рішення постачальника-заставодержателя недійсним. Підставою для прийняття такого рішення стало те, що предмет застави за договором застави був оцінений сторонами в сумі 45 000 000 руб, а незалежним оцінювачем в 101 415 000 руб. При таких умовах внесок третьої особи в статутний капітал ТОВ в розмірі 140 000 рублей був очевидно невідповідним зменшення дійсної вартості частки поточного учасника товариства.

Ще один яскравий Приклад4: банк, взявши в заставу 51% в статутному капіталі ТОВ в забезпечення виданої банківської гарантії, отримав фактичний корпоративний контроль над компанією і довів її до банкрутства (як саме суд промовчав, але факт констатував). На нашу думку, юридично дії Банку є абсолютно законними. ГК РФ, за замовчуванням, прямо встановлює наявність корпоративних прав у заставодержателя частки. Однак в цій ситуації власника компанії «врятувало» те, що суд порахував, що права Банку до оформлення застави частки вже були гарантовані інший забезпечувальної заходом в повному обсязі і позивач був введений в оману щодо наявності необхідності передачі частки в заставу.

Ці два приклади наочно демонструють, що при невмілому використанні застави частки можна фактично втратити контроль над бізнесом або отримати кілька років судових розглядів. Тому важливо більш детально прописувати всі права сторін щодо здійснення прав учасника ТОВ при укладанні угоди про заставу.

По-друге, за законом заставодавець не має права відчужувати предмет застави без згоди заставодержателя, якщо інше не передбачено законом або договором (п.2 ст. 346 ЦК України).

Незалежно від закріплення такого положення в договорі застави частки в ТОВ, учасник товариства не зможе продати, подарувати, обміняти частку, видати щодо частки опціон на її продаж і вийти з Товариства без згоди заставодержателя, враховуючи, що відомості про заставу частки відображаються в ЕГРЮЛ. При нотаріальному посвідченні угоди з часткою нотаріус однозначно потребують надання йому договору її застави, а після вивчення договору письмову згоду заставодержателя.

При заставі акцій все обмеження заставодавця щодо акцій прописуються в заставному розпорядженні, на підставі якого реєстратор вносить записи про умови застави по особових рахунках заставодержателя і акціонера. Таким чином, реєстратор також не здійснить угоди по відчуженню закладених акцій без згоди заставодержателя.

По-третє, заставу частки / акцій в суспільстві зберігається при переході частки до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування (спадкоємцю, правонаступника юридичної особи) (п. 1 ст. 353 ЦК України).
Таким чином, якщо закладена частка / акції в суспільстві перейдуть до спадкоємців померлого учасника / акціонера, заставодержатель не позбавляється можливості звернути стягнення на предмет застави за умови збереження непогашеного основного зобов'язання.

Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя

У договорі застави частки (акцій) можна встановити перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів, рішення за якими повинні бути попередньо узгоджені з заставоутримувачем. Якщо заставодавцем виступає лише один з учасників / акціонерів Товариства, то тільки він повинен отримувати попередньої письмової згоди на голосування з питання, що розглядається на загальних зборах учасників / акціонерів.

До рішень загальних зборів учасників / акціонерів товариства, що приймається узгоджено з заставоутримувачем, можна віднести наступні:

 • про схвалення великих угод, в тому числі договорів позики (кредитних договорів), поруки, угод щодо відчуження, застави нерухомого майна, часток в дочірніх компаніях і іншого цінного майна незалежно від суми угод;

 • про дострокове зняття повноважень і призначення нового директора;

 • про реорганізацію / ліквідації товариства;

 • про збільшення статутного капіталу, зміну статуту Товариства.

Важливо! Якщо учасник в ТОВ проголосує на зборах без отримання попередньої письмової згоди заставодержателя в порушення договору застави, то у останнього мало шансів оскаржити рішення загальних зборів, прийняте без урахування його думки, в тому числі на підставі зловживання заставодавцем-учасником своїми корпоративними правами з посиланням на п .1 ст.10 ЦК РФ.5 Це пов'язано з тим, що закон «Про ТОВ» наділяє правами оскаржити прийняті загальними зборами рішення тільки учасників, які не брали участі в голосуванні або голосували проти ос паріваемого рішення і таким рішенням порушені їхні права і законні інтереси (п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, п. 1 ст. 43 ФЗ «Про ТОВ» і п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ»). Суди в такому випадку вказують на те, що порушення договору застави дає право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання, але не визнання дій заставодавця недійсними. Відзначаємо, що в даному випадку маються на увазі ситуації, коли до заставодержателя не переходять права учасника.

Читайте також

Така ж ситуація може бути і при прийнятті рішення єдиним акціонером АТ, оскільки його рішення ніким не засвідчуються, а в п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ» встановлюються аналогічні правила оскарження рішень акціонерів. Однак в АТ з декількома акціонерами ситуація прийняття рішення на загальних зборах акціонерів без отримання попередньої згоди заставодержателя неможлива, так як тепер реєстратор, здійснюючи функції лічильної комісії, стежить за дотриманням процедури і не запевнить протокол без пред'явлення йому заставодавцем письмової згоди заставодержателя. Те ж саме стосується ТОВ, в якому учасники не поміняли нотаріальний порядок посвідчення рішень на інший варіант запевнення протоколу.

Припинення застави і зняття обтяження

Повного погашення забезпеченого заставою зобов'язання недостатньо для зняття застави (ст. 352 ЦК України).

Запис в ЕГРЮЛ про обтяження частки запорукою погашається тільки на підставі заяви заставодержателя за формою № Р14001 або на підставі вступив в законну силу рішення суда.6 Заява за формою № Р14001 підписується заставодержателем, справжність підпису якого засвідчується в нотаріальному порядку. Таким чином, відомості про заставу частки не можуть бути виключені з ЕГРЮЛ без відома заставодержателя.
При цьому закон не встановлює термін для подачі такої заяви в податкову після погашення основного зобов'язання. Однак сторони можуть встановити даний термін в договорі застави. Крім того, заставодавець має право в судовому порядку примусити заставодержателя до подачі заяви після повного погашення основного зобов'язання.

Стосовно до АТ внесення до реєстру акціонерів записи про погашення застави акцій здійснюється реєстратором на підставі розпорядження про припинення застави акцій, що підписується заставоутримувачем або спільно заставодавцем і заставодержателем.

Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві

У разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання, заставодержатель має право звернути стягнення на закладену (і) частку (акції) (п. 1 ст. 348 ЦК України).

За загальним правилом, звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду. При цьому в договорі застави можна передбачити позасудовий порядок звернення стягнення на закладену частку в Товаристві, однак на практиці він пов'язаний з великою кількістю адміністративних процедур, тому за орієнтир слід брати судовий порядок стягнення.

Важливо! Звернення стягнення на закладену (і) частку / акції в Товаристві не гарантує заставодержателю перехід частки / акцій до нього у власність, оскільки:

1) в ТОВ з двома і більше учасниками Суспільство або інші учасники по одноголосно прийнятим рішенням можуть виплатити заставодержателю дійсну вартість частки або частини частки пропорційно сумі боргу протягом 3-х місяців з моменту звернення стягнення на частку (п. 2 і п.3 ст . 25 ФЗ «Про ТОВ»). Аналогічних правил в Законі про АТ не передбачено.

2) Звернення стягнення на частку / акції здійснюється шляхом продажу їх з (публічних) торгів. Щоб отримати частку / акції, заставодержателю потрібно брати участь в торгах і виграти їх.

У договорі застави частки / акцій можна також закріпити один з двох механізмів реалізації закладеної частки / акцій - за допомогою:

 • надходження частки в суспільстві у власність заставоутримувача за ціною, визначеною в договорі, але не нижчою за ринкову;

 • продажу предмета застави заставодержателем іншій особі за ціною не нижчою за ринкову з утриманням з виручених грошей суми забезпеченого заставою боргу.

АЛЕ! ці способи можливі, якщо заставодавцем виступає юридична особа або індивідуальний підприємець (ст. 350.1. ГК РФ). Заставодержателем при цьому може бути і фізична особа , Яка не має статусу індивідуального підприємця.

Також зазначаємо, якщо на момент передачі закладеної частки у власність заставоутримувача її справжню вартість буде перевищувати розмір невиплаченого боргу, то заставодержатель повинен буде виплатити різницю заставодавцю (п. 2 ст. 350.1. ГК РФ).

Крім того, слід мати на увазі, що стягнення на частку / акції не може бути звернено, якщо одночасно дотримуються дві умови (пп. 1 і пп. 2 п. 2 ст. 348 ЦК України):

 • період прострочення становить менше трьох місяців.

 • розмір вимог заставодержателя явно несоразмерен вартості закладеної частки / акцій. Це має місце тоді, коли сума невиконаного зобов'язання становить менше 5% від розміру доведеною заставодавцем ринкової вартості закладеної частки / акцій7, тобто поточної дійсної вартості частки (акцій), визначеної на підставі бухгалтерського балансу організації на останню звітну дату, або ринкової вартості, зазначеної в звіті незалежного оцінювача.

Наприклад, якщо на дату звернення стягнення на частку / акції їх дійсна вартість понад 2 млн. Руб., А розмір непогашеного боргу становить всього 100 тис. Руб., То швидше за все заставодержателю відмовлять в зверненні стягнення на частку / акції.

Отже, запорука частки / акцій в суспільствах є надійною гарантією для кредитора (заставодержателя) в тому, що його борг надійно забезпечений. У той же час закон дає простір для врегулювання особливостей відносин сторін, конкретного розподілу повноважень у користь заставодавця або заставодержателя. Порушення балансу інтересів може стати передумовою для зловживань тієї чи іншої сторони, в зв'язку з чим обійтися простою констатацією «укладемо договір застави частки / акцій» навряд чи вийде.

обговорити материал

1. п. 6 Наказу ФСФР Росії від 28.06.2012 р № 12-52 / пз-н «Про затвердження Порядку обліку в реєстрі власників цінних паперів застави емісійних цінних паперів та внесення до реєстру змін, що стосуються переходу прав на закладені іменні емісійні цінні паперу »

2. постанову Арбітражного суду Північно-західного округу у справі № А56-22247 / 2016 від 05.04.2017 р

3. постанову Дев'ятнадцятого арбітражного апеляційного суду у справі № А36-5304 / 2016 від 31.03.2017 р

4. постанова Дев'ятого арбітражного апеляційного суду № А40-216102 / 15 від 26.10.2016 р

5. рішення Арбітражного суду Санкт-Петербурга і Ленінградської області, залишене без зміни постановою Тринадцятого арбітражного апеляційного суду у справі № А56-71 / 2010 від 28.12.2010 р .; Рішення Арбітражного суду Кіровської області у справі № від 22.01.2016 р .;

6. п. 3 ст. 22 ФЗ «Про ТОВ»; Лист від 11.01.2016 № ГД-4-14 / 52 @ Про деякі питання, пов'язані із застосуванням Федеральних законів від 30 березня 2015 року № 67-ФЗ, від 29 червня 2015 року № 209-ФЗ і від 29 грудня 2015 року № 391 ФЗ;

7. абз. 3 п. 19 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 р № 10 «Про деякі питання застосування законодавства про заставу»; постанову Одинадцятого ААС від 16.08.2016 у справі № А55-1661 / 2016.

Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru

центр
структурування бізнесу та податкової безпеки
taxCOACH

Застава часток (акцій) у ТОВ і АТ є заходом забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Наприклад, кредитує банк як забезпечувальний захід, крім застави майна та особистого поручительства, може попросити оформити і заставу часток (акцій) власників в основний компанії. При цьому у застави є і ще одна важлива функція - при структуруванні бізнесу заставу часткою в товаристві з обмеженою відповідальністю (акцій в акціонерному товаристві) є одним з елементів для юридичної «упаковки» відносин з партнерами, фіксації домовленостей при залученні стороннього небанківського фінансування.

Як і будь-який інший інструмент, заставу паїв акцій має свої особливості, сильні та слабкі сторони, в чому нам і належить розібратися.

Трохи теорії. Як працює заставу.

Застава є типовим засобом забезпечення виконання зобов'язання. Тому спочатку має виникнути зобов'язання - сплатити певну суму грошових коштів, передати майно тощо. При цьому заставодавцем може бути не тільки позичальник, але і третя особа, яка не є боржником за основним зобов'язанням (п. 1 ст. 335 ЦК України).

Для оформлення застави частки в ТОВ Статут товариства не повинен містити положення про заборону передачі частки в заставу третій особі (п. 1 ст. 22 ФЗ «Про ТОВ»). Ця вимога повинна дотримуватися і при передачі в заставу частки в Товаристві з єдиним учасником.

Рішення про згоду на передачу учасником Товариства своєї частки в заставу третій особі за законом приймається більшістю голосів всіх учасників товариства. При цьому голос учасника, який мав намір передати свою частку в заставу, при голосуванні не враховується. У суспільстві з одним учасником рішення про схвалення застави частки приймається їм самим.

Договір застави частки в суспільстві підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, після чого відомості про нього вносяться до ЕГРЮЛ. Там видно заставодержатель, підстава (дата основного договору), дата внесення відомостей про заставу.

В АТ передача акцій в заставу третій особі здійснюється без згоди інших акціонерів та самого Товариства. Відомості про обтяження акцій запорукою вносяться до реєстру акціонерів і відображаються реєстроутримувачем по особовому рахунку заставодавця на підставі заставного розпорядження, підписаного заставодавцем і залогодержателем.1 Одночасно реєстратор відкриває в реєстрі особистий рахунок заставодержателя. Запис про обтяження акцій запорукою містить наступні дані: відомості про заставодержателя, всі дані, що містяться в заставному розпорядженні, в тому числі реквізити договору застави, умови застави (встановлені обмеження, порядок розпорядження акціями та інше).

Інформація про заставу акцій не відбивається в ЕГРЮЛ і, відповідно, не видно третім особам.

Важливо! Для укладення договору застави незалежну оцінку частки / акцій в Товаристві проводити не потрібно. Сторони можуть оцінити їх на свій розсуд. Але в будь-якому випадку вона повинна бути не нижче дійсної вартості частки / акцій, оскільки звернення стягнення на них здійснюється за цією вартістю на момент звернення стягнення.

Якщо боржник не виконує зобов'язання, кредитор має право звернути стягнення на заставу. Однак до цього він хоче бути впевнений, що ця частка / акції, а також саме суспільство, залишаться настільки ж ліквідними і фінансово-заможними, наскільки він розраховував, беручи частку в заставу.

З цією метою закон передбачає ряд обмежень для заставодавця:

По-перше, права учасника / акціонера товариства можуть здійснювати заставодавець або заставодержатель.

При заставі часткою в ТОВ, за загальним правилом, корпоративні права учасника переходять до заставодержателя. Це означає, що кредитор замість учасника-заставодавця бере участь в загальних зборах учасників товариства. Так, заставодержатель може проголосувати за прийняття рішення або одноосібно прийняти рішення, якщо в суспільстві один учасник:

 • про збільшення статутного капіталу за рахунок вкладу третьої особи, в результаті чого частка учасника товариства може бути істотно розмита;

 • про схвалення великих угод, спрямованих на зменшення чистих активів товариства, відчуження нерухомого майна, часток в дочірніх товариствах та інше, що може привести суспільство до банкрутства:

 • рішення про зміну директора Товариства на інше непідконтрольне учаснику третю особу;

 • рішення про реорганізацію, в тому числі виділення компанії з активами на третю особу.

Щоб уникнути цього в договорі застави частки в ТОВ слід прописати, що корпоративні права учасника Товариства продовжує здійснювати заставодавець.

На відміну від ТОВ, при заставі акцій в АТ права акціонера по закону продовжує здійснювати заставодавець, тобто акціонер. Якщо, звичайно, в договорі не закріпити інше положення речей (п. 2 ст. 358.15 ГК РФ).

Якщо заставодержатель здійснює права учасника / акціонера Товариства, то у директора Товариства виникає обов'язок повідомляти заставоутримувача про проведення загальних зборів учасників / акціонерів в закріпленому в Статуті порядку, зокрема, про місце і час проведення загальних зборів та порядок денний. Протокол підписується заставодержателем поряд з іншими учасниками / акціонерами.
Якщо учасники Товариства не повідомлять заставодержателя, що здійснює права учасника / акціонера Товариства, про що проводиться загальних зборах і приймуть рішення без нього, то заставодержатель зможе оскаржити прийняте рішення в судовому порядке.2

Відомі випадки, коли недбале ставлення до стандартних положень закону ледь не оберталося практично повною втратою контролю за компанією.

Так, наприклад, в одній із справ, 3 як тільки постачальник став заставодержателем 100 -% - другої частини в Товаристві, він прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок вкладу третьої особи в розмірі 140 000 рублей. При номінальному розмірі статутного капіталу в 10 000 рублів такий внесок забезпечив третій особі 93,33% частку і зменшив частку власника фактично в 10 разів - до 6,67%! Засвідчуючи прийняте рішення у нотаріуса, постачальник послався на те, що за договором до моменту припинення застави права учасника товариства здійснюються заставодержателем, за винятком права обрання виконавчих органів суспільства, дострокового припинення їх повноважень і встановлення розміру їх винагороди, які зберігаються за заставодавцем.

Суд встав на сторону учасника - заставодавця, визнавши рішення постачальника-заставодержателя недійсним. Підставою для прийняття такого рішення стало те, що предмет застави за договором застави був оцінений сторонами в сумі 45 000 000 руб, а незалежним оцінювачем в 101 415 000 руб. При таких умовах внесок третьої особи в статутний капітал ТОВ в розмірі 140 000 рублей був очевидно невідповідним зменшення дійсної вартості частки поточного учасника товариства.

Ще один яскравий Приклад4: банк, взявши в заставу 51% в статутному капіталі ТОВ в забезпечення виданої банківської гарантії, отримав фактичний корпоративний контроль над компанією і довів її до банкрутства (як саме суд промовчав, але факт констатував). На нашу думку, юридично дії Банку є абсолютно законними. ГК РФ, за замовчуванням, прямо встановлює наявність корпоративних прав у заставодержателя частки. Однак в цій ситуації власника компанії «врятувало» те, що суд порахував, що права Банку до оформлення застави частки вже були гарантовані інший забезпечувальної заходом в повному обсязі і позивач був введений в оману щодо наявності необхідності передачі частки в заставу.

Ці два приклади наочно демонструють, що при невмілому використанні застави частки можна фактично втратити контроль над бізнесом або отримати кілька років судових розглядів. Тому важливо більш детально прописувати всі права сторін щодо здійснення прав учасника ТОВ при укладанні угоди про заставу.

По-друге, за законом заставодавець не має права відчужувати предмет застави без згоди заставодержателя, якщо інше не передбачено законом або договором (п.2 ст. 346 ЦК України).

Незалежно від закріплення такого положення в договорі застави частки в ТОВ, учасник товариства не зможе продати, подарувати, обміняти частку, видати щодо частки опціон на її продаж і вийти з Товариства без згоди заставодержателя, враховуючи, що відомості про заставу частки відображаються в ЕГРЮЛ. При нотаріальному посвідченні угоди з часткою нотаріус однозначно потребують надання йому договору її застави, а після вивчення договору письмову згоду заставодержателя.

При заставі акцій все обмеження заставодавця щодо акцій прописуються в заставному розпорядженні, на підставі якого реєстратор вносить записи про умови застави по особових рахунках заставодержателя і акціонера. Таким чином, реєстратор також не здійснить угоди по відчуженню закладених акцій без згоди заставодержателя.

По-третє, заставу частки / акцій в суспільстві зберігається при переході частки до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування (спадкоємцю, правонаступника юридичної особи) (п. 1 ст. 353 ЦК України).
Таким чином, якщо закладена частка / акції в суспільстві перейдуть до спадкоємців померлого учасника / акціонера, заставодержатель не позбавляється можливості звернути стягнення на предмет застави за умови збереження непогашеного основного зобов'язання.

Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя

У договорі застави частки (акцій) можна встановити перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів, рішення за якими повинні бути попередньо узгоджені з заставоутримувачем. Якщо заставодавцем виступає лише один з учасників / акціонерів Товариства, то тільки він повинен отримувати попередньої письмової згоди на голосування з питання, що розглядається на загальних зборах учасників / акціонерів.

До рішень загальних зборів учасників / акціонерів товариства, що приймається узгоджено з заставоутримувачем, можна віднести наступні:

 • про схвалення великих угод, в тому числі договорів позики (кредитних договорів), поруки, угод щодо відчуження, застави нерухомого майна, часток в дочірніх компаніях і іншого цінного майна незалежно від суми угод;

 • про дострокове зняття повноважень і призначення нового директора;

 • про реорганізацію / ліквідації товариства;

 • про збільшення статутного капіталу, зміну статуту Товариства.

Важливо! Якщо учасник в ТОВ проголосує на зборах без отримання попередньої письмової згоди заставодержателя в порушення договору застави, то у останнього мало шансів оскаржити рішення загальних зборів, прийняте без урахування його думки, в тому числі на підставі зловживання заставодавцем-учасником своїми корпоративними правами з посиланням на п .1 ст.10 ЦК РФ.5 Це пов'язано з тим, що закон «Про ТОВ» наділяє правами оскаржити прийняті загальними зборами рішення тільки учасників, які не брали участі в голосуванні або голосували проти ос паріваемого рішення і таким рішенням порушені їхні права і законні інтереси (п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, п. 1 ст. 43 ФЗ «Про ТОВ» і п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ»). Суди в такому випадку вказують на те, що порушення договору застави дає право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання, але не визнання дій заставодавця недійсними. Відзначаємо, що в даному випадку маються на увазі ситуації, коли до заставодержателя не переходять права учасника.

Читайте також

Така ж ситуація може бути і при прийнятті рішення єдиним акціонером АТ, оскільки його рішення ніким не засвідчуються, а в п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ» встановлюються аналогічні правила оскарження рішень акціонерів. Однак в АТ з декількома акціонерами ситуація прийняття рішення на загальних зборах акціонерів без отримання попередньої згоди заставодержателя неможлива, так як тепер реєстратор, здійснюючи функції лічильної комісії, стежить за дотриманням процедури і не запевнить протокол без пред'явлення йому заставодавцем письмової згоди заставодержателя. Те ж саме стосується ТОВ, в якому учасники не поміняли нотаріальний порядок посвідчення рішень на інший варіант запевнення протоколу.

Припинення застави і зняття обтяження

Повного погашення забезпеченого заставою зобов'язання недостатньо для зняття застави (ст. 352 ЦК України).

Запис в ЕГРЮЛ про обтяження частки запорукою погашається тільки на підставі заяви заставодержателя за формою № Р14001 або на підставі вступив в законну силу рішення суда.6 Заява за формою № Р14001 підписується заставодержателем, справжність підпису якого засвідчується в нотаріальному порядку. Таким чином, відомості про заставу частки не можуть бути виключені з ЕГРЮЛ без відома заставодержателя.
При цьому закон не встановлює термін для подачі такої заяви в податкову після погашення основного зобов'язання. Однак сторони можуть встановити даний термін в договорі застави. Крім того, заставодавець має право в судовому порядку примусити заставодержателя до подачі заяви після повного погашення основного зобов'язання.

Стосовно до АТ внесення до реєстру акціонерів записи про погашення застави акцій здійснюється реєстратором на підставі розпорядження про припинення застави акцій, що підписується заставоутримувачем або спільно заставодавцем і заставодержателем.

Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві

У разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання, заставодержатель має право звернути стягнення на закладену (і) частку (акції) (п. 1 ст. 348 ЦК України).

За загальним правилом, звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду. При цьому в договорі застави можна передбачити позасудовий порядок звернення стягнення на закладену частку в Товаристві, однак на практиці він пов'язаний з великою кількістю адміністративних процедур, тому за орієнтир слід брати судовий порядок стягнення.

Важливо! Звернення стягнення на закладену (і) частку / акції в Товаристві не гарантує заставодержателю перехід частки / акцій до нього у власність, оскільки:

1) в ТОВ з двома і більше учасниками Суспільство або інші учасники по одноголосно прийнятим рішенням можуть виплатити заставодержателю дійсну вартість частки або частини частки пропорційно сумі боргу протягом 3-х місяців з моменту звернення стягнення на частку (п. 2 і п.3 ст . 25 ФЗ «Про ТОВ»). Аналогічних правил в Законі про АТ не передбачено.

2) Звернення стягнення на частку / акції здійснюється шляхом продажу їх з (публічних) торгів. Щоб отримати частку / акції, заставодержателю потрібно брати участь в торгах і виграти їх.

У договорі застави частки / акцій можна також закріпити один з двох механізмів реалізації закладеної частки / акцій - за допомогою:

 • надходження частки в суспільстві у власність заставоутримувача за ціною, визначеною в договорі, але не нижчою за ринкову;

 • продажу предмета застави заставодержателем іншій особі за ціною не нижчою за ринкову з утриманням з виручених грошей суми забезпеченого заставою боргу.

АЛЕ! ці способи можливі, якщо заставодавцем виступає юридична особа або індивідуальний підприємець (ст. 350.1. ГК РФ). Заставодержателем при цьому може бути і фізична особа , Яка не має статусу індивідуального підприємця.

Також зазначаємо, якщо на момент передачі закладеної частки у власність заставоутримувача її справжню вартість буде перевищувати розмір невиплаченого боргу, то заставодержатель повинен буде виплатити різницю заставодавцю (п. 2 ст. 350.1. ГК РФ).

Крім того, слід мати на увазі, що стягнення на частку / акції не може бути звернено, якщо одночасно дотримуються дві умови (пп. 1 і пп. 2 п. 2 ст. 348 ЦК України):

 • період прострочення становить менше трьох місяців.

 • розмір вимог заставодержателя явно несоразмерен вартості закладеної частки / акцій. Це має місце тоді, коли сума невиконаного зобов'язання становить менше 5% від розміру доведеною заставодавцем ринкової вартості закладеної частки / акцій7, тобто поточної дійсної вартості частки (акцій), визначеної на підставі бухгалтерського балансу організації на останню звітну дату, або ринкової вартості, зазначеної в звіті незалежного оцінювача.

  Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru

  центр
  структурування бізнесу та податкової безпеки
  taxCOACH

  Застава часток (акцій) у ТОВ і АТ є заходом забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Наприклад, кредитує банк як забезпечувальний захід, крім застави майна та особистого поручительства, може попросити оформити і заставу часток (акцій) власників в основний компанії. При цьому у застави є і ще одна важлива функція - при структуруванні бізнесу заставу часткою в товаристві з обмеженою відповідальністю (акцій в акціонерному товаристві) є одним з елементів для юридичної «упаковки» відносин з партнерами, фіксації домовленостей при залученні стороннього небанківського фінансування.

  Як і будь-який інший інструмент, заставу паїв акцій має свої особливості, сильні та слабкі сторони, в чому нам і належить розібратися.

  Трохи теорії. Як працює заставу.

  Застава є типовим засобом забезпечення виконання зобов'язання. Тому спочатку має виникнути зобов'язання - сплатити певну суму грошових коштів, передати майно тощо. При цьому заставодавцем може бути не тільки позичальник, але і третя особа, яка не є боржником за основним зобов'язанням (п. 1 ст. 335 ЦК України).

  Як працює заставу

  Для оформлення застави частки в ТОВ Статут товариства не повинен містити положення про заборону передачі частки в заставу третій особі (п. 1 ст. 22 ФЗ «Про ТОВ»). Ця вимога повинна дотримуватися і при передачі в заставу частки в Товаристві з єдиним учасником.

  Рішення про згоду на передачу учасником Товариства своєї частки в заставу третій особі за законом приймається більшістю голосів всіх учасників товариства. При цьому голос учасника, який мав намір передати свою частку в заставу, при голосуванні не враховується. У суспільстві з одним учасником рішення про схвалення застави частки приймається їм самим.

  Договір застави частки в суспільстві підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, після чого відомості про нього вносяться до ЕГРЮЛ. Там видно заставодержатель, підстава (дата основного договору), дата внесення відомостей про заставу.

  В АТ передача акцій в заставу третій особі здійснюється без згоди інших акціонерів та самого Товариства. Відомості про обтяження акцій запорукою вносяться до реєстру акціонерів і відображаються реєстроутримувачем по особовому рахунку заставодавця на підставі заставного розпорядження, підписаного заставодавцем і залогодержателем.1 Одночасно реєстратор відкриває в реєстрі особистий рахунок заставодержателя. Запис про обтяження акцій запорукою містить наступні дані: відомості про заставодержателя, всі дані, що містяться в заставному розпорядженні, в тому числі реквізити договору застави, умови застави (встановлені обмеження, порядок розпорядження акціями та інше).

  Інформація про заставу акцій не відбивається в ЕГРЮЛ і, відповідно, не видно третім особам.

  Важливо! Для укладення договору застави незалежну оцінку частки / акцій в Товаристві проводити не потрібно. Сторони можуть оцінити їх на свій розсуд. Але в будь-якому випадку вона повинна бути не нижче дійсної вартості частки / акцій, оскільки звернення стягнення на них здійснюється за цією вартістю на момент звернення стягнення.

  Якщо боржник не виконує зобов'язання, кредитор має право звернути стягнення на заставу. Однак до цього він хоче бути впевнений, що ця частка / акції, а також саме суспільство, залишаться настільки ж ліквідними і фінансово-заможними, наскільки він розраховував, беручи частку в заставу.

  З цією метою закон передбачає ряд обмежень для заставодавця:

  По-перше, права учасника / акціонера товариства можуть здійснювати заставодавець або заставодержатель.

  При заставі часткою в ТОВ, за загальним правилом, корпоративні права учасника переходять до заставодержателя. Це означає, що кредитор замість учасника-заставодавця бере участь в загальних зборах учасників товариства. Так, заставодержатель може проголосувати за прийняття рішення або одноосібно прийняти рішення, якщо в суспільстві один учасник:

  • про збільшення статутного капіталу за рахунок вкладу третьої особи, в результаті чого частка учасника товариства може бути істотно розмита;

  • про схвалення великих угод, спрямованих на зменшення чистих активів товариства, відчуження нерухомого майна, часток в дочірніх товариствах та інше, що може привести суспільство до банкрутства:

  • рішення про зміну директора Товариства на інше непідконтрольне учаснику третю особу;

  • рішення про реорганізацію, в тому числі виділення компанії з активами на третю особу.

  Щоб уникнути цього в договорі застави частки в ТОВ слід прописати, що корпоративні права учасника Товариства продовжує здійснювати заставодавець.

  На відміну від ТОВ, при заставі акцій в АТ права акціонера по закону продовжує здійснювати заставодавець, тобто акціонер. Якщо, звичайно, в договорі не закріпити інше положення речей (п. 2 ст. 358.15 ГК РФ).

  Якщо заставодержатель здійснює права учасника / акціонера Товариства, то у директора Товариства виникає обов'язок повідомляти заставоутримувача про проведення загальних зборів учасників / акціонерів в закріпленому в Статуті порядку, зокрема, про місце і час проведення загальних зборів та порядок денний. Протокол підписується заставодержателем поряд з іншими учасниками / акціонерами.
  Якщо учасники Товариства не повідомлять заставодержателя, що здійснює права учасника / акціонера Товариства, про що проводиться загальних зборах і приймуть рішення без нього, то заставодержатель зможе оскаржити прийняте рішення в судовому порядке.2

  Відомі випадки, коли недбале ставлення до стандартних положень закону ледь не оберталося практично повною втратою контролю за компанією.

  Так, наприклад, в одній із справ, 3 як тільки постачальник став заставодержателем 100 -% - другої частини в Товаристві, він прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок вкладу третьої особи в розмірі 140 000 рублей. При номінальному розмірі статутного капіталу в 10 000 рублів такий внесок забезпечив третій особі 93,33% частку і зменшив частку власника фактично в 10 разів - до 6,67%! Засвідчуючи прийняте рішення у нотаріуса, постачальник послався на те, що за договором до моменту припинення застави права учасника товариства здійснюються заставодержателем, за винятком права обрання виконавчих органів суспільства, дострокового припинення їх повноважень і встановлення розміру їх винагороди, які зберігаються за заставодавцем.

  Суд встав на сторону учасника - заставодавця, визнавши рішення постачальника-заставодержателя недійсним. Підставою для прийняття такого рішення стало те, що предмет застави за договором застави був оцінений сторонами в сумі 45 000 000 руб, а незалежним оцінювачем в 101 415 000 руб. При таких умовах внесок третьої особи в статутний капітал ТОВ в розмірі 140 000 рублей був очевидно невідповідним зменшення дійсної вартості частки поточного учасника товариства.

  Ще один яскравий Приклад4: банк, взявши в заставу 51% в статутному капіталі ТОВ в забезпечення виданої банківської гарантії, отримав фактичний корпоративний контроль над компанією і довів її до банкрутства (як саме суд промовчав, але факт констатував). На нашу думку, юридично дії Банку є абсолютно законними. ГК РФ, за замовчуванням, прямо встановлює наявність корпоративних прав у заставодержателя частки. Однак в цій ситуації власника компанії «врятувало» те, що суд порахував, що права Банку до оформлення застави частки вже були гарантовані інший забезпечувальної заходом в повному обсязі і позивач був введений в оману щодо наявності необхідності передачі частки в заставу.

  Ці два приклади наочно демонструють, що при невмілому використанні застави частки можна фактично втратити контроль над бізнесом або отримати кілька років судових розглядів. Тому важливо більш детально прописувати всі права сторін щодо здійснення прав учасника ТОВ при укладанні угоди про заставу.

  По-друге, за законом заставодавець не має права відчужувати предмет застави без згоди заставодержателя, якщо інше не передбачено законом або договором (п.2 ст. 346 ЦК України).

  Незалежно від закріплення такого положення в договорі застави частки в ТОВ, учасник товариства не зможе продати, подарувати, обміняти частку, видати щодо частки опціон на її продаж і вийти з Товариства без згоди заставодержателя, враховуючи, що відомості про заставу частки відображаються в ЕГРЮЛ. При нотаріальному посвідченні угоди з часткою нотаріус однозначно потребують надання йому договору її застави, а після вивчення договору письмову згоду заставодержателя.

  При заставі акцій все обмеження заставодавця щодо акцій прописуються в заставному розпорядженні, на підставі якого реєстратор вносить записи про умови застави по особових рахунках заставодержателя і акціонера. Таким чином, реєстратор також не здійснить угоди по відчуженню закладених акцій без згоди заставодержателя.

  По-третє, заставу частки / акцій в суспільстві зберігається при переході частки до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування (спадкоємцю, правонаступника юридичної особи) (п. 1 ст. 353 ЦК України).
  Таким чином, якщо закладена частка / акції в суспільстві перейдуть до спадкоємців померлого учасника / акціонера, заставодержатель не позбавляється можливості звернути стягнення на предмет застави за умови збереження непогашеного основного зобов'язання.

  Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя

  У договорі застави частки (акцій) можна встановити перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів, рішення за якими повинні бути попередньо узгоджені з заставоутримувачем. Якщо заставодавцем виступає лише один з учасників / акціонерів Товариства, то тільки він повинен отримувати попередньої письмової згоди на голосування з питання, що розглядається на загальних зборах учасників / акціонерів.

  До рішень загальних зборів учасників / акціонерів товариства, що приймається узгоджено з заставоутримувачем, можна віднести наступні:

  • про схвалення великих угод, в тому числі договорів позики (кредитних договорів), поруки, угод щодо відчуження, застави нерухомого майна, часток в дочірніх компаніях і іншого цінного майна незалежно від суми угод;

  • про дострокове зняття повноважень і призначення нового директора;

  • про реорганізацію / ліквідації товариства;

  • про збільшення статутного капіталу, зміну статуту Товариства.

  Важливо! Якщо учасник в ТОВ проголосує на зборах без отримання попередньої письмової згоди заставодержателя в порушення договору застави, то у останнього мало шансів оскаржити рішення загальних зборів, прийняте без урахування його думки, в тому числі на підставі зловживання заставодавцем-учасником своїми корпоративними правами з посиланням на п .1 ст.10 ЦК РФ.5 Це пов'язано з тим, що закон «Про ТОВ» наділяє правами оскаржити прийняті загальними зборами рішення тільки учасників, які не брали участі в голосуванні або голосували проти ос паріваемого рішення і таким рішенням порушені їхні права і законні інтереси (п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, п. 1 ст. 43 ФЗ «Про ТОВ» і п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ»). Суди в такому випадку вказують на те, що порушення договору застави дає право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання, але не визнання дій заставодавця недійсними. Відзначаємо, що в даному випадку маються на увазі ситуації, коли до заставодержателя не переходять права учасника.

  Читайте також

  Така ж ситуація може бути і при прийнятті рішення єдиним акціонером АТ, оскільки його рішення ніким не засвідчуються, а в п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ» встановлюються аналогічні правила оскарження рішень акціонерів. Однак в АТ з декількома акціонерами ситуація прийняття рішення на загальних зборах акціонерів без отримання попередньої згоди заставодержателя неможлива, так як тепер реєстратор, здійснюючи функції лічильної комісії, стежить за дотриманням процедури і не запевнить протокол без пред'явлення йому заставодавцем письмової згоди заставодержателя. Те ж саме стосується ТОВ, в якому учасники не поміняли нотаріальний порядок посвідчення рішень на інший варіант запевнення протоколу.

  Припинення застави і зняття обтяження

  Повного погашення забезпеченого заставою зобов'язання недостатньо для зняття застави (ст. 352 ЦК України).

  Запис в ЕГРЮЛ про обтяження частки запорукою погашається тільки на підставі заяви заставодержателя за формою № Р14001 або на підставі вступив в законну силу рішення суда.6 Заява за формою № Р14001 підписується заставодержателем, справжність підпису якого засвідчується в нотаріальному порядку. Таким чином, відомості про заставу частки не можуть бути виключені з ЕГРЮЛ без відома заставодержателя.
  При цьому закон не встановлює термін для подачі такої заяви в податкову після погашення основного зобов'язання. Однак сторони можуть встановити даний термін в договорі застави. Крім того, заставодавець має право в судовому порядку примусити заставодержателя до подачі заяви після повного погашення основного зобов'язання.

  Стосовно до АТ внесення до реєстру акціонерів записи про погашення застави акцій здійснюється реєстратором на підставі розпорядження про припинення застави акцій, що підписується заставоутримувачем або спільно заставодавцем і заставодержателем.

  Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві

  У разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання, заставодержатель має право звернути стягнення на закладену (і) частку (акції) (п. 1 ст. 348 ЦК України).

  За загальним правилом, звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду. При цьому в договорі застави можна передбачити позасудовий порядок звернення стягнення на закладену частку в Товаристві, однак на практиці він пов'язаний з великою кількістю адміністративних процедур, тому за орієнтир слід брати судовий порядок стягнення.

  Важливо! Звернення стягнення на закладену (і) частку / акції в Товаристві не гарантує заставодержателю перехід частки / акцій до нього у власність, оскільки:

  1) в ТОВ з двома і більше учасниками Суспільство або інші учасники по одноголосно прийнятим рішенням можуть виплатити заставодержателю дійсну вартість частки або частини частки пропорційно сумі боргу протягом 3-х місяців з моменту звернення стягнення на частку (п. 2 і п.3 ст . 25 ФЗ «Про ТОВ»). Аналогічних правил в Законі про АТ не передбачено.

  2) Звернення стягнення на частку / акції здійснюється шляхом продажу їх з (публічних) торгів. Щоб отримати частку / акції, заставодержателю потрібно брати участь в торгах і виграти їх.

  У договорі застави частки / акцій можна також закріпити один з двох механізмів реалізації закладеної частки / акцій - за допомогою:

  • надходження частки в суспільстві у власність заставоутримувача за ціною, визначеною в договорі, але не нижчою за ринкову;

  • продажу предмета застави заставодержателем іншій особі за ціною не нижчою за ринкову з утриманням з виручених грошей суми забезпеченого заставою боргу.

  АЛЕ! ці способи можливі, якщо заставодавцем виступає юридична особа або індивідуальний підприємець (ст. 350.1. ГК РФ). Заставодержателем при цьому може бути і фізична особа , Яка не має статусу індивідуального підприємця.

  Також зазначаємо, якщо на момент передачі закладеної частки у власність заставоутримувача її справжню вартість буде перевищувати розмір невиплаченого боргу, то заставодержатель повинен буде виплатити різницю заставодавцю (п. 2 ст. 350.1. ГК РФ).

  Крім того, слід мати на увазі, що стягнення на частку / акції не може бути звернено, якщо одночасно дотримуються дві умови (пп. 1 і пп. 2 п. 2 ст. 348 ЦК України):

  • період прострочення становить менше трьох місяців.

  • розмір вимог заставодержателя явно несоразмерен вартості закладеної частки / акцій. Це має місце тоді, коли сума невиконаного зобов'язання становить менше 5% від розміру доведеною заставодавцем ринкової вартості закладеної частки / акцій7, тобто поточної дійсної вартості частки (акцій), визначеної на підставі бухгалтерського балансу організації на останню звітну дату, або ринкової вартості, зазначеної в звіті незалежного оцінювача.

   Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru

   центр
   структурування бізнесу та податкової безпеки
   taxCOACH

   Застава часток (акцій) у ТОВ і АТ є заходом забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Наприклад, кредитує банк як забезпечувальний захід, крім застави майна та особистого поручительства, може попросити оформити і заставу часток (акцій) власників в основний компанії. При цьому у застави є і ще одна важлива функція - при структуруванні бізнесу заставу часткою в товаристві з обмеженою відповідальністю (акцій в акціонерному товаристві) є одним з елементів для юридичної «упаковки» відносин з партнерами, фіксації домовленостей при залученні стороннього небанківського фінансування.

   Як і будь-який інший інструмент, заставу паїв акцій має свої особливості, сильні та слабкі сторони, в чому нам і належить розібратися.

   Трохи теорії. Як працює заставу.

   Застава є типовим засобом забезпечення виконання зобов'язання. Тому спочатку має виникнути зобов'язання - сплатити певну суму грошових коштів, передати майно тощо. При цьому заставодавцем може бути не тільки позичальник, але і третя особа, що не є боржником за основним зобов'язанням (п. 1 ст. 335 ЦК України).

   Як працює заставу

   Для оформлення застави частки в ТОВ Статут товариства не повинен містити положення про заборону передачі частки в заставу третій особі (п. 1 ст. 22 ФЗ «Про ТОВ»). Ця вимога повинна дотримуватися і при передачі в заставу частки в Товаристві з єдиним учасником.

   Рішення про згоду на передачу учасником Товариства своєї частки в заставу третій особі за законом приймається більшістю голосів всіх учасників товариства. При цьому голос учасника, який мав намір передати свою частку в заставу, при голосуванні не враховується. У суспільстві з одним учасником рішення про схвалення застави частки приймається їм самим.

   Договір застави частки в суспільстві підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, після чого відомості про нього вносяться до ЕГРЮЛ. Там видно заставодержатель, підстава (дата основного договору), дата внесення відомостей про заставу.

   В АТ передача акцій в заставу третій особі здійснюється без згоди інших акціонерів та самого Товариства. Відомості про обтяження акцій запорукою вносяться до реєстру акціонерів і відображаються реєстроутримувачем по особовому рахунку заставодавця на підставі заставного розпорядження, підписаного заставодавцем і залогодержателем.1 Одночасно реєстратор відкриває в реєстрі особистий рахунок заставодержателя. Запис про обтяження акцій запорукою містить наступні дані: відомості про заставодержателя, всі дані, що містяться в заставному розпорядженні, в тому числі реквізити договору застави, умови застави (встановлені обмеження, порядок розпорядження акціями та інше).

   Інформація про заставу акцій не відбивається в ЕГРЮЛ і, відповідно, не видно третім особам.

   Важливо! Для укладення договору застави незалежну оцінку частки / акцій в Товаристві проводити не потрібно. Сторони можуть оцінити їх на свій розсуд. Але в будь-якому випадку вона повинна бути не нижче дійсної вартості частки / акцій, оскільки звернення стягнення на них здійснюється за цією вартістю на момент звернення стягнення.

   Якщо боржник не виконує зобов'язання, кредитор має право звернути стягнення на заставу. Однак до цього він хоче бути впевнений, що ця частка / акції, а також саме суспільство, залишаться настільки ж ліквідними і фінансово-заможними, наскільки він розраховував, беручи частку в заставу.

   З цією метою закон передбачає ряд обмежень для заставодавця:

   По-перше, права учасника / акціонера товариства можуть здійснювати заставодавець або заставодержатель.

   При заставі часткою в ТОВ, за загальним правилом, корпоративні права учасника переходять до заставодержателя. Це означає, що кредитор замість учасника-заставодавця бере участь в загальних зборах учасників товариства. Так, заставодержатель може проголосувати за прийняття рішення або одноосібно прийняти рішення, якщо в суспільстві один учасник:

   • про збільшення статутного капіталу за рахунок вкладу третьої особи, в результаті чого частка учасника товариства може бути істотно розмита;

   • про схвалення великих угод, спрямованих на зменшення чистих активів товариства, відчуження нерухомого майна, часток в дочірніх товариствах та інше, що може привести суспільство до банкрутства:

   • рішення про зміну директора Товариства на інше непідконтрольне учаснику третю особу;

   • рішення про реорганізацію, в тому числі виділення компанії з активами на третю особу.

   Щоб уникнути цього в договорі застави частки в ТОВ слід прописати, що корпоративні права учасника Товариства продовжує здійснювати заставодавець.

   На відміну від ТОВ, при заставі акцій в АТ права акціонера по закону продовжує здійснювати заставодавець, тобто акціонер. Якщо, звичайно, в договорі не закріпити інше положення речей (п. 2 ст. 358.15 ГК РФ).

   Якщо заставодержатель здійснює права учасника / акціонера Товариства, то у директора Товариства виникає обов'язок повідомляти заставоутримувача про проведення загальних зборів учасників / акціонерів в закріпленому в Статуті порядку, зокрема, про місце і час проведення загальних зборів та порядок денний. Протокол підписується заставодержателем поряд з іншими учасниками / акціонерами.
   Якщо учасники Товариства не повідомлять заставодержателя, що здійснює права учасника / акціонера Товариства, про що проводиться загальних зборах і приймуть рішення без нього, то заставодержатель зможе оскаржити прийняте рішення в судовому порядке.2

   Відомі випадки, коли недбале ставлення до стандартних положень закону ледь не оберталося практично повною втратою контролю за компанією.

   Так, наприклад, в одній із справ, 3 як тільки постачальник став заставодержателем 100 -% - другої частини в Товаристві, він прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок внеску третьої особи в розмірі 140 000 рублей. При номінальному розмірі статутного капіталу в 10 000 рублів такий внесок забезпечив третій особі 93,33% частку і зменшив частку власника фактично в 10 разів - до 6,67%! Засвідчуючи прийняте рішення у нотаріуса, постачальник послався на те, що за договором до моменту припинення застави права учасника товариства здійснюються заставодержателем, за винятком права обрання виконавчих органів суспільства, дострокового припинення їх повноважень та установлення розміру їх винагороди, які зберігаються за заставодавцем.

   Суд встав на сторону учасника - заставодавця, визнавши рішення постачальника-заставодержателя недійсним. Підставою для прийняття такого рішення стало те, що предмет застави за договором застави був оцінений сторонами в сумі 45 000 000 руб, а незалежним оцінювачем в 101 415 000 руб. При таких умовах внесок третьої особи в статутний капітал ТОВ в розмірі 140 000 рублей був очевидно невідповідним зменшення дійсної вартості частки поточного учасника товариства.

   Ще один яскравий Приклад4: банк взяв в заставу 51% в статутному капіталі ТОВ в забезпечення виданої банківської гарантії, отримав фактичний корпоративний контроль над компанією і довів її до банкрутства (як саме суд промовчав, але факт констатував). На нашу думку, юридично дії Банку є абсолютно законними. ГК РФ, за замовчуванням, прямо встановлює наявність корпоративних прав у заставодержателя частки. Однак в цій ситуації власника компанії «врятувало» те, що суд порахував, що права Банку до оформлення застави частки вже були гарантовані інший забезпечувальної заходом в повному обсязі і позивач був введений в оману щодо наявності необхідності передачі частки в заставу.

   Ці два приклади наочно демонструють, що при невмілому використанні застави частки можна фактично втратити контроль над бізнесом або отримати кілька років судових розглядів. Тому важливо більш детально прописувати всі права сторін щодо здійснення прав учасника ТОВ при укладанні угоди про заставу.

   По-друге, за законом заставодавець не має права відчужувати предмет застави без згоди заставодержателя, якщо інше не передбачено законом або договором (п.2 ст. 346 ЦК України).

   Незалежно від закріплення такого положення в договорі застави частки в ТОВ, учасник товариства не зможе продати, подарувати, обміняти частку, видати щодо частки опціон на її продаж і вийти з Товариства без згоди заставодержателя, враховуючи, що відомості про заставу частки відображаються в ЕГРЮЛ. При нотаріальному посвідченні угоди з часткою нотаріус однозначно потребують надання йому договору її застави, а після вивчення договору письмову згоду заставодержателя.

   При заставі акцій все обмеження заставодавця щодо акцій прописуються в заставному розпорядженні, на підставі якого реєстратор вносить записи про умови застави по особових рахунках заставодержателя і акціонера. Таким чином, реєстратор також не здійснить угоди по відчуженню закладених акцій без згоди заставодержателя.

   По-третє, заставу частки / акцій в суспільстві зберігається при переході частки до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування (спадкоємцю, правонаступника юридичної особи) (п. 1 ст. 353 ЦК України).
   Таким чином, якщо закладена частка / акції в суспільстві перейдуть до спадкоємців померлого учасника / акціонера, заставодержатель не позбавляється можливості звернути стягнення на предмет застави за умови збереження непогашеного основного зобов'язання.

   Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя

   У договорі застави частки (акцій) можна встановити перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів, рішення за якими повинні бути попередньо узгоджені з заставоутримувачем. Якщо заставодавцем виступає лише один з учасників / акціонерів Товариства, то тільки він повинен отримувати попередньої письмової згоди на голосування з питання, що розглядається на загальних зборах учасників / акціонерів.

   До рішень загальних зборів учасників / акціонерів товариства, що приймається узгоджено з заставоутримувачем, можна віднести наступні:

   • про схвалення великих угод, в тому числі договорів позики (кредитних договорів), поруки, угод щодо відчуження, застави нерухомого майна, часток в дочірніх компаніях і іншого цінного майна незалежно від суми угод;

   • про дострокове зняття повноважень і призначення нового директора;

   • про реорганізацію / ліквідації товариства;

   • про збільшення статутного капіталу, зміну статуту Товариства.

   Важливо! Якщо учасник в ТОВ проголосує на зборах без отримання попередньої письмової згоди заставодержателя в порушення договору застави, то у останнього мало шансів оскаржити рішення загальних зборів, прийняте без урахування його думки, зокрема на підставі зловживання заставодавцем-учасником своїми корпоративними правами з посиланням на п .1 ст.10 ЦК РФ.5 Це пов'язано з тим, що закон «Про ТОВ» наділяє правами оскаржити прийняті загальними зборами рішення тільки учасників, які не брали участі в голосуванні або голосували проти ос паріваемого рішення і таким рішенням порушені їхні права і законні інтереси (з п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, с. 1 ст. 43 ФЗ «Про ТОВ» і п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ»). Суди в такому випадку вказують на те, що порушення договору застави дає право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання, але не визнання дій заставодавця недійсними. Відзначаємо, що в даному випадку маються на увазі ситуації, коли до заставодержателя не переходять права учасника.

   Читайте також

   Така ж ситуація може бути і при прийнятті рішення єдиним акціонером АТ, оскільки його рішення ніким не засвідчуються, а в п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ» встановлюються аналогічні правила оскарження рішень акціонерів. Однак в АТ з декількома акціонерами ситуація прийняття рішення на загальних зборах акціонерів без отримання попередньої згоди заставодержателя неможлива, так як тепер реєстратор, здійснюючи функції лічильної комісії, стежить за дотриманням процедури і не запевнить протокол без пред'явлення йому заставодавцем письмової згоди заставодержателя. Те ж саме стосується ТОВ, в якому учасники не поміняли нотаріальний порядок посвідчення рішень на інший варіант запевнення протоколу.

   Припинення застави і зняття обтяження

   Повного погашення забезпеченого заставою зобов'язання недостатньо для зняття застави (ст. 352 ЦК України).

   Запис в ЕГРЮЛ про обтяження частки запорукою погашається тільки на підставі заяви заставодержателя за формою № Р14001 або на підставі вступив в законну силу рішення суда.6 Заява за формою № Р14001 підписується заставодержателем, справжність підпису якого засвідчується в нотаріальному порядку. Таким чином, відомості про заставу частки не можуть бути виключені з ЕГРЮЛ без відома заставодержателя.
   При цьому закон не встановлює термін для подачі такої заяви в податкову після погашення основного зобов'язання. Однак сторони можуть встановити даний термін в договорі застави. Крім того, заставодавець має право в судовому порядку примусити заставодержателя до подачі заяви після повного погашення основного зобов'язання.

   Стосовно до АТ внесення до реєстру акціонерів записи про погашення застави акцій здійснюється реєстратором на підставі розпорядження про припинення застави акцій, що підписується заставоутримувачем або спільно заставодавцем і заставодержателем.

   Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві

   У разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання, заставодержатель має право звернути стягнення на закладену (і) частку (акції) (п. 1 ст. 348 ЦК України).

   За загальним правилом, звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду. При цьому в договорі застави можна передбачити позасудовий порядок звернення стягнення на закладену частку в Товаристві, однак на практиці він пов'язаний з великою кількістю адміністративних процедур, тому за орієнтир слід брати судовий порядок стягнення.

   Важливо! Звернення стягнення на закладену (і) частку / акції в Товаристві не гарантує заставодержателю перехід частки / акцій до нього у власність, оскільки:

   1) в ТОВ з двома і більше учасниками Суспільство або інші учасники по одноголосно прийнятим рішенням можуть виплатити заставодержателю дійсну вартість частки або частини частки пропорційно сумі боргу в протягом 3-х місяців з моменту звернення стягнення на частку (п. 2 і п.3 ст . 25 ФЗ «Про ТОВ»). Аналогічних правил в Законі про АТ не передбачено.

   2) Звернення стягнення на частку / акції здійснюється шляхом продажу їх з (публічних) торгів. Щоб отримати частку / акції, заставодержателю потрібно брати участь в торгах і виграти їх.

   У договорі застави частки / акцій можна також закріпити один з двох механізмів реалізації закладеної частки / акцій - за допомогою:

   • надходження частки в суспільстві у власність заставоутримувача за ціною, визначеною в договорі, але не нижчою за ринкову;

   • продажу предмета застави заставодержателем іншій особі за ціною не нижчою за ринкову з утриманням з виручених грошей суми забезпеченого заставою боргу.

   АЛЕ! ці способи можливі, якщо заставодавцем виступає юридична особа або індивідуальний підприємець (ст. 350.1. ГК РФ). Заставодержателем при цьому може бути і фізична особа , Яка не має статусу індивідуального підприємця.

   Також зазначаємо, якщо на момент передачі закладеної частки у власність заставоутримувача його дійсна вартість буде перевищувати розмір невиплаченого боргу, то заставодержатель повинен буде виплатити різницю заставодавцю (п. 2 ст. 350.1. ГК РФ).

   Крім того, слід мати на увазі, що стягнення на частку / акції не може бути звернено, якщо одночасно дотримуються дві умови (пп. 1 і пп. 2 п. 2 ст. 348 ЦК України):

   • період прострочення становить менше трьох місяців.

   • розмір вимог заставодержателя явно несоразмерен вартості закладеної частки / акцій. Це має місце тоді, коли сума невиконаного зобов'язання становить менше 5% від розміру доведеною заставодавцем ринкової вартості закладеної частки / акцій7, тобто поточної дійсної вартості частки (акцій), визначеної на підставі бухгалтерського балансу організації на останню звітну дату, або ринкової вартості, зазначеної в звіті незалежного оцінювача.

    Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru

    центр
    структурування бізнесу та податкової безпеки
    taxCOACH

    Застава часток (акцій) у ТОВ і АТ є заходом забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Наприклад, кредитує банк як забезпечувальний захід, крім застави майна та особистого поручительства, може попросити оформити і заставу часток (акцій) власників в основний компанії. При цьому у застави є і ще одна важлива функція - при структуруванні бізнесу заставу часткою в товаристві з обмеженою відповідальністю (акцій в акціонерному товаристві) є одним з елементів для юридичної «упаковки» відносин з партнерами, фіксації домовленостей при залученні стороннього небанківського фінансування.

    Як і будь-який інший інструмент, заставу паїв акцій має свої особливості, сильні та слабкі сторони, в чому нам і належить розібратися.

    Трохи теорії. Як працює заставу.

    Застава є типовим засобом забезпечення виконання зобов'язання. Тому спочатку має виникнути зобов'язання - сплатити певну суму грошових коштів, передати майно тощо. При цьому заставодавцем може бути не тільки позичальник, але і третя особа, яка не є боржником за основним зобов'язанням (п. 1 ст. 335 ЦК України).

    Як працює заставу

    Для оформлення застави частки в ТОВ Статут товариства не повинен містити положення про заборону передачі частки в заставу третій особі (п. 1 ст. 22 ФЗ «Про ТОВ»). Ця вимога повинна дотримуватися і при передачі в заставу частки в Товаристві з єдиним учасником.

    Рішення про згоду на передачу учасником Товариства своєї частки в заставу третій особі за законом приймається більшістю голосів всіх учасників товариства. При цьому голос учасника, який мав намір передати свою частку в заставу, при голосуванні не враховується. У суспільстві з одним учасником рішення про схвалення застави частки приймається їм самим.

    Договір застави частки в суспільстві підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, після чого відомості про нього вносяться до ЕГРЮЛ. Там видно заставодержатель, підстава (дата основного договору), дата внесення відомостей про заставу.

    В АТ передача акцій в заставу третій особі здійснюється без згоди інших акціонерів та самого Товариства. Відомості про обтяження акцій запорукою вносяться до реєстру акціонерів і відображаються реєстроутримувачем по особовому рахунку заставодавця на підставі заставного розпорядження, підписаного заставодавцем і залогодержателем.1 Одночасно реєстратор відкриває в реєстрі особистий рахунок заставодержателя. Запис про обтяження акцій запорукою містить наступні дані: відомості про заставодержателя, всі дані, що містяться в заставному розпорядженні, в тому числі реквізити договору застави, умови застави (встановлені обмеження, порядок розпорядження акціями та інше).

    Інформація про заставу акцій не відбивається в ЕГРЮЛ і, відповідно, не видно третім особам.

    Важливо! Для укладення договору застави незалежну оцінку частки / акцій в Товаристві проводити не потрібно. Сторони можуть оцінити їх на свій розсуд. Але в будь-якому випадку вона повинна бути не нижче дійсної вартості частки / акцій, оскільки звернення стягнення на них здійснюється за цією вартістю на момент звернення стягнення.

    Якщо боржник не виконує зобов'язання, кредитор має право звернути стягнення на заставу. Однак до цього він хоче бути впевнений, що ця частка / акції, а також саме суспільство, залишаться настільки ж ліквідними і фінансово-заможними, наскільки він розраховував, беручи частку в заставу.

    З цією метою закон передбачає ряд обмежень для заставодавця:

    По-перше, права учасника / акціонера товариства можуть здійснювати заставодавець або заставодержатель.

    При заставі часткою в ТОВ, за загальним правилом, корпоративні права учасника переходять до заставодержателя. Це означає, що кредитор замість учасника-заставодавця бере участь в загальних зборах учасників товариства. Так, заставодержатель може проголосувати за прийняття рішення або одноосібно прийняти рішення, якщо в суспільстві один учасник:

    • про збільшення статутного капіталу за рахунок вкладу третьої особи, в результаті чого частка учасника товариства може бути істотно розмита;

    • про схвалення великих угод, спрямованих на зменшення чистих активів товариства, відчуження нерухомого майна, часток в дочірніх товариствах та інше, що може привести суспільство до банкрутства:

    • рішення про зміну директора Товариства на інше непідконтрольне учаснику третю особу;

    • рішення про реорганізацію, в тому числі виділення компанії з активами на третю особу.

    Щоб уникнути цього в договорі застави частки в ТОВ слід прописати, що корпоративні права учасника Товариства продовжує здійснювати заставодавець.

    На відміну від ТОВ, при заставі акцій в АТ права акціонера по закону продовжує здійснювати заставодавець, тобто акціонер. Якщо, звичайно, в договорі не закріпити інше положення речей (п. 2 ст. 358.15 ГК РФ).

    Якщо заставодержатель здійснює права учасника / акціонера Товариства, то у директора Товариства виникає обов'язок повідомляти заставоутримувача про проведення загальних зборів учасників / акціонерів в закріпленому в Статуті порядку, зокрема, про місце і час проведення загальних зборів та порядок денний. Протокол підписується заставодержателем поряд з іншими учасниками / акціонерами.
    Якщо учасники Товариства не повідомлять заставодержателя, що здійснює права учасника / акціонера Товариства, про що проводиться загальних зборах і приймуть рішення без нього, то заставодержатель зможе оскаржити прийняте рішення в судовому порядке.2

    Відомі випадки, коли недбале ставлення до стандартних положень закону ледь не оберталося практично повною втратою контролю за компанією.

    Так, наприклад, в одній із справ, 3 як тільки постачальник став заставодержателем 100 -% - другої частини в Товаристві, він прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок вкладу третьої особи в розмірі 140 000 рублей. При номінальному розмірі статутного капіталу в 10 000 рублів такий внесок забезпечив третій особі 93,33% частку і зменшив частку власника фактично в 10 разів - до 6,67%! Засвідчуючи прийняте рішення у нотаріуса, постачальник послався на те, що за договором до моменту припинення застави права учасника товариства здійснюються заставодержателем, за винятком права обрання виконавчих органів суспільства, дострокового припинення їх повноважень і встановлення розміру їх винагороди, які зберігаються за заставодавцем.

    Суд встав на сторону учасника - заставодавця, визнавши рішення постачальника-заставодержателя недійсним. Підставою для прийняття такого рішення стало те, що предмет застави за договором застави був оцінений сторонами в сумі 45 000 000 руб, а незалежним оцінювачем в 101 415 000 руб. При таких умовах внесок третьої особи в статутний капітал ТОВ в розмірі 140 000 рублей був очевидно невідповідним зменшення дійсної вартості частки поточного учасника товариства.

    Ще один яскравий Приклад4: банк, взявши в заставу 51% в статутному капіталі ТОВ в забезпечення виданої банківської гарантії, отримав фактичний корпоративний контроль над компанією і довів її до банкрутства (як саме суд промовчав, але факт констатував). На нашу думку, юридично дії Банку є абсолютно законними. ГК РФ, за замовчуванням, прямо встановлює наявність корпоративних прав у заставодержателя частки. Однак в цій ситуації власника компанії «врятувало» те, що суд порахував, що права Банку до оформлення застави частки вже були гарантовані інший забезпечувальної заходом в повному обсязі і позивач був введений в оману щодо наявності необхідності передачі частки в заставу.

    Ці два приклади наочно демонструють, що при невмілому використанні застави частки можна фактично втратити контроль над бізнесом або отримати кілька років судових розглядів. Тому важливо більш детально прописувати всі права сторін щодо здійснення прав учасника ТОВ при укладанні угоди про заставу.

    По-друге, за законом заставодавець не має права відчужувати предмет застави без згоди заставодержателя, якщо інше не передбачено законом або договором (п.2 ст. 346 ЦК України).

    Незалежно від закріплення такого положення в договорі застави частки в ТОВ, учасник товариства не зможе продати, подарувати, обміняти частку, видати щодо частки опціон на її продаж і вийти з Товариства без згоди заставодержателя, враховуючи, що відомості про заставу частки відображаються в ЕГРЮЛ. При нотаріальному посвідченні угоди з часткою нотаріус однозначно потребують надання йому договору її застави, а після вивчення договору письмову згоду заставодержателя.

    При заставі акцій все обмеження заставодавця щодо акцій прописуються в заставному розпорядженні, на підставі якого реєстратор вносить записи про умови застави по особових рахунках заставодержателя і акціонера. Таким чином, реєстратор також не здійснить угоди по відчуженню закладених акцій без згоди заставодержателя.

    По-третє, заставу частки / акцій в суспільстві зберігається при переході частки до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування (спадкоємцю, правонаступника юридичної особи) (п. 1 ст. 353 ЦК України).
    Таким чином, якщо закладена частка / акції в суспільстві перейдуть до спадкоємців померлого учасника / акціонера, заставодержатель не позбавляється можливості звернути стягнення на предмет застави за умови збереження непогашеного основного зобов'язання.

    Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя

    У договорі застави частки (акцій) можна встановити перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів, рішення за якими повинні бути попередньо узгоджені з заставоутримувачем. Якщо заставодавцем виступає лише один з учасників / акціонерів Товариства, то тільки він повинен отримувати попередньої письмової згоди на голосування з питання, що розглядається на загальних зборах учасників / акціонерів.

    До рішень загальних зборів учасників / акціонерів товариства, що приймається узгоджено з заставоутримувачем, можна віднести наступні:

    • про схвалення великих угод, в тому числі договорів позики (кредитних договорів), поруки, угод щодо відчуження, застави нерухомого майна, часток в дочірніх компаніях і іншого цінного майна незалежно від суми угод;

    • про дострокове зняття повноважень і призначення нового директора;

    • про реорганізацію / ліквідації товариства;

    • про збільшення статутного капіталу, зміну статуту Товариства.

    Важливо! Якщо учасник в ТОВ проголосує на зборах без отримання попередньої письмової згоди заставодержателя в порушення договору застави, то у останнього мало шансів оскаржити рішення загальних зборів, прийняте без урахування його думки, в тому числі на підставі зловживання заставодавцем-учасником своїми корпоративними правами з посиланням на п .1 ст.10 ЦК РФ.5 Це пов'язано з тим, що закон «Про ТОВ» наділяє правами оскаржити прийняті загальними зборами рішення тільки учасників, які не брали участі в голосуванні або голосували проти ос паріваемого рішення і таким рішенням порушені їхні права і законні інтереси (п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, п. 1 ст. 43 ФЗ «Про ТОВ» і п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ»). Суди в такому випадку вказують на те, що порушення договору застави дає право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання, але не визнання дій заставодавця недійсними. Відзначаємо, що в даному випадку маються на увазі ситуації, коли до заставодержателя не переходять права учасника.

    Читайте також

    Така ж ситуація може бути і при прийнятті рішення єдиним акціонером АТ, оскільки його рішення ніким не засвідчуються, а в п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ» встановлюються аналогічні правила оскарження рішень акціонерів. Однак в АТ з декількома акціонерами ситуація прийняття рішення на загальних зборах акціонерів без отримання попередньої згоди заставодержателя неможлива, так як тепер реєстратор, здійснюючи функції лічильної комісії, стежить за дотриманням процедури і не запевнить протокол без пред'явлення йому заставодавцем письмової згоди заставодержателя. Те ж саме стосується ТОВ, в якому учасники не поміняли нотаріальний порядок посвідчення рішень на інший варіант запевнення протоколу.

    Припинення застави і зняття обтяження

    Повного погашення забезпеченого заставою зобов'язання недостатньо для зняття застави (ст. 352 ЦК України).

    Запис в ЕГРЮЛ про обтяження частки запорукою погашається тільки на підставі заяви заставодержателя за формою № Р14001 або на підставі вступив в законну силу рішення суда.6 Заява за формою № Р14001 підписується заставодержателем, справжність підпису якого засвідчується в нотаріальному порядку. Таким чином, відомості про заставу частки не можуть бути виключені з ЕГРЮЛ без відома заставодержателя.
    При цьому закон не встановлює термін для подачі такої заяви в податкову після погашення основного зобов'язання. Однак сторони можуть встановити даний термін в договорі застави. Крім того, заставодавець має право в судовому порядку примусити заставодержателя до подачі заяви після повного погашення основного зобов'язання.

    Стосовно до АТ внесення до реєстру акціонерів записи про погашення застави акцій здійснюється реєстратором на підставі розпорядження про припинення застави акцій, що підписується заставоутримувачем або спільно заставодавцем і заставодержателем.

    Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві

    У разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання, заставодержатель має право звернути стягнення на закладену (і) частку (акції) (п. 1 ст. 348 ЦК України).

    За загальним правилом, звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду. При цьому в договорі застави можна передбачити позасудовий порядок звернення стягнення на закладену частку в Товаристві, однак на практиці він пов'язаний з великою кількістю адміністративних процедур, тому за орієнтир слід брати судовий порядок стягнення.

    Важливо! Звернення стягнення на закладену (і) частку / акції в Товаристві не гарантує заставодержателю перехід частки / акцій до нього у власність, оскільки:

    1) в ТОВ з двома і більше учасниками Суспільство або інші учасники по одноголосно прийнятим рішенням можуть виплатити заставодержателю дійсну вартість частки або частини частки пропорційно сумі боргу протягом 3-х місяців з моменту звернення стягнення на частку (п. 2 і п.3 ст . 25 ФЗ «Про ТОВ»). Аналогічних правил в Законі про АТ не передбачено.

    2) Звернення стягнення на частку / акції здійснюється шляхом продажу їх з (публічних) торгів. Щоб отримати частку / акції, заставодержателю потрібно брати участь в торгах і виграти їх.

    У договорі застави частки / акцій можна також закріпити один з двох механізмів реалізації закладеної частки / акцій - за допомогою:

    • надходження частки в суспільстві у власність заставоутримувача за ціною, визначеною в договорі, але не нижчою за ринкову;

    • продажу предмета застави заставодержателем іншій особі за ціною не нижчою за ринкову з утриманням з виручених грошей суми забезпеченого заставою боргу.

    АЛЕ! ці способи можливі, якщо заставодавцем виступає юридична особа або індивідуальний підприємець (ст. 350.1. ГК РФ). Заставодержателем при цьому може бути і фізична особа , Яка не має статусу індивідуального підприємця.

    Також зазначаємо, якщо на момент передачі закладеної частки у власність заставоутримувача її справжню вартість буде перевищувати розмір невиплаченого боргу, то заставодержатель повинен буде виплатити різницю заставодавцю (п. 2 ст. 350.1. ГК РФ).

    Крім того, слід мати на увазі, що стягнення на частку / акції не може бути звернено, якщо одночасно дотримуються дві умови (пп. 1 і пп. 2 п. 2 ст. 348 ЦК України):

    • період прострочення становить менше трьох місяців.

    • розмір вимог заставодержателя явно несоразмерен вартості закладеної частки / акцій. Це має місце тоді, коли сума невиконаного зобов'язання становить менше 5% від розміру доведеною заставодавцем ринкової вартості закладеної частки / акцій7, тобто поточної дійсної вартості частки (акцій), визначеної на підставі бухгалтерського балансу організації на останню звітну дату, або ринкової вартості, зазначеної в звіті незалежного оцінювача.

     Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru

     центр
     структурування бізнесу та податкової безпеки
     taxCOACH

     Застава часток (акцій) у ТОВ і АТ є заходом забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Наприклад, кредитує банк як забезпечувальний захід, крім застави майна та особистого поручительства, може попросити оформити і заставу часток (акцій) власників в основний компанії. При цьому у застави є і ще одна важлива функція - при структуруванні бізнесу заставу часткою в товаристві з обмеженою відповідальністю (акцій в акціонерному товаристві) є одним з елементів для юридичної «упаковки» відносин з партнерами, фіксації домовленостей при залученні стороннього небанківського фінансування.

     Як і будь-який інший інструмент, заставу паїв акцій має свої особливості, сильні та слабкі сторони, в чому нам і належить розібратися.

     Трохи теорії. Як працює заставу.

     Застава є типовим засобом забезпечення виконання зобов'язання. Тому спочатку має виникнути зобов'язання - сплатити певну суму грошових коштів, передати майно тощо. При цьому заставодавцем може бути не тільки позичальник, але і третя особа, яка не є боржником за основним зобов'язанням (п. 1 ст. 335 ЦК України).

     Як працює заставу

     Для оформлення застави частки в ТОВ Статут товариства не повинен містити положення про заборону передачі частки в заставу третій особі (п. 1 ст. 22 ФЗ «Про ТОВ»). Ця вимога повинна дотримуватися і при передачі в заставу частки в Товаристві з єдиним учасником.

     Рішення про згоду на передачу учасником Товариства своєї частки в заставу третій особі за законом приймається більшістю голосів всіх учасників товариства. При цьому голос учасника, який мав намір передати свою частку в заставу, при голосуванні не враховується. У суспільстві з одним учасником рішення про схвалення застави частки приймається їм самим.

     Договір застави частки в суспільстві підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, після чого відомості про нього вносяться до ЕГРЮЛ. Там видно заставодержатель, підстава (дата основного договору), дата внесення відомостей про заставу.

     В АТ передача акцій в заставу третій особі здійснюється без згоди інших акціонерів та самого Товариства. Відомості про обтяження акцій запорукою вносяться до реєстру акціонерів і відображаються реєстроутримувачем по особовому рахунку заставодавця на підставі заставного розпорядження, підписаного заставодавцем і залогодержателем.1 Одночасно реєстратор відкриває в реєстрі особистий рахунок заставодержателя. Запис про обтяження акцій запорукою містить наступні дані: відомості про заставодержателя, всі дані, що містяться в заставному розпорядженні, в тому числі реквізити договору застави, умови застави (встановлені обмеження, порядок розпорядження акціями та інше).

     Інформація про заставу акцій не відбивається в ЕГРЮЛ і, відповідно, не видно третім особам.

     Важливо! Для укладення договору застави незалежну оцінку частки / акцій в Товаристві проводити не потрібно. Сторони можуть оцінити їх на свій розсуд. Але в будь-якому випадку вона повинна бути не нижче дійсної вартості частки / акцій, оскільки звернення стягнення на них здійснюється за цією вартістю на момент звернення стягнення.

     Якщо боржник не виконує зобов'язання, кредитор має право звернути стягнення на заставу. Однак до цього він хоче бути впевнений, що ця частка / акції, а також саме суспільство, залишаться настільки ж ліквідними і фінансово-заможними, наскільки він розраховував, беручи частку в заставу.

     З цією метою закон передбачає ряд обмежень для заставодавця:

     По-перше, права учасника / акціонера товариства можуть здійснювати заставодавець або заставодержатель.

     При заставі часткою в ТОВ, за загальним правилом, корпоративні права учасника переходять до заставодержателя. Це означає, що кредитор замість учасника-заставодавця бере участь в загальних зборах учасників товариства. Так, заставодержатель може проголосувати за прийняття рішення або одноосібно прийняти рішення, якщо в суспільстві один учасник:

     • про збільшення статутного капіталу за рахунок вкладу третьої особи, в результаті чого частка учасника товариства може бути істотно розмита;

     • про схвалення великих угод, спрямованих на зменшення чистих активів товариства, відчуження нерухомого майна, часток в дочірніх товариствах та інше, що може привести суспільство до банкрутства:

     • рішення про зміну директора Товариства на інше непідконтрольне учаснику третю особу;

     • рішення про реорганізацію, в тому числі виділення компанії з активами на третю особу.

     Щоб уникнути цього в договорі застави частки в ТОВ слід прописати, що корпоративні права учасника Товариства продовжує здійснювати заставодавець.

     На відміну від ТОВ, при заставі акцій в АТ права акціонера по закону продовжує здійснювати заставодавець, тобто акціонер. Якщо, звичайно, в договорі не закріпити інше положення речей (п. 2 ст. 358.15 ГК РФ).

     Якщо заставодержатель здійснює права учасника / акціонера Товариства, то у директора Товариства виникає обов'язок повідомляти заставоутримувача про проведення загальних зборів учасників / акціонерів в закріпленому в Статуті порядку, зокрема, про місце і час проведення загальних зборів та порядок денний. Протокол підписується заставодержателем поряд з іншими учасниками / акціонерами.
     Якщо учасники Товариства не повідомлять заставодержателя, що здійснює права учасника / акціонера Товариства, про що проводиться загальних зборах і приймуть рішення без нього, то заставодержатель зможе оскаржити прийняте рішення в судовому порядке.2

     Відомі випадки, коли недбале ставлення до стандартних положень закону ледь не оберталося практично повною втратою контролю за компанією.

     Так, наприклад, в одній із справ, 3 як тільки постачальник став заставодержателем 100 -% - другої частини в Товаристві, він прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок вкладу третьої особи в розмірі 140 000 рублей. При номінальному розмірі статутного капіталу в 10 000 рублів такий внесок забезпечив третій особі 93,33% частку і зменшив частку власника фактично в 10 разів - до 6,67%! Засвідчуючи прийняте рішення у нотаріуса, постачальник послався на те, що за договором до моменту припинення застави права учасника товариства здійснюються заставодержателем, за винятком права обрання виконавчих органів суспільства, дострокового припинення їх повноважень і встановлення розміру їх винагороди, які зберігаються за заставодавцем.

     Суд встав на сторону учасника - заставодавця, визнавши рішення постачальника-заставодержателя недійсним. Підставою для прийняття такого рішення стало те, що предмет застави за договором застави був оцінений сторонами в сумі 45 000 000 руб, а незалежним оцінювачем в 101 415 000 руб. При таких умовах внесок третьої особи в статутний капітал ТОВ в розмірі 140 000 рублей був очевидно невідповідним зменшення дійсної вартості частки поточного учасника товариства.

     Ще один яскравий Приклад4: банк, взявши в заставу 51% в статутному капіталі ТОВ в забезпечення виданої банківської гарантії, отримав фактичний корпоративний контроль над компанією і довів її до банкрутства (як саме суд промовчав, але факт констатував). На нашу думку, юридично дії Банку є абсолютно законними. ГК РФ, за замовчуванням, прямо встановлює наявність корпоративних прав у заставодержателя частки. Однак в цій ситуації власника компанії «врятувало» те, що суд порахував, що права Банку до оформлення застави частки вже були гарантовані інший забезпечувальної заходом в повному обсязі і позивач був введений в оману щодо наявності необхідності передачі частки в заставу.

     Ці два приклади наочно демонструють, що при невмілому використанні застави частки можна фактично втратити контроль над бізнесом або отримати кілька років судових розглядів. Тому важливо більш детально прописувати всі права сторін щодо здійснення прав учасника ТОВ при укладанні угоди про заставу.

     По-друге, за законом заставодавець не має права відчужувати предмет застави без згоди заставодержателя, якщо інше не передбачено законом або договором (п.2 ст. 346 ЦК України).

     Незалежно від закріплення такого положення в договорі застави частки в ТОВ, учасник товариства не зможе продати, подарувати, обміняти частку, видати щодо частки опціон на її продаж і вийти з Товариства без згоди заставодержателя, враховуючи, що відомості про заставу частки відображаються в ЕГРЮЛ. При нотаріальному посвідченні угоди з часткою нотаріус однозначно потребують надання йому договору її застави, а після вивчення договору письмову згоду заставодержателя.

     При заставі акцій все обмеження заставодавця щодо акцій прописуються в заставному розпорядженні, на підставі якого реєстратор вносить записи про умови застави по особових рахунках заставодержателя і акціонера. Таким чином, реєстратор також не здійснить угоди по відчуженню закладених акцій без згоди заставодержателя.

     По-третє, заставу частки / акцій в суспільстві зберігається при переході частки до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування (спадкоємцю, правонаступника юридичної особи) (п. 1 ст. 353 ЦК України).
     Таким чином, якщо закладена частка / акції в суспільстві перейдуть до спадкоємців померлого учасника / акціонера, заставодержатель не позбавляється можливості звернути стягнення на предмет застави за умови збереження непогашеного основного зобов'язання.

     Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя

     У договорі застави частки (акцій) можна встановити перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів, рішення за якими повинні бути попередньо узгоджені з заставоутримувачем. Якщо заставодавцем виступає лише один з учасників / акціонерів Товариства, то тільки він повинен отримувати попередньої письмової згоди на голосування з питання, що розглядається на загальних зборах учасників / акціонерів.

     До рішень загальних зборів учасників / акціонерів товариства, що приймається узгоджено з заставоутримувачем, можна віднести наступні:

     • про схвалення великих угод, в тому числі договорів позики (кредитних договорів), поруки, угод щодо відчуження, застави нерухомого майна, часток в дочірніх компаніях і іншого цінного майна незалежно від суми угод;

     • про дострокове зняття повноважень і призначення нового директора;

     • про реорганізацію / ліквідації товариства;

     • про збільшення статутного капіталу, зміну статуту Товариства.

     Важливо! Якщо учасник в ТОВ проголосує на зборах без отримання попередньої письмової згоди заставодержателя в порушення договору застави, то у останнього мало шансів оскаржити рішення загальних зборів, прийняте без урахування його думки, в тому числі на підставі зловживання заставодавцем-учасником своїми корпоративними правами з посиланням на п .1 ст.10 ЦК РФ.5 Це пов'язано з тим, що закон «Про ТОВ» наділяє правами оскаржити прийняті загальними зборами рішення тільки учасників, які не брали участі в голосуванні або голосували проти ос паріваемого рішення і таким рішенням порушені їхні права і законні інтереси (п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, п. 1 ст. 43 ФЗ «Про ТОВ» і п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ»). Суди в такому випадку вказують на те, що порушення договору застави дає право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання, але не визнання дій заставодавця недійсними. Відзначаємо, що в даному випадку маються на увазі ситуації, коли до заставодержателя не переходять права учасника.

     Читайте також

     Така ж ситуація може бути і при прийнятті рішення єдиним акціонером АТ, оскільки його рішення ніким не засвідчуються, а в п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ» встановлюються аналогічні правила оскарження рішень акціонерів. Однак в АТ з декількома акціонерами ситуація прийняття рішення на загальних зборах акціонерів без отримання попередньої згоди заставодержателя неможлива, так як тепер реєстратор, здійснюючи функції лічильної комісії, стежить за дотриманням процедури і не запевнить протокол без пред'явлення йому заставодавцем письмової згоди заставодержателя. Те ж саме стосується ТОВ, в якому учасники не поміняли нотаріальний порядок посвідчення рішень на інший варіант запевнення протоколу.

     Припинення застави і зняття обтяження

     Повного погашення забезпеченого заставою зобов'язання недостатньо для зняття застави (ст. 352 ЦК України).

     Запис в ЕГРЮЛ про обтяження частки запорукою погашається тільки на підставі заяви заставодержателя за формою № Р14001 або на підставі вступив в законну силу рішення суда.6 Заява за формою № Р14001 підписується заставодержателем, справжність підпису якого засвідчується в нотаріальному порядку. Таким чином, відомості про заставу частки не можуть бути виключені з ЕГРЮЛ без відома заставодержателя.
     При цьому закон не встановлює термін для подачі такої заяви в податкову після погашення основного зобов'язання. Однак сторони можуть встановити даний термін в договорі застави. Крім того, заставодавець має право в судовому порядку примусити заставодержателя до подачі заяви після повного погашення основного зобов'язання.

     Стосовно до АТ внесення до реєстру акціонерів записи про погашення застави акцій здійснюється реєстратором на підставі розпорядження про припинення застави акцій, що підписується заставоутримувачем або спільно заставодавцем і заставодержателем.

     Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві

     У разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання, заставодержатель має право звернути стягнення на закладену (і) частку (акції) (п. 1 ст. 348 ЦК України).

     За загальним правилом, звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду. При цьому в договорі застави можна передбачити позасудовий порядок звернення стягнення на закладену частку в Товаристві, однак на практиці він пов'язаний з великою кількістю адміністративних процедур, тому за орієнтир слід брати судовий порядок стягнення.

     Важливо! Звернення стягнення на закладену (і) частку / акції в Товаристві не гарантує заставодержателю перехід частки / акцій до нього у власність, оскільки:

     1) в ТОВ з двома і більше учасниками Суспільство або інші учасники по одноголосно прийнятим рішенням можуть виплатити заставодержателю дійсну вартість частки або частини частки пропорційно сумі боргу протягом 3-х місяців з моменту звернення стягнення на частку (п. 2 і п.3 ст . 25 ФЗ «Про ТОВ»). Аналогічних правил в Законі про АТ не передбачено.

     2) Звернення стягнення на частку / акції здійснюється шляхом продажу їх з (публічних) торгів. Щоб отримати частку / акції, заставодержателю потрібно брати участь в торгах і виграти їх.

     У договорі застави частки / акцій можна також закріпити один з двох механізмів реалізації закладеної частки / акцій - за допомогою:

     • надходження частки в суспільстві у власність заставоутримувача за ціною, визначеною в договорі, але не нижчою за ринкову;

     • продажу предмета застави заставодержателем іншій особі за ціною не нижчою за ринкову з утриманням з виручених грошей суми забезпеченого заставою боргу.

     АЛЕ! ці способи можливі, якщо заставодавцем виступає юридична особа або індивідуальний підприємець (ст. 350.1. ГК РФ). Заставодержателем при цьому може бути і фізична особа , Яка не має статусу індивідуального підприємця.

     Також зазначаємо, якщо на момент передачі закладеної частки у власність заставоутримувача її справжню вартість буде перевищувати розмір невиплаченого боргу, то заставодержатель повинен буде виплатити різницю заставодавцю (п. 2 ст. 350.1. ГК РФ).

     Крім того, слід мати на увазі, що стягнення на частку / акції не може бути звернено, якщо одночасно дотримуються дві умови (пп. 1 і пп. 2 п. 2 ст. 348 ЦК України):

     • період прострочення становить менше трьох місяців.

     • розмір вимог заставодержателя явно несоразмерен вартості закладеної частки / акцій. Це має місце тоді, коли сума невиконаного зобов'язання становить менше 5% від розміру доведеною заставодавцем ринкової вартості закладеної частки / акцій7, тобто поточної дійсної вартості частки (акцій), визначеної на підставі бухгалтерського балансу організації на останню звітну дату, або ринкової вартості, зазначеної в звіті незалежного оцінювача.

      Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru

      центр
      структурування бізнесу та податкової безпеки
      taxCOACH

      Застава часток (акцій) у ТОВ і АТ є заходом забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Наприклад, кредитує банк як забезпечувальний захід, крім застави майна та особистого поручительства, може попросити оформити і заставу часток (акцій) власників в основний компанії. При цьому у застави є і ще одна важлива функція - при структуруванні бізнесу заставу часткою в товаристві з обмеженою відповідальністю (акцій в акціонерному товаристві) є одним з елементів для юридичної «упаковки» відносин з партнерами, фіксації домовленостей при залученні стороннього небанківського фінансування.

      Як і будь-який інший інструмент, заставу паїв акцій має свої особливості, сильні та слабкі сторони, в чому нам і належить розібратися.

      Трохи теорії. Як працює заставу.

      Застава є типовим засобом забезпечення виконання зобов'язання. Тому спочатку має виникнути зобов'язання - сплатити певну суму грошових коштів, передати майно тощо. При цьому заставодавцем може бути не тільки позичальник, але і третя особа, яка не є боржником за основним зобов'язанням (п. 1 ст. 335 ЦК України).

      Як працює заставу

      Для оформлення застави частки в ТОВ Статут товариства не повинен містити положення про заборону передачі частки в заставу третій особі (п. 1 ст. 22 ФЗ «Про ТОВ»). Ця вимога повинна дотримуватися і при передачі в заставу частки в Товаристві з єдиним учасником.

      Рішення про згоду на передачу учасником Товариства своєї частки в заставу третій особі за законом приймається більшістю голосів всіх учасників товариства. При цьому голос учасника, який мав намір передати свою частку в заставу, при голосуванні не враховується. У суспільстві з одним учасником рішення про схвалення застави частки приймається їм самим.

      Договір застави частки в суспільстві підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, після чого відомості про нього вносяться до ЕГРЮЛ. Там видно заставодержатель, підстава (дата основного договору), дата внесення відомостей про заставу.

      В АТ передача акцій в заставу третій особі здійснюється без згоди інших акціонерів та самого Товариства. Відомості про обтяження акцій запорукою вносяться до реєстру акціонерів і відображаються реєстроутримувачем по особовому рахунку заставодавця на підставі заставного розпорядження, підписаного заставодавцем і залогодержателем.1 Одночасно реєстратор відкриває в реєстрі особистий рахунок заставодержателя. Запис про обтяження акцій запорукою містить наступні дані: відомості про заставодержателя, всі дані, що містяться в заставному розпорядженні, в тому числі реквізити договору застави, умови застави (встановлені обмеження, порядок розпорядження акціями та інше).

      Інформація про заставу акцій не відбивається в ЕГРЮЛ і, відповідно, не видно третім особам.

      Важливо! Для укладення договору застави незалежну оцінку частки / акцій в Товаристві проводити не потрібно. Сторони можуть оцінити їх на свій розсуд. Але в будь-якому випадку вона повинна бути не нижче дійсної вартості частки / акцій, оскільки звернення стягнення на них здійснюється за цією вартістю на момент звернення стягнення.

      Якщо боржник не виконує зобов'язання, кредитор має право звернути стягнення на заставу. Однак до цього він хоче бути впевнений, що ця частка / акції, а також саме суспільство, залишаться настільки ж ліквідними і фінансово-заможними, наскільки він розраховував, беручи частку в заставу.

      З цією метою закон передбачає ряд обмежень для заставодавця:

      По-перше, права учасника / акціонера товариства можуть здійснювати заставодавець або заставодержатель.

      При заставі часткою в ТОВ, за загальним правилом, корпоративні права учасника переходять до заставодержателя. Це означає, що кредитор замість учасника-заставодавця бере участь в загальних зборах учасників товариства. Так, заставодержатель може проголосувати за прийняття рішення або одноосібно прийняти рішення, якщо в суспільстві один учасник:

      • про збільшення статутного капіталу за рахунок вкладу третьої особи, в результаті чого частка учасника товариства може бути істотно розмита;

      • про схвалення великих угод, спрямованих на зменшення чистих активів товариства, відчуження нерухомого майна, часток в дочірніх товариствах та інше, що може привести суспільство до банкрутства:

      • рішення про зміну директора Товариства на інше непідконтрольне учаснику третю особу;

      • рішення про реорганізацію, в тому числі виділення компанії з активами на третю особу.

      Щоб уникнути цього в договорі застави частки в ТОВ слід прописати, що корпоративні права учасника Товариства продовжує здійснювати заставодавець.

      На відміну від ТОВ, при заставі акцій в АТ права акціонера по закону продовжує здійснювати заставодавець, тобто акціонер. Якщо, звичайно, в договорі не закріпити інше положення речей (п. 2 ст. 358.15 ГК РФ).

      Якщо заставодержатель здійснює права учасника / акціонера Товариства, то у директора Товариства виникає обов'язок повідомляти заставоутримувача про проведення загальних зборів учасників / акціонерів в закріпленому в Статуті порядку, зокрема, про місце і час проведення загальних зборів та порядок денний. Протокол підписується заставодержателем поряд з іншими учасниками / акціонерами.
      Якщо учасники Товариства не повідомлять заставодержателя, що здійснює права учасника / акціонера Товариства, про що проводиться загальних зборах і приймуть рішення без нього, то заставодержатель зможе оскаржити прийняте рішення в судовому порядке.2

      Відомі випадки, коли недбале ставлення до стандартних положень закону ледь не оберталося практично повною втратою контролю за компанією.

      Так, наприклад, в одній із справ, 3 як тільки постачальник став заставодержателем 100 -% - другої частини в Товаристві, він прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок вкладу третьої особи в розмірі 140 000 рублей. При номінальному розмірі статутного капіталу в 10 000 рублів такий внесок забезпечив третій особі 93,33% частку і зменшив частку власника фактично в 10 разів - до 6,67%! Засвідчуючи прийняте рішення у нотаріуса, постачальник послався на те, що за договором до моменту припинення застави права учасника товариства здійснюються заставодержателем, за винятком права обрання виконавчих органів суспільства, дострокового припинення їх повноважень і встановлення розміру їх винагороди, які зберігаються за заставодавцем.

      Суд встав на сторону учасника - заставодавця, визнавши рішення постачальника-заставодержателя недійсним. Підставою для прийняття такого рішення стало те, що предмет застави за договором застави був оцінений сторонами в сумі 45 000 000 руб, а незалежним оцінювачем в 101 415 000 руб. При таких умовах внесок третьої особи в статутний капітал ТОВ в розмірі 140 000 рублей був очевидно невідповідним зменшення дійсної вартості частки поточного учасника товариства.

      Ще один яскравий Приклад4: банк, взявши в заставу 51% в статутному капіталі ТОВ в забезпечення виданої банківської гарантії, отримав фактичний корпоративний контроль над компанією і довів її до банкрутства (як саме суд промовчав, але факт констатував). На нашу думку, юридично дії Банку є абсолютно законними. ГК РФ, за замовчуванням, прямо встановлює наявність корпоративних прав у заставодержателя частки. Однак в цій ситуації власника компанії «врятувало» те, що суд порахував, що права Банку до оформлення застави частки вже були гарантовані інший забезпечувальної заходом в повному обсязі і позивач був введений в оману щодо наявності необхідності передачі частки в заставу.

      Ці два приклади наочно демонструють, що при невмілому використанні застави частки можна фактично втратити контроль над бізнесом або отримати кілька років судових розглядів. Тому важливо більш детально прописувати всі права сторін щодо здійснення прав учасника ТОВ при укладанні угоди про заставу.

      По-друге, за законом заставодавець не має права відчужувати предмет застави без згоди заставодержателя, якщо інше не передбачено законом або договором (п.2 ст. 346 ЦК України).

      Незалежно від закріплення такого положення в договорі застави частки в ТОВ, учасник товариства не зможе продати, подарувати, обміняти частку, видати щодо частки опціон на її продаж і вийти з Товариства без згоди заставодержателя, враховуючи, що відомості про заставу частки відображаються в ЕГРЮЛ. При нотаріальному посвідченні угоди з часткою нотаріус однозначно потребують надання йому договору її застави, а після вивчення договору письмову згоду заставодержателя.

      При заставі акцій все обмеження заставодавця щодо акцій прописуються в заставному розпорядженні, на підставі якого реєстратор вносить записи про умови застави по особових рахунках заставодержателя і акціонера. Таким чином, реєстратор також не здійснить угоди по відчуженню закладених акцій без згоди заставодержателя.

      По-третє, заставу частки / акцій в суспільстві зберігається при переході частки до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування (спадкоємцю, правонаступника юридичної особи) (п. 1 ст. 353 ЦК України).
      Таким чином, якщо закладена частка / акції в суспільстві перейдуть до спадкоємців померлого учасника / акціонера, заставодержатель не позбавляється можливості звернути стягнення на предмет застави за умови збереження непогашеного основного зобов'язання.

      Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя

      У договорі застави частки (акцій) можна встановити перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів, рішення за якими повинні бути попередньо узгоджені з заставоутримувачем. Якщо заставодавцем виступає лише один з учасників / акціонерів Товариства, то тільки він повинен отримувати попередньої письмової згоди на голосування з питання, що розглядається на загальних зборах учасників / акціонерів.

      До рішень загальних зборів учасників / акціонерів товариства, що приймається узгоджено з заставоутримувачем, можна віднести наступні:

      • про схвалення великих угод, в тому числі договорів позики (кредитних договорів), поруки, угод щодо відчуження, застави нерухомого майна, часток в дочірніх компаніях і іншого цінного майна незалежно від суми угод;

      • про дострокове зняття повноважень і призначення нового директора;

      • про реорганізацію / ліквідації товариства;

      • про збільшення статутного капіталу, зміну статуту Товариства.

      Важливо! Якщо учасник в ТОВ проголосує на зборах без отримання попередньої письмової згоди заставодержателя в порушення договору застави, то у останнього мало шансів оскаржити рішення загальних зборів, прийняте без урахування його думки, в тому числі на підставі зловживання заставодавцем-учасником своїми корпоративними правами з посиланням на п .1 ст.10 ЦК РФ.5 Це пов'язано з тим, що закон «Про ТОВ» наділяє правами оскаржити прийняті загальними зборами рішення тільки учасників, які не брали участі в голосуванні або голосували проти ос паріваемого рішення і таким рішенням порушені їхні права і законні інтереси (п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, п. 1 ст. 43 ФЗ «Про ТОВ» і п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ»). Суди в такому випадку вказують на те, що порушення договору застави дає право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання, але не визнання дій заставодавця недійсними. Відзначаємо, що в даному випадку маються на увазі ситуації, коли до заставодержателя не переходять права учасника.

      Читайте також

      Така ж ситуація може бути і при прийнятті рішення єдиним акціонером АТ, оскільки його рішення ніким не засвідчуються, а в п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ» встановлюються аналогічні правила оскарження рішень акціонерів. Однак в АТ з декількома акціонерами ситуація прийняття рішення на загальних зборах акціонерів без отримання попередньої згоди заставодержателя неможлива, так як тепер реєстратор, здійснюючи функції лічильної комісії, стежить за дотриманням процедури і не запевнить протокол без пред'явлення йому заставодавцем письмової згоди заставодержателя. Те ж саме стосується ТОВ, в якому учасники не поміняли нотаріальний порядок посвідчення рішень на інший варіант запевнення протоколу.

      Припинення застави і зняття обтяження

      Повного погашення забезпеченого заставою зобов'язання недостатньо для зняття застави (ст. 352 ЦК України).

      Запис в ЕГРЮЛ про обтяження частки запорукою погашається тільки на підставі заяви заставодержателя за формою № Р14001 або на підставі вступив в законну силу рішення суда.6 Заява за формою № Р14001 підписується заставодержателем, справжність підпису якого засвідчується в нотаріальному порядку. Таким чином, відомості про заставу частки не можуть бути виключені з ЕГРЮЛ без відома заставодержателя.
      При цьому закон не встановлює термін для подачі такої заяви в податкову після погашення основного зобов'язання. Однак сторони можуть встановити даний термін в договорі застави. Крім того, заставодавець має право в судовому порядку примусити заставодержателя до подачі заяви після повного погашення основного зобов'язання.

      Стосовно до АТ внесення до реєстру акціонерів записи про погашення застави акцій здійснюється реєстратором на підставі розпорядження про припинення застави акцій, що підписується заставоутримувачем або спільно заставодавцем і заставодержателем.

      Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві

      У разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання, заставодержатель має право звернути стягнення на закладену (і) частку (акції) (п. 1 ст. 348 ЦК України).

      За загальним правилом, звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду. При цьому в договорі застави можна передбачити позасудовий порядок звернення стягнення на закладену частку в Товаристві, однак на практиці він пов'язаний з великою кількістю адміністративних процедур, тому за орієнтир слід брати судовий порядок стягнення.

      Важливо! Звернення стягнення на закладену (і) частку / акції в Товаристві не гарантує заставодержателю перехід частки / акцій до нього у власність, оскільки:

      1) в ТОВ з двома і більше учасниками Суспільство або інші учасники по одноголосно прийнятим рішенням можуть виплатити заставодержателю дійсну вартість частки або частини частки пропорційно сумі боргу протягом 3-х місяців з моменту звернення стягнення на частку (п. 2 і п.3 ст . 25 ФЗ «Про ТОВ»). Аналогічних правил в Законі про АТ не передбачено.

      2) Звернення стягнення на частку / акції здійснюється шляхом продажу їх з (публічних) торгів. Щоб отримати частку / акції, заставодержателю потрібно брати участь в торгах і виграти їх.

      У договорі застави частки / акцій можна також закріпити один з двох механізмів реалізації закладеної частки / акцій - за допомогою:

      • надходження частки в суспільстві у власність заставоутримувача за ціною, визначеною в договорі, але не нижчою за ринкову;

      • продажу предмета застави заставодержателем іншій особі за ціною не нижчою за ринкову з утриманням з виручених грошей суми забезпеченого заставою боргу.

      АЛЕ! ці способи можливі, якщо заставодавцем виступає юридична особа або індивідуальний підприємець (ст. 350.1. ГК РФ). Заставодержателем при цьому може бути і фізична особа , Яка не має статусу індивідуального підприємця.

      Також зазначаємо, якщо на момент передачі закладеної частки у власність заставоутримувача її справжню вартість буде перевищувати розмір невиплаченого боргу, то заставодержатель повинен буде виплатити різницю заставодавцю (п. 2 ст. 350.1. ГК РФ).

      Крім того, слід мати на увазі, що стягнення на частку / акції не може бути звернено, якщо одночасно дотримуються дві умови (пп. 1 і пп. 2 п. 2 ст. 348 ЦК України):

      • період прострочення становить менше трьох місяців.

      • розмір вимог заставодержателя явно несоразмерен вартості закладеної частки / акцій. Це має місце тоді, коли сума невиконаного зобов'язання становить менше 5% від розміру доведеною заставодавцем ринкової вартості закладеної частки / акцій7, тобто поточної дійсної вартості частки (акцій), визначеної на підставі бухгалтерського балансу організації на останню звітну дату, або ринкової вартості, зазначеної в звіті незалежного оцінювача.

       Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru

       центр
       структурування бізнесу та податкової безпеки
       taxCOACH

       Застава часток (акцій) у ТОВ і АТ є заходом забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Наприклад, кредитує банк як забезпечувальний захід, крім застави майна та особистого поручительства, може попросити оформити і заставу часток (акцій) власників в основний компанії. При цьому у застави є і ще одна важлива функція - при структуруванні бізнесу заставу часткою в товаристві з обмеженою відповідальністю (акцій в акціонерному товаристві) є одним з елементів для юридичної «упаковки» відносин з партнерами, фіксації домовленостей при залученні стороннього небанківського фінансування.

       Як і будь-який інший інструмент, заставу паїв акцій має свої особливості, сильні та слабкі сторони, в чому нам і належить розібратися.

       Трохи теорії. Як працює заставу.

       Застава є типовим засобом забезпечення виконання зобов'язання. Тому спочатку має виникнути зобов'язання - сплатити певну суму грошових коштів, передати майно тощо. При цьому заставодавцем може бути не тільки позичальник, але і третя особа, яка не є боржником за основним зобов'язанням (п. 1 ст. 335 ЦК України).

       Як працює заставу

       Для оформлення застави частки в ТОВ Статут товариства не повинен містити положення про заборону передачі частки в заставу третій особі (п. 1 ст. 22 ФЗ «Про ТОВ»). Ця вимога повинна дотримуватися і при передачі в заставу частки в Товаристві з єдиним учасником.

       Рішення про згоду на передачу учасником Товариства своєї частки в заставу третій особі за законом приймається більшістю голосів всіх учасників товариства. При цьому голос учасника, який мав намір передати свою частку в заставу, при голосуванні не враховується. У суспільстві з одним учасником рішення про схвалення застави частки приймається їм самим.

       Договір застави частки в суспільстві підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, після чого відомості про нього вносяться до ЕГРЮЛ. Там видно заставодержатель, підстава (дата основного договору), дата внесення відомостей про заставу.

       В АТ передача акцій в заставу третій особі здійснюється без згоди інших акціонерів та самого Товариства. Відомості про обтяження акцій запорукою вносяться до реєстру акціонерів і відображаються реєстроутримувачем по особовому рахунку заставодавця на підставі заставного розпорядження, підписаного заставодавцем і залогодержателем.1 Одночасно реєстратор відкриває в реєстрі особистий рахунок заставодержателя. Запис про обтяження акцій запорукою містить наступні дані: відомості про заставодержателя, всі дані, що містяться в заставному розпорядженні, в тому числі реквізити договору застави, умови застави (встановлені обмеження, порядок розпорядження акціями та інше).

       Інформація про заставу акцій не відбивається в ЕГРЮЛ і, відповідно, не видно третім особам.

       Важливо! Для укладення договору застави незалежну оцінку частки / акцій в Товаристві проводити не потрібно. Сторони можуть оцінити їх на свій розсуд. Але в будь-якому випадку вона повинна бути не нижче дійсної вартості частки / акцій, оскільки звернення стягнення на них здійснюється за цією вартістю на момент звернення стягнення.

       Якщо боржник не виконує зобов'язання, кредитор має право звернути стягнення на заставу. Однак до цього він хоче бути впевнений, що ця частка / акції, а також саме суспільство, залишаться настільки ж ліквідними і фінансово-заможними, наскільки він розраховував, беручи частку в заставу.

       З цією метою закон передбачає ряд обмежень для заставодавця:

       По-перше, права учасника / акціонера товариства можуть здійснювати заставодавець або заставодержатель.

       При заставі часткою в ТОВ, за загальним правилом, корпоративні права учасника переходять до заставодержателя. Це означає, що кредитор замість учасника-заставодавця бере участь в загальних зборах учасників товариства. Так, заставодержатель може проголосувати за прийняття рішення або одноосібно прийняти рішення, якщо в суспільстві один учасник:

       • про збільшення статутного капіталу за рахунок вкладу третьої особи, в результаті чого частка учасника товариства може бути істотно розмита;

       • про схвалення великих угод, спрямованих на зменшення чистих активів товариства, відчуження нерухомого майна, часток в дочірніх товариствах та інше, що може привести суспільство до банкрутства:

       • рішення про зміну директора Товариства на інше непідконтрольне учаснику третю особу;

       • рішення про реорганізацію, в тому числі виділення компанії з активами на третю особу.

       Щоб уникнути цього в договорі застави частки в ТОВ слід прописати, що корпоративні права учасника Товариства продовжує здійснювати заставодавець.

       На відміну від ТОВ, при заставі акцій в АТ права акціонера по закону продовжує здійснювати заставодавець, тобто акціонер. Якщо, звичайно, в договорі не закріпити інше положення речей (п. 2 ст. 358.15 ГК РФ).

       Якщо заставодержатель здійснює права учасника / акціонера Товариства, то у директора Товариства виникає обов'язок повідомляти заставоутримувача про проведення загальних зборів учасників / акціонерів в закріпленому в Статуті порядку, зокрема, про місце і час проведення загальних зборів та порядок денний. Протокол підписується заставодержателем поряд з іншими учасниками / акціонерами.
       Якщо учасники Товариства не повідомлять заставодержателя, що здійснює права учасника / акціонера Товариства, про що проводиться загальних зборах і приймуть рішення без нього, то заставодержатель зможе оскаржити прийняте рішення в судовому порядке.2

       Відомі випадки, коли недбале ставлення до стандартних положень закону ледь не оберталося практично повною втратою контролю за компанією.

       Так, наприклад, в одній із справ, 3 як тільки постачальник став заставодержателем 100 -% - другої частини в Товаристві, він прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок вкладу третьої особи в розмірі 140 000 рублей. При номінальному розмірі статутного капіталу в 10 000 рублів такий внесок забезпечив третій особі 93,33% частку і зменшив частку власника фактично в 10 разів - до 6,67%! Засвідчуючи прийняте рішення у нотаріуса, постачальник послався на те, що за договором до моменту припинення застави права учасника товариства здійснюються заставодержателем, за винятком права обрання виконавчих органів суспільства, дострокового припинення їх повноважень і встановлення розміру їх винагороди, які зберігаються за заставодавцем.

       Суд встав на сторону учасника - заставодавця, визнавши рішення постачальника-заставодержателя недійсним. Підставою для прийняття такого рішення стало те, що предмет застави за договором застави був оцінений сторонами в сумі 45 000 000 руб, а незалежним оцінювачем в 101 415 000 руб. При таких умовах внесок третьої особи в статутний капітал ТОВ в розмірі 140 000 рублей був очевидно невідповідним зменшення дійсної вартості частки поточного учасника товариства.

       Ще один яскравий Приклад4: банк, взявши в заставу 51% в статутному капіталі ТОВ в забезпечення виданої банківської гарантії, отримав фактичний корпоративний контроль над компанією і довів її до банкрутства (як саме суд промовчав, але факт констатував). На нашу думку, юридично дії Банку є абсолютно законними. ГК РФ, за замовчуванням, прямо встановлює наявність корпоративних прав у заставодержателя частки. Однак в цій ситуації власника компанії «врятувало» те, що суд порахував, що права Банку до оформлення застави частки вже були гарантовані інший забезпечувальної заходом в повному обсязі і позивач був введений в оману щодо наявності необхідності передачі частки в заставу.

       Ці два приклади наочно демонструють, що при невмілому використанні застави частки можна фактично втратити контроль над бізнесом або отримати кілька років судових розглядів. Тому важливо більш детально прописувати всі права сторін щодо здійснення прав учасника ТОВ при укладанні угоди про заставу.

       По-друге, за законом заставодавець не має права відчужувати предмет застави без згоди заставодержателя, якщо інше не передбачено законом або договором (п.2 ст. 346 ЦК України).

       Незалежно від закріплення такого положення в договорі застави частки в ТОВ, учасник товариства не зможе продати, подарувати, обміняти частку, видати щодо частки опціон на її продаж і вийти з Товариства без згоди заставодержателя, враховуючи, що відомості про заставу частки відображаються в ЕГРЮЛ. При нотаріальному посвідченні угоди з часткою нотаріус однозначно потребують надання йому договору її застави, а після вивчення договору письмову згоду заставодержателя.

       При заставі акцій все обмеження заставодавця щодо акцій прописуються в заставному розпорядженні, на підставі якого реєстратор вносить записи про умови застави по особових рахунках заставодержателя і акціонера. Таким чином, реєстратор також не здійснить угоди по відчуженню закладених акцій без згоди заставодержателя.

       По-третє, заставу частки / акцій в суспільстві зберігається при переході частки до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування (спадкоємцю, правонаступника юридичної особи) (п. 1 ст. 353 ЦК України).
       Таким чином, якщо закладена частка / акції в суспільстві перейдуть до спадкоємців померлого учасника / акціонера, заставодержатель не позбавляється можливості звернути стягнення на предмет застави за умови збереження непогашеного основного зобов'язання.

       Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя

       У договорі застави частки (акцій) можна встановити перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів, рішення за якими повинні бути попередньо узгоджені з заставоутримувачем. Якщо заставодавцем виступає лише один з учасників / акціонерів Товариства, то тільки він повинен отримувати попередньої письмової згоди на голосування з питання, що розглядається на загальних зборах учасників / акціонерів.

       До рішень загальних зборів учасників / акціонерів товариства, що приймається узгоджено з заставоутримувачем, можна віднести наступні:

       • про схвалення великих угод, в тому числі договорів позики (кредитних договорів), поруки, угод щодо відчуження, застави нерухомого майна, часток в дочірніх компаніях і іншого цінного майна незалежно від суми угод;

       • про дострокове зняття повноважень і призначення нового директора;

       • про реорганізацію / ліквідації товариства;

       • про збільшення статутного капіталу, зміну статуту Товариства.

       Важливо! Якщо учасник в ТОВ проголосує на зборах без отримання попередньої письмової згоди заставодержателя в порушення договору застави, то у останнього мало шансів оскаржити рішення загальних зборів, прийняте без урахування його думки, в тому числі на підставі зловживання заставодавцем-учасником своїми корпоративними правами з посиланням на п .1 ст.10 ЦК РФ.5 Це пов'язано з тим, що закон «Про ТОВ» наділяє правами оскаржити прийняті загальними зборами рішення тільки учасників, які не брали участі в голосуванні або голосували проти ос паріваемого рішення і таким рішенням порушені їхні права і законні інтереси (п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, п. 1 ст. 43 ФЗ «Про ТОВ» і п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ»). Суди в такому випадку вказують на те, що порушення договору застави дає право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання, але не визнання дій заставодавця недійсними. Відзначаємо, що в даному випадку маються на увазі ситуації, коли до заставодержателя не переходять права учасника.

       Читайте також

       Така ж ситуація може бути і при прийнятті рішення єдиним акціонером АТ, оскільки його рішення ніким не засвідчуються, а в п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ» встановлюються аналогічні правила оскарження рішень акціонерів. Однак в АТ з декількома акціонерами ситуація прийняття рішення на загальних зборах акціонерів без отримання попередньої згоди заставодержателя неможлива, так як тепер реєстратор, здійснюючи функції лічильної комісії, стежить за дотриманням процедури і не запевнить протокол без пред'явлення йому заставодавцем письмової згоди заставодержателя. Те ж саме стосується ТОВ, в якому учасники не поміняли нотаріальний порядок посвідчення рішень на інший варіант запевнення протоколу.

       Припинення застави і зняття обтяження

       Повного погашення забезпеченого заставою зобов'язання недостатньо для зняття застави (ст. 352 ЦК України).

       Запис в ЕГРЮЛ про обтяження частки запорукою погашається тільки на підставі заяви заставодержателя за формою № Р14001 або на підставі вступив в законну силу рішення суда.6 Заява за формою № Р14001 підписується заставодержателем, справжність підпису якого засвідчується в нотаріальному порядку. Таким чином, відомості про заставу частки не можуть бути виключені з ЕГРЮЛ без відома заставодержателя.
       При цьому закон не встановлює термін для подачі такої заяви в податкову після погашення основного зобов'язання. Однак сторони можуть встановити даний термін в договорі застави. Крім того, заставодавець має право в судовому порядку примусити заставодержателя до подачі заяви після повного погашення основного зобов'язання.

       Стосовно до АТ внесення до реєстру акціонерів записи про погашення застави акцій здійснюється реєстратором на підставі розпорядження про припинення застави акцій, що підписується заставоутримувачем або спільно заставодавцем і заставодержателем.

       Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві

       У разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання, заставодержатель має право звернути стягнення на закладену (і) частку (акції) (п. 1 ст. 348 ЦК України).

       За загальним правилом, звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду. При цьому в договорі застави можна передбачити позасудовий порядок звернення стягнення на закладену частку в Товаристві, однак на практиці він пов'язаний з великою кількістю адміністративних процедур, тому за орієнтир слід брати судовий порядок стягнення.

       Важливо! Звернення стягнення на закладену (і) частку / акції в Товаристві не гарантує заставодержателю перехід частки / акцій до нього у власність, оскільки:

       1) в ТОВ з двома і більше учасниками Суспільство або інші учасники по одноголосно прийнятим рішенням можуть виплатити заставодержателю дійсну вартість частки або частини частки пропорційно сумі боргу протягом 3-х місяців з моменту звернення стягнення на частку (п. 2 і п.3 ст . 25 ФЗ «Про ТОВ»). Аналогічних правил в Законі про АТ не передбачено.

       2) Звернення стягнення на частку / акції здійснюється шляхом продажу їх з (публічних) торгів. Щоб отримати частку / акції, заставодержателю потрібно брати участь в торгах і виграти їх.

       У договорі застави частки / акцій можна також закріпити один з двох механізмів реалізації закладеної частки / акцій - за допомогою:

       • надходження частки в суспільстві у власність заставоутримувача за ціною, визначеною в договорі, але не нижчою за ринкову;

       • продажу предмета застави заставодержателем іншій особі за ціною не нижчою за ринкову з утриманням з виручених грошей суми забезпеченого заставою боргу.

       АЛЕ! ці способи можливі, якщо заставодавцем виступає юридична особа або індивідуальний підприємець (ст. 350.1. ГК РФ). Заставодержателем при цьому може бути і фізична особа , Яка не має статусу індивідуального підприємця.

       Також зазначаємо, якщо на момент передачі закладеної частки у власність заставоутримувача її справжню вартість буде перевищувати розмір невиплаченого боргу, то заставодержатель повинен буде виплатити різницю заставодавцю (п. 2 ст. 350.1. ГК РФ).

       Крім того, слід мати на увазі, що стягнення на частку / акції не може бути звернено, якщо одночасно дотримуються дві умови (пп. 1 і пп. 2 п. 2 ст. 348 ЦК України):

       • період прострочення становить менше трьох місяців.

       • розмір вимог заставодержателя явно несоразмерен вартості закладеної частки / акцій. Це має місце тоді, коли сума невиконаного зобов'язання становить менше 5% від розміру доведеною заставодавцем ринкової вартості закладеної частки / акцій7, тобто поточної дійсної вартості частки (акцій), визначеної на підставі бухгалтерського балансу організації на останню звітну дату, або ринкової вартості, зазначеної в звіті незалежного оцінювача.

        Особливості використання застави часток (акцій) у ТОВ / АТ - Audit-it.ru

        центр
        структурування бізнесу та податкової безпеки
        taxCOACH

        Застава часток (акцій) у ТОВ і АТ є заходом забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Наприклад, кредитує банк як забезпечувальний захід, крім застави майна та особистого поручительства, може попросити оформити і заставу часток (акцій) власників в основний компанії. При цьому у застави є і ще одна важлива функція - при структуруванні бізнесу заставу часткою в товаристві з обмеженою відповідальністю (акцій в акціонерному товаристві) є одним з елементів для юридичної «упаковки» відносин з партнерами, фіксації домовленостей при залученні стороннього небанківського фінансування.

        Як і будь-який інший інструмент, заставу паїв акцій має свої особливості, сильні та слабкі сторони, в чому нам і належить розібратися.

        Трохи теорії. Як працює заставу.

        Застава є типовим засобом забезпечення виконання зобов'язання. Тому спочатку має виникнути зобов'язання - сплатити певну суму грошових коштів, передати майно тощо. При цьому заставодавцем може бути не тільки позичальник, але і третя особа, яка не є боржником за основним зобов'язанням (п. 1 ст. 335 ЦК України).

        Як працює заставу

        Для оформлення застави частки в ТОВ Статут товариства не повинен містити положення про заборону передачі частки в заставу третій особі (п. 1 ст. 22 ФЗ «Про ТОВ»). Ця вимога повинна дотримуватися і при передачі в заставу частки в Товаристві з єдиним учасником.

        Рішення про згоду на передачу учасником Товариства своєї частки в заставу третій особі за законом приймається більшістю голосів всіх учасників товариства. При цьому голос учасника, який мав намір передати свою частку в заставу, при голосуванні не враховується. У суспільстві з одним учасником рішення про схвалення застави частки приймається їм самим.

        Договір застави частки в суспільстві підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, після чого відомості про нього вносяться до ЕГРЮЛ. Там видно заставодержатель, підстава (дата основного договору), дата внесення відомостей про заставу.

        В АТ передача акцій в заставу третій особі здійснюється без згоди інших акціонерів та самого Товариства. Відомості про обтяження акцій запорукою вносяться до реєстру акціонерів і відображаються реєстроутримувачем по особовому рахунку заставодавця на підставі заставного розпорядження, підписаного заставодавцем і залогодержателем.1 Одночасно реєстратор відкриває в реєстрі особистий рахунок заставодержателя. Запис про обтяження акцій запорукою містить наступні дані: відомості про заставодержателя, всі дані, що містяться в заставному розпорядженні, в тому числі реквізити договору застави, умови застави (встановлені обмеження, порядок розпорядження акціями та інше).

        Інформація про заставу акцій не відбивається в ЕГРЮЛ і, відповідно, не видно третім особам.

        Важливо! Для укладення договору застави незалежну оцінку частки / акцій в Товаристві проводити не потрібно. Сторони можуть оцінити їх на свій розсуд. Але в будь-якому випадку вона повинна бути не нижче дійсної вартості частки / акцій, оскільки звернення стягнення на них здійснюється за цією вартістю на момент звернення стягнення.

        Якщо боржник не виконує зобов'язання, кредитор має право звернути стягнення на заставу. Однак до цього він хоче бути впевнений, що ця частка / акції, а також саме суспільство, залишаться настільки ж ліквідними і фінансово-заможними, наскільки він розраховував, беручи частку в заставу.

        З цією метою закон передбачає ряд обмежень для заставодавця:

        По-перше, права учасника / акціонера товариства можуть здійснювати заставодавець або заставодержатель.

        При заставі часткою в ТОВ, за загальним правилом, корпоративні права учасника переходять до заставодержателя. Це означає, що кредитор замість учасника-заставодавця бере участь в загальних зборах учасників товариства. Так, заставодержатель може проголосувати за прийняття рішення або одноосібно прийняти рішення, якщо в суспільстві один учасник:

        • про збільшення статутного капіталу за рахунок вкладу третьої особи, в результаті чого частка учасника товариства може бути істотно розмита;

        • про схвалення великих угод, спрямованих на зменшення чистих активів товариства, відчуження нерухомого майна, часток в дочірніх товариствах та інше, що може привести суспільство до банкрутства:

        • рішення про зміну директора Товариства на інше непідконтрольне учаснику третю особу;

        • рішення про реорганізацію, в тому числі виділення компанії з активами на третю особу.

        Щоб уникнути цього в договорі застави частки в ТОВ слід прописати, що корпоративні права учасника Товариства продовжує здійснювати заставодавець.

        На відміну від ТОВ, при заставі акцій в АТ права акціонера по закону продовжує здійснювати заставодавець, тобто акціонер. Якщо, звичайно, в договорі не закріпити інше положення речей (п. 2 ст. 358.15 ГК РФ).

        Якщо заставодержатель здійснює права учасника / акціонера Товариства, то у директора Товариства виникає обов'язок повідомляти заставоутримувача про проведення загальних зборів учасників / акціонерів в закріпленому в Статуті порядку, зокрема, про місце і час проведення загальних зборів та порядок денний. Протокол підписується заставодержателем поряд з іншими учасниками / акціонерами.
        Якщо учасники Товариства не повідомлять заставодержателя, що здійснює права учасника / акціонера Товариства, про що проводиться загальних зборах і приймуть рішення без нього, то заставодержатель зможе оскаржити прийняте рішення в судовому порядке.2

        Відомі випадки, коли недбале ставлення до стандартних положень закону ледь не оберталося практично повною втратою контролю за компанією.

        Так, наприклад, в одній із справ, 3 як тільки постачальник став заставодержателем 100 -% - другої частини в Товаристві, він прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок вкладу третьої особи в розмірі 140 000 рублей. При номінальному розмірі статутного капіталу в 10 000 рублів такий внесок забезпечив третій особі 93,33% частку і зменшив частку власника фактично в 10 разів - до 6,67%! Засвідчуючи прийняте рішення у нотаріуса, постачальник послався на те, що за договором до моменту припинення застави права учасника товариства здійснюються заставодержателем, за винятком права обрання виконавчих органів суспільства, дострокового припинення їх повноважень і встановлення розміру їх винагороди, які зберігаються за заставодавцем.

        Суд встав на сторону учасника - заставодавця, визнавши рішення постачальника-заставодержателя недійсним. Підставою для прийняття такого рішення стало те, що предмет застави за договором застави був оцінений сторонами в сумі 45 000 000 руб, а незалежним оцінювачем в 101 415 000 руб. При таких умовах внесок третьої особи в статутний капітал ТОВ в розмірі 140 000 рублей був очевидно невідповідним зменшення дійсної вартості частки поточного учасника товариства.

        Ще один яскравий Приклад4: банк, взявши в заставу 51% в статутному капіталі ТОВ в забезпечення виданої банківської гарантії, отримав фактичний корпоративний контроль над компанією і довів її до банкрутства (як саме суд промовчав, але факт констатував). На нашу думку, юридично дії Банку є абсолютно законними. ГК РФ, за замовчуванням, прямо встановлює наявність корпоративних прав у заставодержателя частки. Однак в цій ситуації власника компанії «врятувало» те, що суд порахував, що права Банку до оформлення застави частки вже були гарантовані інший забезпечувальної заходом в повному обсязі і позивач був введений в оману щодо наявності необхідності передачі частки в заставу.

        Ці два приклади наочно демонструють, що при невмілому використанні застави частки можна фактично втратити контроль над бізнесом або отримати кілька років судових розглядів. Тому важливо більш детально прописувати всі права сторін щодо здійснення прав учасника ТОВ при укладанні угоди про заставу.

        По-друге, за законом заставодавець не має права відчужувати предмет застави без згоди заставодержателя, якщо інше не передбачено законом або договором (п.2 ст. 346 ЦК України).

        Незалежно від закріплення такого положення в договорі застави частки в ТОВ, учасник товариства не зможе продати, подарувати, обміняти частку, видати щодо частки опціон на її продаж і вийти з Товариства без згоди заставодержателя, враховуючи, що відомості про заставу частки відображаються в ЕГРЮЛ. При нотаріальному посвідченні угоди з часткою нотаріус однозначно потребують надання йому договору її застави, а після вивчення договору письмову згоду заставодержателя.

        При заставі акцій все обмеження заставодавця щодо акцій прописуються в заставному розпорядженні, на підставі якого реєстратор вносить записи про умови застави по особових рахунках заставодержателя і акціонера. Таким чином, реєстратор також не здійснить угоди по відчуженню закладених акцій без згоди заставодержателя.

        По-третє, заставу частки / акцій в суспільстві зберігається при переході частки до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування (спадкоємцю, правонаступника юридичної особи) (п. 1 ст. 353 ЦК України).
        Таким чином, якщо закладена частка / акції в суспільстві перейдуть до спадкоємців померлого учасника / акціонера, заставодержатель не позбавляється можливості звернути стягнення на предмет застави за умови збереження непогашеного основного зобов'язання.

        Ухвалення основних рішень учасників / акціонерів товариства за згодою заставодержателя

        У договорі застави частки (акцій) можна встановити перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів, рішення за якими повинні бути попередньо узгоджені з заставоутримувачем. Якщо заставодавцем виступає лише один з учасників / акціонерів Товариства, то тільки він повинен отримувати попередньої письмової згоди на голосування з питання, що розглядається на загальних зборах учасників / акціонерів.

        До рішень загальних зборів учасників / акціонерів товариства, що приймається узгоджено з заставоутримувачем, можна віднести наступні:

        • про схвалення великих угод, в тому числі договорів позики (кредитних договорів), поруки, угод щодо відчуження, застави нерухомого майна, часток в дочірніх компаніях і іншого цінного майна незалежно від суми угод;

        • про дострокове зняття повноважень і призначення нового директора;

        • про реорганізацію / ліквідації товариства;

        • про збільшення статутного капіталу, зміну статуту Товариства.

        Важливо! Якщо учасник в ТОВ проголосує на зборах без отримання попередньої письмової згоди заставодержателя в порушення договору застави, то у останнього мало шансів оскаржити рішення загальних зборів, прийняте без урахування його думки, в тому числі на підставі зловживання заставодавцем-учасником своїми корпоративними правами з посиланням на п .1 ст.10 ЦК РФ.5 Це пов'язано з тим, що закон «Про ТОВ» наділяє правами оскаржити прийняті загальними зборами рішення тільки учасників, які не брали участі в голосуванні або голосували проти ос паріваемого рішення і таким рішенням порушені їхні права і законні інтереси (п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, п. 1 ст. 43 ФЗ «Про ТОВ» і п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ»). Суди в такому випадку вказують на те, що порушення договору застави дає право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання, але не визнання дій заставодавця недійсними. Відзначаємо, що в даному випадку маються на увазі ситуації, коли до заставодержателя не переходять права учасника.

        Читайте також

        Така ж ситуація може бути і при прийнятті рішення єдиним акціонером АТ, оскільки його рішення ніким не засвідчуються, а в п. 7 ст. 49 ФЗ «Про АТ» встановлюються аналогічні правила оскарження рішень акціонерів. Однак в АТ з декількома акціонерами ситуація прийняття рішення на загальних зборах акціонерів без отримання попередньої згоди заставодержателя неможлива, так як тепер реєстратор, здійснюючи функції лічильної комісії, стежить за дотриманням процедури і не запевнить протокол без пред'явлення йому заставодавцем письмової згоди заставодержателя. Те ж саме стосується ТОВ, в якому учасники не поміняли нотаріальний порядок посвідчення рішень на інший варіант запевнення протоколу.

        Припинення застави і зняття обтяження

        Повного погашення забезпеченого заставою зобов'язання недостатньо для зняття застави (ст. 352 ЦК України).

        Запис в ЕГРЮЛ про обтяження частки запорукою погашається тільки на підставі заяви заставодержателя за формою № Р14001 або на підставі вступив в законну силу рішення суда.6 Заява за формою № Р14001 підписується заставодержателем, справжність підпису якого засвідчується в нотаріальному порядку. Таким чином, відомості про заставу частки не можуть бути виключені з ЕГРЮЛ без відома заставодержателя.
        При цьому закон не встановлює термін для подачі такої заяви в податкову після погашення основного зобов'язання. Однак сторони можуть встановити даний термін в договорі застави. Крім того, заставодавець має право в судовому порядку примусити заставодержателя до подачі заяви після повного погашення основного зобов'язання.

        Стосовно до АТ внесення до реєстру акціонерів записи про погашення застави акцій здійснюється реєстратором на підставі розпорядження про припинення застави акцій, що підписується заставоутримувачем або спільно заставодавцем і заставодержателем.

        Звернення стягнення на закладені частки / акції в суспільстві

        У разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання, заставодержатель має право звернути стягнення на закладену (і) частку (акції) (п. 1 ст. 348 ЦК України).

        За загальним правилом, звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду. При цьому в договорі застави можна передбачити позасудовий порядок звернення стягнення на закладену частку в Товаристві, однак на практиці він пов'язаний з великою кількістю адміністративних процедур, тому за орієнтир слід брати судовий порядок стягнення.

        Важливо! Звернення стягнення на закладену (і) частку / акції в Товаристві не гарантує заставодержателю перехід частки / акцій до нього у власність, оскільки:

        1) в ТОВ з двома і більше учасниками Суспільство або інші учасники по одноголосно прийнятим рішенням можуть виплатити заставодержателю дійсну вартість частки або частини частки пропорційно сумі боргу протягом 3-х місяців з моменту звернення стягнення на частку (п. 2 і п.3 ст . 25 ФЗ «Про ТОВ»). Аналогічних правил в Законі про АТ не передбачено.

        2) Звернення стягнення на частку / акції здійснюється шляхом продажу їх з (публічних) торгів. Щоб отримати частку / акції, заставодержателю потрібно брати участь в торгах і виграти їх.

        У договорі застави частки / акцій можна також закріпити один з двох механізмів реалізації закладеної частки / акцій - за допомогою:

        • надходження частки в суспільстві у власність заставоутримувача за ціною, визначеною в договорі, але не нижчою за ринкову;

        • продажу предмета застави заставодержателем іншій особі за ціною не нижчою за ринкову з утриманням з виручених грошей суми забезпеченого заставою боргу.

        АЛЕ! ці способи можливі, якщо заставодавцем виступає юридична особа або індивідуальний підприємець (ст. 350.1. ГК РФ). Заставодержателем при цьому може бути і фізична особа , Яка не має статусу індивідуального підприємця.

        Також зазначаємо, якщо на момент передачі закладеної частки у власність заставоутримувача її справжню вартість буде перевищувати розмір невиплаченого боргу, то заставодержатель повинен буде виплатити різницю заставодавцю (п. 2 ст. 350.1. ГК РФ).

        Крім того, слід мати на увазі, що стягнення на частку / акції не може бути звернено, якщо одночасно дотримуються дві умови (пп. 1 і пп. 2 п. 2 ст. 348 ЦК України):

        • період прострочення становить менше трьох місяців.

        • розмір вимог заставодержателя явно несоразмерен вартості закладеної частки / акцій. Це має місце тоді, коли сума невиконаного зобов'язання становить менше 5% від розміру доведеною заставодавцем ринкової вартості закладеної частки / акцій7, тобто поточної дійсної вартості частки (акцій), визначеної на підставі бухгалтерського балансу організації на останню звітну дату, або ринкової вартості, зазначеної в звіті незалежного оцінювача.

        Наприклад, якщо на дату звернення стягнення на частку / акції їх дійсна вартість понад 2 млн. Руб., А розмір непогашеного боргу становить всього 100 тис. Руб., То швидше за все заставодержателю відмовлять в зверненні стягнення на частку / акції.

        Отже, запорука частки / акцій в суспільствах є надійною гарантією для кредитора (заставодержателя) в тому, що його борг надійно забезпечений. У той же час закон дає простір для врегулювання особливостей відносин сторін, конкретного розподілу повноважень у користь заставодавця або заставодержателя. Порушення балансу інтересів може стати передумовою для зловживань тієї чи іншої сторони, в зв'язку з чим обійтися простою констатацією «укладемо договір застави частки / акцій» навряд чи вийде.

        обговорити матеріал

        1. п. 6 Наказу ФСФР Росії від 28.06.2012 р № 12-52 / пз-н «Про затвердження Порядку обліку в реєстрі власників цінних паперів застави емісійних цінних паперів та внесення до реєстру змін, що стосуються переходу прав на закладені іменні емісійні цінні паперу »

        2. постанову Арбітражного суду Північно-західного округу у справі № А56-22247 / 2016 від 05.04.2017 р

        3. постанову Дев'ятнадцятого арбітражного апеляційного суду у справі № А36-5304 / 2016 від 31.03.2017 р

        4. постанова Дев'ятого арбітражного апеляційного суду № А40-216102 / 15 від 26.10.2016 р

        5. рішення Арбітражного суду Санкт-Петербурга і Ленінградської області, залишене без зміни постановою Тринадцятого арбітражного апеляційного суду у справі № А56-71 / 2010 від 28.12.2010 р .; Рішення Арбітражного суду Кіровської області у справі № від 22.01.2016 р .;

        6. п. 3 ст. 22 ФЗ «Про ТОВ»; Лист від 11.01.2016 № ГД-4-14 / 52 @ Про деякі питання, пов'язані із застосуванням Федеральних законів від 30 березня 2015 року № 67-ФЗ, від 29 червня 2015 року № 209-ФЗ і від 29 грудня 2015 року № 391 ФЗ;

        7. абз. 3 п. 19 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 р № 10 «Про деякі питання застосування законодавства про заставу»; постанову Одинадцятого ААС від 16.08.2016 у справі № А55-1661 / 2016.