Строительство »

З яких доходів утримуються аліменти? | Аліменти.com.ua

 1. З яких доходів утримуються аліменти? Сімейним кодексом України дане питання не врегульоване. Але...
 2. З яких доходів утримуються аліменти?

З яких доходів утримуються аліменти?

Сімейним кодексом України дане питання не врегульоване. Але на цю тему є підзаконний акт, який регулює даний питання, а саме «Перелік видів доходів, які враховуються при виплаті аліментів на утримання одного з подружжя, дітей, батьків, та інших родичів», затверджений Постановою КМУ №146 від 26.02.1993 р .

Цей документ в обов'язковому порядку враховується судом і виконавчою службою.

Згідно з переліком, утримання аліментів проводиться з усіх видів заробітку працівника (як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом), в тому числі з:

 • основної заробітної плати (з урахуванням окладу, службової сітки, відрядних виплат і т.п.);
 • всіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій працівникові;
 • оплати за понаднормову роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, яка зберігається на час відпустки, а також компенсації при звільненні за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, яка зберігається на час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємства або організації;
 • винагороди штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків, у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • пенсії, за винятком надбавок інвалідам першої групи на догляд;
 • державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства;
 • стипендії студентів, а також стипендії слухачів навчальних закладів, які проходять підвищення кваліфікації;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • всіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або паю;
 • інших видів заробітку.

Для деяких інших категорій осіб утримання аліментів врегульовано більш докладно. Для деяких інших категорій осіб утримання аліментів врегульовано більш докладно

З військовослужбовців (а також з інших військ, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Госпецсвязі і Державної кримінально-виконавчої служби) утримання аліментів проводиться з усіх видів щомісячного грошового забезпечення (оклад за штатною посадою, оклад за військове або спеціальне звання, військова надбавка за вислугу років, вчене звання і науковий ступінь).

З осіб, які працюють в установах України за кордоном, аліменти стягуються з урахуванням подвійного заробітку (в валюті і в гривнях - прим.) З встановленими надбавками.

З осіб, які працюють за кордоном в іноземних компаніях і одержують заробітну плату тільки за кордоном, аліменти стягуються шляхом одного з наступних варіантів:

 • з розрахунку 100% заробітної плати, яку платник аліментів одержував до підписання контракту (з іноземною компанією - прим.);
 • виходячи із заробітної плати платника за останній місяць його роботи на момент від'їзду;
 • виходячи з п'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунку.

Аліменти з осіб, які отримують заробітну плату як у гривнях, так і у валюті на підприємствах, установах і організаціях, розташованих на території України, утримуються бухгалтеріями (розрахунковими відділами) за місцем роботи платника. Розміри стягуваної суми розраховуються згідно з судовим рішенням, а сама суму стягується як з гривень, так і з валюти.

З фермерів та осіб, які працюють в сільському господарстві за сімейним підрядом, утримання аліментів провадиться після реалізації отриманої продукції в кінці року.

З осіб, які відбувають покарання на виправних роботах аліменти утримуються із загальної суми заробітку без урахування тих стягнень, які передбачені судовим рішенням.

Утримання аліментів з осіб, які відбувають покарання в установи виконання покарання, а також з осіб, які перебувають в наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень та на підприємствах, здійснюється наступним чином. Для розрахунку загальної суми, з якої будуть стягнуті аліменти, використовується вся зарплата укладеного без будь-яких відрахувань на його утримання.

З письменника й, композиторів, художників та інших творчих працівників стягнення аліментів проводиться із сум авторського гонорару і винагороди за публічне виконання творів, а з тих, хто отримує заробітну плату - з заробітної плати.

З членів кооперативів і спільних підприємств утримання аліментів здійснюється з усіх видів заробітку, одержуваного за роботу цьому кооперативі чи спільному підприємстві. Стягнення проводиться не тільки з гривневого доходу, а й з валюти.

Повернутися назад в розділ «Аліменти»

З яких доходів утримуються аліменти?

Сімейним кодексом України дане питання не врегульоване. Але на цю тему є підзаконний акт, який регулює даний питання, а саме «Перелік видів доходів, які враховуються при виплаті аліментів на утримання одного з подружжя, дітей, батьків, та інших родичів», затверджений Постановою КМУ №146 від 26.02.1993 р .

Цей документ в обов'язковому порядку враховується судом і виконавчою службою.

Згідно з переліком, утримання аліментів проводиться з усіх видів заробітку працівника (як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом), в тому числі з:

 • основної заробітної плати (з урахуванням окладу, службової сітки, відрядних виплат і т.п.);
 • всіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій працівникові;
 • оплати за понаднормову роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, яка зберігається на час відпустки, а також компенсації при звільненні за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, яка зберігається на час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємства або організації;
 • винагороди штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків, у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • пенсії, за винятком надбавок інвалідам першої групи на догляд;
 • державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства;
 • стипендії студентів, а також стипендії слухачів навчальних закладів, які проходять підвищення кваліфікації;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • всіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або паю;
 • інших видів заробітку.

Для деяких інших категорій осіб утримання аліментів врегульовано більш докладно. Для деяких інших категорій осіб утримання аліментів врегульовано більш докладно

З військовослужбовців (а також з інших військ, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Госпецсвязі і Державної кримінально-виконавчої служби) утримання аліментів проводиться з усіх видів щомісячного грошового забезпечення (оклад за штатною посадою, оклад за військове або спеціальне звання, військова надбавка за вислугу років, вчене звання і науковий ступінь).

З осіб, які працюють в установах України за кордоном, аліменти стягуються з урахуванням подвійного заробітку (в валюті і в гривнях - прим.) З встановленими надбавками.

З осіб, які працюють за кордоном в іноземних компаніях і одержують заробітну плату тільки за кордоном, аліменти стягуються шляхом одного з наступних варіантів:

 • з розрахунку 100% заробітної плати, яку платник аліментів одержував до підписання контракту (з іноземною компанією - прим.);
 • виходячи із заробітної плати платника за останній місяць його роботи на момент від'їзду;
 • виходячи з п'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунку.

Аліменти з осіб, які отримують заробітну плату як у гривнях, так і у валюті на підприємствах, установах і організаціях, розташованих на території України, утримуються бухгалтеріями (розрахунковими відділами) за місцем роботи платника. Розміри стягуваної суми розраховуються згідно з судовим рішенням, а сама суму стягується як з гривень, так і з валюти.

З фермерів та осіб, які працюють в сільському господарстві за сімейним підрядом, утримання аліментів провадиться після реалізації отриманої продукції в кінці року.

З осіб, які відбувають покарання на виправних роботах аліменти утримуються із загальної суми заробітку без урахування тих стягнень, які передбачені судовим рішенням.

Утримання аліментів з осіб, які відбувають покарання в установи виконання покарання, а також з осіб, які перебувають в наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень та на підприємствах, здійснюється наступним чином. Для розрахунку загальної суми, з якої будуть стягнуті аліменти, використовується вся зарплата укладеного без будь-яких відрахувань на його утримання.

З письменника й, композиторів, художників та інших творчих працівників стягнення аліментів проводиться із сум авторського гонорару і винагороди за публічне виконання творів, а з тих, хто отримує заробітну плату - з заробітної плати.

З членів кооперативів і спільних підприємств утримання аліментів здійснюється з усіх видів заробітку, одержуваного за роботу цьому кооперативі чи спільному підприємстві. Стягнення проводиться не тільки з гривневого доходу, а й з валюти.

Повернутися назад в розділ «Аліменти»

З яких доходів утримуються аліменти?

Сімейним кодексом України дане питання не врегульоване. Але на цю тему є підзаконний акт, який регулює даний питання, а саме «Перелік видів доходів, які враховуються при виплаті аліментів на утримання одного з подружжя, дітей, батьків, та інших родичів», затверджений Постановою КМУ №146 від 26.02.1993 р .

Цей документ в обов'язковому порядку враховується судом і виконавчою службою.

Згідно з переліком, утримання аліментів проводиться з усіх видів заробітку працівника (як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом), в тому числі з:

 • основної заробітної плати (з урахуванням окладу, службової сітки, відрядних виплат і т.п.);
 • всіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій працівникові;
 • оплати за понаднормову роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, яка зберігається на час відпустки, а також компенсації при звільненні за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, яка зберігається на час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємства або організації;
 • винагороди штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків, у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • пенсії, за винятком надбавок інвалідам першої групи на догляд;
 • державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства;
 • стипендії студентів, а також стипендії слухачів навчальних закладів, які проходять підвищення кваліфікації;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • всіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або паю;
 • інших видів заробітку.

Для деяких інших категорій осіб утримання аліментів врегульовано більш докладно. Для деяких інших категорій осіб утримання аліментів врегульовано більш докладно

З військовослужбовців (а також з інших військ, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Госпецсвязі і Державної кримінально-виконавчої служби) утримання аліментів проводиться з усіх видів щомісячного грошового забезпечення (оклад за штатною посадою, оклад за військове або спеціальне звання, військова надбавка за вислугу років, вчене звання і науковий ступінь).

З осіб, які працюють в установах України за кордоном, аліменти стягуються з урахуванням подвійного заробітку (в валюті і в гривнях - прим.) З встановленими надбавками.

З осіб, які працюють за кордоном в іноземних компаніях і одержують заробітну плату тільки за кордоном, аліменти стягуються шляхом одного з наступних варіантів:

 • з розрахунку 100% заробітної плати, яку платник аліментів одержував до підписання контракту (з іноземною компанією - прим.);
 • виходячи із заробітної плати платника за останній місяць його роботи на момент від'їзду;
 • виходячи з п'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунку.

Аліменти з осіб, які отримують заробітну плату як у гривнях, так і у валюті на підприємствах, установах і організаціях, розташованих на території України, утримуються бухгалтеріями (розрахунковими відділами) за місцем роботи платника. Розміри стягуваної суми розраховуються згідно з судовим рішенням, а сама суму стягується як з гривень, так і з валюти.

З фермерів та осіб, які працюють в сільському господарстві за сімейним підрядом, утримання аліментів провадиться після реалізації отриманої продукції в кінці року.

З осіб, які відбувають покарання на виправних роботах аліменти утримуються із загальної суми заробітку без урахування тих стягнень, які передбачені судовим рішенням.

Утримання аліментів з осіб, які відбувають покарання в установи виконання покарання, а також з осіб, які перебувають в наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень та на підприємствах, здійснюється наступним чином. Для розрахунку загальної суми, з якої будуть стягнуті аліменти, використовується вся зарплата укладеного без будь-яких відрахувань на його утримання.

З письменника й, композиторів, художників та інших творчих працівників стягнення аліментів проводиться із сум авторського гонорару і винагороди за публічне виконання творів, а з тих, хто отримує заробітну плату - з заробітної плати.

З членів кооперативів і спільних підприємств утримання аліментів здійснюється з усіх видів заробітку, одержуваного за роботу цьому кооперативі чи спільному підприємстві. Стягнення проводиться не тільки з гривневого доходу, а й з валюти.

Повернутися назад в розділ «Аліменти»

З яких доходів утримуються аліменти?
З яких доходів утримуються аліменти?
З яких доходів утримуються аліменти?