Строительство »

Ознаки банкрутства для фізичних та юридичних осіб

  1. Загальне визначення поняття неспроможності (банкрутства) Фінансова неспроможність (банкрутство) -...
  2. Поняття та ознаки банкрутства юридичної особи
  3. Поняття та ознаки банкрутства фізичної особи
  4. Сутність поняття неспроможності (банкрутства) індивідуального підприємця

Загальне визначення поняття неспроможності (банкрутства)

Фінансова неспроможність (банкрутство) - це завжди досить неприємна ситуація для всіх учасників цього процесу. Сам боржник, який допустив виникнення ознак неспроможності (банкрутства), змушений в терміновому порядку вишукувати можливості для поліпшення свого фінансового становища в ступені, достатньому для того, щоб задовольнити потреби кредиторів. При цьому, навіть якщо через деякий час йому вдасться це зробити, ділова репутація і сформовану думку про наявність у нього ознак неспроможності (банкрутства) в співтоваристві, в якому він обертається, можуть бути настільки зіпсовані, що його подальша комерційна чи інша діяльність стане дуже скрутній . Адже наявність достатнього рівня довіри до конкретного суб'єкта в умовах сучасної російської економічної дійсності є одним з найважливіших умов успіху його діяльності незалежно від основної сфери докладання зусиль.

Якщо ж після деякого часу з'ясується, що всі зусилля боржника були марні і йому не вдається в доступному для огляду майбутньому ліквідувати наявність ознак неспроможності (банкрутства), ситуація стає ще сумнішою Якщо ж після деякого часу з'ясується, що всі зусилля боржника були марні і йому не вдається в доступному для огляду майбутньому ліквідувати наявність ознак неспроможності (банкрутства), ситуація стає ще сумнішою. В такому випадку боржникові доведеться розлучитися з думкою про можливість продовження тієї діяльності, яка привела його до фінансової неспроможності, а кредитору доведеться змиритися з тим, що можливість повернення грошових коштів, які деякий час назад були передані ним боржникові, стає вельми примарною, якщо у фінансовому стан боржника є явні ознаки банкрутства або відкладається на досить тривалий час.

З суворої юридичної точки зору, проте, ознаки неспроможності мають набагато менше значення, ніж дотримання встановлених чинним законодавством умов і порядку проведення всіх необхідних процедур, пов'язаних з банкрутством тієї чи іншої особи. Потрібно відзначити, що в сучасній російській економічній дійсності наявність ознак неспроможності (банкрутства) - досить часта ситуація, а тому порядок дій всіх учасників цього процесу досить чітко відрегульований чинним законодавством.

Поняття банкрутства: ознаки і умови

Зміст поняття і ознак неспроможності зафіксовано в Законі № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року «Про неспроможність (банкрутство)».

При цьому саме зазначений нормативно-правовий акт містить поняття і ознаки неспроможності (банкрутства), які дозволяють визначити, як можна кваліфікувати поточну ситуацію При цьому саме зазначений нормативно-правовий акт містить поняття і ознаки неспроможності (банкрутства), які дозволяють визначити, як можна кваліфікувати поточну ситуацію.

Загальний вміст поняття і ознак банкрутства або неплатоспроможності міститься в статті 2 зазначеного нормативно-правового акту. Цей розділ розглянутого закону інтерпретує банкрутство як неможливість погашення боржником взятих на себе фінансових зобов'язань, пов'язану з відсутністю у нього достатнього обсягу грошових коштів. При цьому в якості таких зобов'язань, які можуть стати причиною банкрутства суб'єкта, можу виступати правомочні вимоги кредиторів або обов'язки по внесенню обов'язкових платежів, наприклад по сплаті податків.

Крім того, слід мати на увазі, що зазначені ознаки поняття неспроможності (банкрутства) боржника вимагають відповідного підтвердження. В якості підтвердження, яке чинне законодавство визнає достатнім, розглядається відповідне рішення арбітражного суду, що містить визначення про ініціювання процедури банкрутства щодо цього суб'єкта. Арбітражний суд, в свою чергу, виносить це рішення після розгляду всіх документів, пов'язаних з цією ситуацією, які представляють зацікавлені сторони, які беруть участь в процесі. Так, зокрема, чинне законодавство надає право подавати заяви, клопотання і інші документи самого боржника, має непогашені фінансові зобов'язання, кредиторам, що пред'являє до нього фінансові вимоги, і уповноваженим органам, до компетенції яких входить контроль фінансової дисципліни.

Для того щоб оцінити ступінь придатності поняття фінансової неспроможності до конкретної ситуації, арбітражний суд, як правило, керується положеннями статті 3 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року «Про неспроможність (банкрутство)». Уважне вивчення змісту зазначеного розділу даного нормативно-правового акту показує, що чинне законодавство допускає застосування поняття банкрутства до різних категорій суб'єктів, включаючи як фізичних, так і юридичних осіб. При цьому критерії, які застосовуються по відношенню до суб'єктів різного типу, також різняться.

Поняття та ознаки банкрутства юридичної особи

Так, пункт 2 статті 3 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року «Про неспроможність (банкрутство)» містить умови, які є достатніми для ініціації процедури банкрутства стосовно юридичної особи Так, пункт 2 статті 3 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року «Про неспроможність (банкрутство)» містить умови, які є достатніми для ініціації процедури банкрутства стосовно юридичної особи. Зазначений розділ даного нормативно-правового акта передбачає, що комерційна компанія може бути визнана неспроможною щодо своїх фінансових зобов'язань у разі, якщо вона допустила прострочення погашення боргу, що не внісши необхідну суму грошових коштів в строк, передбачений умовами договору між нею і кредитором. При цьому важливою умовою, за дотриманням якого ретельно стежать судові органи, що здійснюють розгляд справ про банкрутства, є необхідність проходження тримісячного терміну з того моменту, коли така компанія повинна була виконати свої зобов'язання.

Якщо зазначені ознаки поняття неспроможності (банкрутства) мають місце в конкретній ситуації, кредитор наділяється правом звернення до арбітражного суду з позовною заявою про визнання юридичної особи, що має непогашені боргові зобов'язання, фінансово неспроможним. При цьому слід мати на увазі, що кредитором в такій ситуації може бути як фізична, так і юридична особа. Крім того, стаття 7 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року «Про неспроможність (банкрутство)» встановлює, що правом на подачу відповідної позовної заяви до арбітражного суду може скористатися і сама компанія-боржник, якщо її керівництво розуміє, що обсяг фінансових коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, не дозволяє їй своєчасно виконати прийняті на себе зобов'язання.

Крім того, право на подання такої заяви мають уповноважені органи, до компетенції яких входить контроль за платіжною дисципліною юридичних осіб. Зокрема, приводом для звернення представника такого органу в арбітражний суд з позовною заявою про визнання комерційної компанії банкрутом може бути несплата нею будь-яких обов'язкових платежів і зборів, наприклад податкового характеру.

Поняття та ознаки банкрутства фізичної особи

Чинне законодавство допускає ініціацію процедури визнання фінансової неспроможності та по відношенню до фізичних осіб: така можливість передбачена пунктом 1 статті 3 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року «Про неспроможність (банкрутство)» Чинне законодавство допускає ініціацію процедури визнання фінансової неспроможності та по відношенню до фізичних осіб: така можливість передбачена пунктом 1 статті 3 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року «Про неспроможність (банкрутство)». Зазначений розділ даного нормативно-правового акту, крім вказівки на саму можливість застосування поняття банкрутства до фізичної особи, містить перелік, що включає в себе основні умови початку такої процедури щодо нього.

В якості такого умови згаданий розділ законодавства визначає 2 основні умови, які повинні бути дотримані для визнання громадянина фінансово неспроможним. Так, перше з них пов'язане з терміном, протягом якого за даними фізичною особою числиться непогашене грошове зобов'язання. За аналогією з процедурою підтвердження неплатоспроможності юридичних осіб, діючий закон вимагає, щоб з того моменту, коли даний громадянин повинен був сплатити необхідну суму, пройшло не менше 3 місяців.

Друга умова визнання неплатоспроможності фізичної особи, зафіксоване в пункті 1 статті 3 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року «Про неспроможність (банкрутство)», стосується величини його боргових зобов'язань.

Як випливає з положень зазначеного розділу даного нормативно-правового акту, ознаки неспроможності громадянина включають наявність у нього непогашеної заборгованості, яка перевищує вартість належить йому власності. Таким чином, одночасне наявність обох зазначених умов є обов'язковим для ініціації процедури визнання неплатоспроможності щодо фізичної особи.

Сутність поняття неспроможності (банкрутства) індивідуального підприємця

Нарешті, слід зазначити, що існує третя категорія осіб, щодо яких застосовується особливий порядок здійснення процедури банкрутства Нарешті, слід зазначити, що існує третя категорія осіб, щодо яких застосовується особливий порядок здійснення процедури банкрутства. Йдеться про індивідуальних підприємців, які виявили ознаки неспроможності. Слід зазначити, що стаття 3 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року «Про неспроможність (банкрутство)», присвячена опису ознак банкрутства, не містить окремого розділу, що описує критерії, що застосовуються до індивідуальних підприємців. Це послужило приводом для особливого розгляду цієї ситуації Вищим арбітражним судом Російської Федерації, який зафіксував свою позицію з цього приводу в Постанові Вищого арбітражного суду Російської Федерації № 51 від 30 червня 2011 року «Про розгляд справ про банкрутство індивідуальних підприємців».

Положення зазначеної постанови формують 2 основних умови для визнання індивідуального підприємця банкрутом . Перше з них - перевищення нею 3-місячного терміну з того моменту, коли він повинен був погасити наявну боргове зобов'язання. Друга умова передбачає, що сума такого зобов'язання повинна перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, наявність зазначених 2-х умов є достатнім для ініціації процедури банкрутства щодо індивідуального підприємця.

При цьому вартість належного йому майна і її співвідношення з боргом в цьому випадку не приймається в розрахунок.