Строительство »

НТФ "Інтес"

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ   лист від 16

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

лист

від 16.06.2000 рN 8422/7 / 16-1321


Щодо застосування нульової ставки податку на додану вартість при експорті вантажів за межі митних кордонів України та здійсненні міжнародних перевезень

ДПАУ у зв'язку із запитами платників та місцевих податкових органів на додаток до письму - роз'яснення ДПАУ від 12.02.99 р N 2190/7 / 16-1321 щодо застосування нульової ставки ПДВ при експорті продукції за межі митних кордонів України і наданні послуг з міжнародного перевезення вантажів і пасажирів повідомляє наступне.

1. Підпунктом 6.2.1 ст.6 Закону України "Про податок на додану вартість" встановлено, що податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з продажу товарів, які були вивезені (експортовані) платником податку за межі митної території України. При цьому товари вважаються вивезеними (експортованими) платниками податків за межі митної території України тільки в разі, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою ВМД.

Експорт продукції з залученням комісіонера не впливає на порядок визначення податкових зобов'язань. Право на застосування нульової ставки ПДВ в даному випадку має тільки продавець експортної продукції - її власник (комітент). На послуги комісіонера, який залучається для продажу товарів на експорт, нульова ставка ПДВ не поширюється, і отримана комісійна винагорода за надані комітенту послуги підлягає оподаткуванню за ставкою 20 відсотків.

При здійсненні експортних поставок продукції, розрахунки за яку з нерезидентами проводяться грошовими коштами, датою виникнення податкових зобов'язань за нульовою ставкою буде вважатися дата фактичного вивезення цієї продукції за межі митних кордонів України з відповідним підтвердженням цього належно оформленою ВМД. При здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій з нерезидентами датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата події, яка відбулася першою, або дата оформлення вивізної (експортної) митної декларації, що засвідчує вивезення товарів платником податку, або дата оформлення ввізної (імпортної) митної декларації, що засвідчує одержання товарів платником податків .

У разі, якщо за експортним контрактом з нерезидентом продукція у звітному періоді не вивозиться за межі митних кордонів України, а відвантажується під митним контролем до місця формування експортних вантажів для наступної відправки за кордон (наприклад в порт), податкові зобов'язання у платників-експортерів в цьому звітному періоді не виникають. Лише після фактичного перетину митного кордону України (завершення оформлення вивізної ВМД) даними платниками-експортерами визначаються податкові зобов'язання, до яких застосовується нульова ставка ПДВ. При допущенні фактів невивезення товарів за межі митних кордонів України (зміна напрямку продажу - реалізація на території України, недостача товару, крадіжка і т.д.) зазначені операції слід розглядати як проведення операцій з продажу товарів на митній території України, підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 відсотків. Також за ставкою 20 відсотків, незалежно від форми проведення розрахунків, підлягають оподаткуванню операції з продажу нерезидентам товарів, призначених для споживання на митній території України (тобто експорт товарів без фактичного їх вивезення за межі митних кордонів України).

Звертаємо увагу ДПА в АР Крим, областях, м.Києві та Севастополі на те, що 6 червня опубліковано Закон України від 11.05.2000 р N 1712-III "Про внесення змін до Закону України" "Про Державний бюджет України на 2000 рік" , яким встановлено, що в період з 1 травня 2000 року до 1 січня 2001 року в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митних кордонів України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума ПДВ, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до скла в валових витрат виробництва (обігу) платника податку. З огляду на зазначене, лише проведені протягом січня - квітня 2000 р експортні товарообмінні операції підлягали оподаткуванню ПДВ за ставкою 0 відсотків з виникненням у платників-експортерів права на податковий кредит по придбаних товарах (роботах, послугах). До 1 січня 2000 р діяла норма, встановлена ​​останнім абзацом п. 11.6 ст. 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (роз'яснення ДПАУ з цього питання від 04.05.99 р N 6452/7 / 16-1321 "Про оподаткування бартерних операцій у зовнішньоекономічних відносинах).

2. Підпунктом 6.2.4 ст.6 Закону України "Про податок на додану вартість" передбачено оподаткування за нульовою ставкою операцій з надання транспортних послуг з перевезення вантажів за межами митного кордону України, а саме: від пункту за межами державного кордону України до пункту проведення митних процедур з випуску пасажирів або вантажів з-під митного контролю на митну територію України (включаючи внутрішні митниці); від пункту проведення митних процедур з випуску пасажирів або вантажів за межі митного кордону України (включаючи внутрішні митниці) до пункту поза межами Державного кордону України; між пунктами поза межами митного кордону України від пункту проведення митних процедур з випуску вантажів за межі митного кордону України (включаючи внутрішні митниці) до пункту поза межами Державного кордону України.

Право на застосування нульової ставки ПДВ згідно із зазначеним підпунктом має лише платник, який безпосередньо надає транспортні послуги з міжнародного перевезення пасажирів і вантажів. У разі, якщо надання транспортних послуг здійснюється у вигляді укладання договорів або рахунків на транспортування пасажирів або вантажів довіреною особою перевізника, операції з таких послуг оподатковуються за ставкою, передбаченою п.6.1 ст.6 Закону . Об'єктом оподаткування в даному випадку є винагорода, яку отримує довірена особа або агент від платника-перевізника (транспортної організації) за сприяння в продажу послуг з міжнародних перевезень, що надаються цим платником-перевізником. У разі, якщо підприємство не є довіреною особою перевізника, а виступає як окремий продавець всього комплексу послуг, в тому числі і придбаних у платника-перевізника за нульовою ставкою, операції з такого продажу комплексу послуг підлягають оподаткуванню ПДВ у повному обсязі за ставкою 20 відсотків бази оподаткування.

Застосування нульової ставки ПДВ на продаж послуг з міжнародного перевезення вантажів проводиться незалежно від ступеня завантаження транспортних засобів, що здійснюють такі перевезення (наприклад в одну сторону маршруту Київ - Москва транспортні засоби відправляються завантаженими, а повертаються за вказаним маршрутом порожніми, або навпаки). Основною умовою застосування нульової ставки при наданні транспортних послуг з перевезення вантажів за межами митного кордону України є наявність у перевізників (транспортних організацій) документів, які підтверджують здійснення транспортними засобами міжнародних перевезень.

У разі, якщо для міжнародних перевезень, які підпадають під визначення пп.6.2.4 ст.6 Закону , Залучається перевізник-нерезидент, а його послуги оплачуються резидентом, отримання таких послуг не повинно розглядатися як об'єкт оподаткування ПДВ, оскільки ст.3 і 4 Закону визначено, що об'єктом оподаткування є операції платників податку з отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України, а базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість робіт (послуг), що виконуються (надаються) нерезидентами на митній території Украї ни. Якщо нерезидентом перевезення вантажів або пасажирів проводяться на митній території України (внутрішні рейси), оподаткування таких послуг ПДВ проводиться за ставкою 20 відсотків у замовника-резидента на загальних підставах (відбувається імпорт послуг).

Також повторно звертаємо увагу, що в разі надання транспортною організацією - платником ПДВ окремих послуг (замовником яких може бути як резидент, так і нерезидент України) з транспортування вантажів, які знаходяться під митним контролем, тільки між внутрішньою митницею і митницею на кордоні, тобто на митній території України без перетину державного кордону (наприклад доставка вантажів, призначених для подальшого експорту, в порт або на ліцензійний склад), операції з надання таких у луг слід вважати як здійснення операцій з продажу робіт (послуг) на митній території України, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків.

Заступник Голови Г.Оперенко