Строительство »

Прискорена державна реєстрація прав на нерухомість

Згідно зі статтею 131 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ГК РФ) право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації в єдиному державному реєстрі органами, які здійснюють державну реєстрацію прав на нерухомість і угод з нею. Реєстрації підлягають: право власності, право господарського відання, право оперативного управління, право довічного успадкованого володіння, право постійного користування, іпотека , Сервітути, а також інші права у випадках, передбачених ГК РФ і іншими законами.

Орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухомість і угод з нею (далі - орган з питань державної реєстрації), зобов'язаний за клопотанням правовласника засвідчити вироблену реєстрацію шляхом видачі документа про зареєстроване право або угоді або вчиненням напису на документі, представленому для реєстрації.

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно і підстави відмови в реєстрації цих прав встановлений Федеральним законом № 218-ФЗ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним».

Порядок державної реєстрації прав на   нерухоме майно   і підстави відмови в реєстрації цих прав встановлений Федеральним законом № 218-ФЗ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним»

Згідно зі статтею 13 Федерального закону «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним» при державній реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним проводиться зокрема, правова експертиза документів, перевірка законності угоди (за винятком нотаріально засвідченої угоди) і встановлення відсутності протиріч між заявляються правами та вже зареєстрованими правами на об'єкт нерухомого майна, а також інших підстав для відмови в державній реєстрації прав або її ін остановления відповідно до названим Федеральним законом.

Статтею 16 Федерального закону «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним» передбачено, що в разі, якщо право виникає на підставі нотаріально посвідченої угоди чи іншого вчиненого нотаріусом нотаріальної дії, нотаріус може зробити нотаріальну дію по подачі заяви про державну реєстрацію права.

Відповідно до Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат (стаття 86.2; далі - Основи) нотаріус, який посвідчив правочин, який видав свідоцтво або вчинив виконавчий напис про залишення заставодержателем заставленого майна за собою, на підставі яких підлягає державній реєстрації право на нерухоме майно або Угода з ним, на прохання осіб, які звернулися за вчиненням відповідного нотаріальної дії, представляє заяву про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним з додатком інших необхідних для здійснення реєстраційних дій документів в орган з питань державної реєстрації. Якщо інше не погоджено з особами, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус, який учинив нотаріальну дію, отримує документи, що видаються органом з питань державної реєстрації, і передає їх зазначеним особам.

Документи, необхідні для подання на державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, представляються нотаріусу особами, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Порядок подання документів на державну реєстрацію встановлено вищезгаданим Законом «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним» (стаття 16).

При підписанні заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, а також здійсненні інших дій, передбачених статтею 86.2 Основ, нотаріус виступає від свого імені в інтересах осіб, від імені і за дорученням яких вчинено нотаріальну дію. Повноваження нотаріуса, передбачені статтею 86.2 Основ, здійснюються без довіреності.

У разі подання заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним з додатком інших необхідних для здійснення реєстраційних дій документів в орган з питань державної реєстрації відповідно до статті 86.2 Основ в електронній формі нотаріус, який учинив нотаріальну дію, отримує документи, видані органом по державної реєстрації, в електронній формі і видає їх особі, яка звернулася за вчиненням відповідного нотаріальної дії, на його прохання в електронній фо ме або у формі документів на паперових носіях за допомогою посвідчення рівнозначності документів на паперових носіях електронних документів.

За вчинення нотаріальної дії за поданням документів на державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним нотаріус стягує нотаріальний тариф в розмірі - 1 000 рублів (пункт 12.5 частини 1 статті 22.1 Основ).

Розмір нотаріального тарифу за посвідчення рівнозначності документа на паперовому носії електронного документа становить 50 рублів за сторінку документа на паперовому носії (пункт 12.3 частини 1 статті 22.1 Основ).

Слід зазначити, що при подачі заяви нотаріусом у випадках, якщо право виникає на підставі нотаріально посвідченої угоди чи іншого вчиненого нотаріусом нотаріальної дії, заяву про державну реєстрацію прав та інші необхідні для державної реєстрації прав документи можуть бути також представлені в відповідний орган з питань державної реєстрації працівником нотаріуса, мають письмове підтвердження його повноважень на подачу заяв та інших необхідних для державної реєстрації прав ОКУМЕНТА, видане нотаріусом і скріплене його підписом і печаткою.

Подані нотаріусом або його працівником в зазначених випадках заява про державну реєстрацію прав та інші необхідні для державної реєстрації прав документи приймаються органом з питань державної реєстрації або багатофункціональним центром в день звернення і розглядаються протягом терміну, встановленого абзацом третім пункту 3 статті 13 Федерального закону «Про державну реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним ».

За загальним правилом державна реєстрація прав проводиться протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви та документів, необхідних для державної реєстрації, якщо інші терміни не встановлені федеральним законом (пункт 3 статті 13 Федерального закону «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним »).

Однак нотаріусам надано пріоритетне право реєструвати перехід прав на нерухоме майно на підставі нотаріально засвідчених документів.

Так, державна реєстрація прав на підставі нотаріально посвідчених документів проводиться не пізніше ніж протягом трьох робочих днів, наступних за днем ​​прийому заяви і документів, необхідних для державної реєстрації. Державна реєстрація прав на підставі нотаріально посвідчених документів, представлених у формі електронних документів, електронних образів документів і поданого нотаріусом в електронній формі заяви про державну реєстрацію прав проводиться не пізніше ніж протягом одного робочого дня, наступного за днем ​​прийому документів, необхідних для державної реєстрації прав , і у згаданій заяві.

Таким чином, для державної реєстрації прав на підставі нотаріально посвідчених документів встановлено скорочений строк її проведення.

уповноважена державою посадова особа, яка має право здійснювати нотаріальні дії від імені Російської Федерації в інтересах російських громадян і організацій (юридичних осіб). договір про заставу нерухомого майна, за яким одна сторона - заставодержатель, який є кредитором за зобов'язанням, забезпеченим іпотекою, має право отримати задоволення своїх грошових вимог до боржника за цим зобов'язанням з вартості закладеного майна іншого боку - заставодавця переважно перед іншими кредиторами заставодавця, за винятками, встановленими чинним цивільним законодавством. земельні ділянки, ділянки надр і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких є неможливим без невідповідного збитку їх призначенню, в тому числі будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва, а також частини будівель, призначені для розміщення транспортних засобів (машино -місця). До нерухомих речей належать також підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання. земельні ділянки, ділянки надр і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких є неможливим без невідповідного збитку їх призначенню, в тому числі будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва, а також частини будівель, призначені для розміщення транспортних засобів (машино -місця). До нерухомих речей належать також підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання. дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. юридично значиме дія, що здійснюється нотаріусом або уповноваженою посадовою особою відповідно до Основ законодавства РФ про нотаріат.