Строительство »

Амбулаторні карти, Пацієнти, Поліклініки, Охорона здоров'я, Заборона, МОЗ, Реєстратура, Закон про охорону здоров'я, Медична допомога, Лист, Конфлікт, Медична карта амбулаторного хворого, Людмила Луговець

 1. Тиха війна, що йде зі змінним успіхом
 2. Законне ознайомлення - тільки в присутності професіоналів

Посилання на лікарську таємницю і вимоги законодавства на пацієнтів поліклінік нині не діють Посилання на лікарську таємницю і вимоги законодавства на пацієнтів поліклінік нині не діють. Як з'ясував оглядач порталу interfax.by , Крім посилань на нормативні акти, у медиків є й інші причини для відмови у видачі на руки амбулаторної картки.

Тиха війна, що йде зі змінним успіхом

Медичні карти є основними первинними обліковими документами амбулаторно-поліклінічної допомоги. Це стверджується в наказі МОЗ РБ від 30 серпня 2007 року № 710 «Про затвердження форм первинної медичної документації в амбулаторно-поліклінічних організаціях». Вони можуть бути різними - на відміну від профілю установи:

 • форма № 025 / о-07 «Медична карта амбулаторного хворого»;
 • форма № 065 / у-07 «Медична карта амбулаторного хворого інфекціями, що передаються статевим шляхом»;
 • форма № 065-1 / о-07 «Медична карта хворого грибковим захворюванням, коростою»;
 • форма № 065-2 / о-07 «Медична карта амбулаторного хворого шкірним захворюванням».

Медична карта амбулаторного хворого є основним медичним документом пацієнта і заповнюється на людину при першому зверненні за отриманням медичної допомоги.

І ось тут-то починаються проблеми у взаєминах медиків і пацієнтів. Лікарі стверджують, що картка - власністю медичної організації, а передача її на руки пацієнтам заборонена. Більш того, записи в даному документі відносяться до конфіденційної інформації і не підлягають розголошенню.

Але, з іншого боку, у пацієнтів виникає цілком резонне питання: «Чому дані про стан МОГО здоров'я є власністю поліклініки?» Портал interfax.by деякий час тому звертався до Міністерства охорони здоров'я з проханням розсудити людей, що знаходяться по різні боки дверей лікарського кабінету. І почув, що медична амбулаторна карта - це документ, який заповнюється і ведеться людьми, які мають спеціальну освіту, з використанням професійної термінології та допустимих скорочень. І ці карти «ведуться не для пацієнта, а для лікуючого лікаря і його колег-медиків - в них відбивається лікарська робота і накопичуються відомості про хворого».

У той же час допитливі пацієнти з'ясували, що в уже досить далекому 1998 році Міністерством охорони здоров'я РБ був виданий наказ № 384, яким було заборонено зберігання амбулаторних карт на руках у пацієнтів. Але! Документ вже давно втратив чинність у зв'язку з прийняттям постанови Міністерства охорони здоров'я РБ від 20 листопада 2007 р № 119.

Як з'ясував оглядач порталу interfax.by , Існує ще один цікавий документ: лист Міністерства охорони здоров'я Білорусі від 31 липня 2009 року, яке з'явилося у відповідь на подання Генеральної прокуратури про усунення порушень законодавства охорони здоров'я в частині, що стосується ознайомлення громадян з інформацією про стан власного здоров'я.

У листі наголошується, що відповідно до статті 46 Закону РБ «Про охорону здоров'я» інформація про стан здоров'я пацієнта надається лікуючим лікарем пацієнту або особам, зазначеним в частині 2 статті 18 цього закону:

 • для неповнолітніх - один з батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників;
 • для осіб, визнаних в установленому порядку недієздатними, - опікуни;
 • для осіб, які не здатні за станом здоров'я до прийняття усвідомленого рішення, - чоловік (дружина) або один із близьких родичів (батьків, повнолітніх дітей, рідних братів (сестер), онуків, діда (бабки)).

Інформація про стан здоров'я пацієнта викладається лікарем «в формі, що відповідає вимогам медичної етики і деонтології (вчення про проблеми моралі і моральності - ІФ) і доступною для розуміння особи, що не володіє спеціальними знаннями в галузі охорони здоров'я».

Далі в документі йдеться, що при необхідності пацієнту або його представнику (список див. Вище) організації охорони здоров'я видають виписки з медичної документації, довідки та інші документи, що містять інформацію про стан здоров'я.

У МОЗ також нагадують, що організація охорони здоров'я забезпечує зберігання медичної документації відповідно до вимог збереження лікарської таємниці. А лікарську таємницю, відповідно до статті 46 Закону РБ «Про охорону здоров'я», складають:

 • інформація про факт звернення пацієнта по медичну допомогу і стан його здоров'я;
 • відомості про наявність захворювання, діагноз, можливі методи надання медичної допомоги, ризики, пов'язані з медичним втручанням, а також про можливі альтернативи пропонованого медичного втручання;
 • інші відомості, в тому числі особистого характеру, отримані при наданні пацієнтові медичної допомоги, а в разі смерті - і інформація про результати патологоанатомічного дослідження.

Законне ознайомлення - тільки в присутності професіоналів

Але як бути з пацієнтами, які хочуть, скажімо, упевнитися в правильності зроблених медичними працівниками записів? Зрештою, суперечки між лікарями і пацієнтами виникають нерідко. У згаданому вище листі МОЗ є згадка про компроміс. Дозволимо собі цитату.

«При необхідності пацієнт або його законний представник може ознайомитися зі своєю медичній амбулаторній (форма № 025 / о-07) або медичної стаціонарної (форма № 003 / о-07) картами хворого в організації охорони здоров'я в присутності медичних працівників».

Олександр Нестеров

Але, з іншого боку, у пацієнтів виникає цілком резонне питання: «Чому дані про стан МОГО здоров'я є власністю поліклініки?