Строительство »

Розрахунок мінімального розміру доплати муніципальним службовцям при виході на пенсію

  1. Розрахунок мінімального розміру доплати муніципальним службовцям при виході на пенсію Як розрахувати...
  2. Розрахунок мінімального розміру доплати муніципальним службовцям при виході на пенсію
  3. обгрунтування
  4. Розрахунок мінімального розміру доплати муніципальним службовцям при виході на пенсію
  5. обгрунтування

Розрахунок мінімального розміру доплати муніципальним службовцям при виході на пенсію

Як розрахувати мінімальний розмір доплати муніципальним службовцям при виході на пенсію в Єврейській АО?


Мінімальний розмір пенсії за вислугу років встановлено в розмірі 45% середньомісячного заробітку, встановленого на день звільнення з муніципальної служби, включаючи районний коефіцієнт (п.1 ст. 12 Закону № 127-ОЗ). При цьому розмір середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, не повинен перевищувати 2,8 посадового окладу та щомісячної виплати за класний чин, встановлених муніципальному службовцю в розрахунковому періоді або збережених в цьому періоді відповідно до законодавства (п. 6 ст . 12 Закону № 127-ОЗ).

При визначенні розміри доплати до пенсії за вислугу років потрібно з отриманого мінімального розміру пенсії за вислугу років відняти суму пенсії, встановленої по старості (інвалідності) призначеної відповідно до Федеральним законом від 28.12.2013 N 400-ФЗ "Про страхові пенсії" або достроково призначеної відповідно до Закону Російської Федерації від 19.04.1991 N 1032-1 "Про зайнятість населення в Російській Федерації" (далі - страхова пенсія по старості (інвалідності)), фіксованої виплати до страхової пенсії і підвищень фіксованої виплати до страховог пенсії, встановлених відповідно до Федерального закону від 28.12.2013 N 400-ФЗ "Про страхові пенсії".

На прикладі це буде виглядати так:

Середньомісячний заробіток співробітника - 20 000 руб., Не перевищує встановлену межу 2,8 посадового окладу і окладу за класний чин.

Мінімальний стаж для призначення пенсії за вислугу років у 2017 році - 15 років 6 місяців (Додаток до Закону від від 15.12.2001 № 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації).

Співробітникові призначена пенсія по старості в розмірі - 8000 руб.

Мінімальний розмір пенсії за вислугу років - 9000 руб. (20000 х 45%)

Доплата до пенсії складе - 1000 руб. (9000 - 8000).

Розмір пенсії за вислугу років збільшується на 3 відсотки середньомісячного заробітку муніципального службовця за кожний повний рік стажу муніципальної служби понад стажу, мінімальна тривалість якого визначена згідно з додатком до Федерального закону від 15.12.2001 № 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації". При цьому загальна сума пенсії за вислугу років та страхової пенсії по старості (інвалідності), фіксованої виплати до страхової пенсії не може перевищувати 75 відсотків середньомісячного заробітку муніципального службовця.

обгрунтування

ЗАКОН ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЇ ОБЛАСТІ від 25 квітня 2007 року N 127-ОЗ

«ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЇ ОБЛАСТІ»

«Стаття 12. Пенсія за вислугу років державним службовцям

1. Пенсія за вислугу років встановлюється в такому розмірі, щоб сума страхової пенсії по старості (інвалідності), призначеної відповідно до Федеральним законом від 28.12.2013 N 400-ФЗ "Про страхові пенсії" або достроково призначеної відповідно до Закону Російської Федерації від 19.04.1991 N 1032-1 "Про зайнятість населення в Російській Федерації" (далі - страхова пенсія по старості (інвалідності)), фіксованої виплати до страхової пенсії і підвищень фіксованої виплати до страхової пенсії, встановлених відповідно до Федерального закону від 28.12.2013 N 400-ФЗ "Про страхові пенсії" (далі - фіксована виплата до страхової пенсії), і пенсії за вислугу років становила 45 відсотків середньомісячного заробітку, встановленого на день звільнення з муніципальної служби, включаючи районний коефіцієнт.

Пенсія за вислугу років встановлюється за наявності стажу муніципальної служби, мінімальна тривалість якого для призначення пенсії за вислугу років у відповідному році визначається згідно з додатком до Федерального закону від 15.12.2001 N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації".

(Частина 1 в ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

2. Розмір пенсії за вислугу років збільшується на 3 відсотки середньомісячного заробітку муніципального службовця за кожний повний рік стажу муніципальної служби понад стажу, мінімальна тривалість якого визначена згідно з додатком до Федерального закону від 15.12.2001 N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації ". При цьому загальна сума пенсії за вислугу років та страхової пенсії по старості (інвалідності), фіксованої виплати до страхової пенсії не може перевищувати 75 відсотків середньомісячного заробітку муніципального службовця.

(В ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

При визначенні пенсії за вислугу років не враховуються суми підвищень фіксованої виплати до страхової пенсії, що припадають на непрацездатних членів сім'ї, в зв'язку з досягненням віку 80 років або наявністю інвалідності I групи, суми, належні в зв'язку з валоризації пенсійних прав відповідно до Федерального закону " Про трудові пенсії в Російській Федерації ", розмір частки страхової пенсії, встановленої і обчисленої відповідно до Федерального закону" Про страхові пенсії ", а також суми підвищень розмірів страхової пенсії по старості та фіксованої виплати при призначенні страхової пенсії по старості вперше (в тому числі достроково) пізніше виникнення права на неї, відновленні виплати зазначеної пенсії або призначення зазначеної пенсії знову після відмови від отримання встановленої (в тому числі достроково) страхової пенсії по старості.

Пенсії за вислугу років, передбачені цим законом, встановлюються і виплачуються незалежно від отримання накопичувальної пенсії відповідно до Федерального закону "Про накопичувальної пенсії".

3. Право на пенсію за вислугу років настає при звільненні з муніципальної служби з таких підстав:

1) ліквідація органу місцевого самоврядування муніципального освіти, а також скорочення в ньому штату муніципальних службовців;

2) звільнення з посад, що засновуються для безпосереднього забезпечення виконання повноважень осіб, що заміщають державні посади, у зв'язку з припиненням цими особами своїх повноважень;

3) досягнення граничного віку, встановленого федеральним законодавством для заміщення посади муніципальної служби;

4) виявили невідповідність замещаемой посади муніципальної служби внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає продовженню муніципальної служби;

5) з ініціативи муніципального службовця;

6) закінчення терміну дії строкового трудового договору (контракту).

4. Муніципальний службовець при наявності стажу муніципальної служби не менше 25 років і звільнення з муніципальної служби на підставі, передбаченій пунктом 3 частини 1 статті 77 Трудового кодексу Російської Федерації, до набуття права на страхову пенсію по старості (інвалідності) має право на пенсію за вислугу років, якщо безпосередньо перед звільненням він заміщав посади муніципальної служби не менше 7 років.

5. Розмір пенсії за вислугу років державному службовцю обчислюється за його вибором виходячи з його середньомісячного заробітку за останні 12 повних місяців проходження муніципальної служби, що передували дню її припинення або дня досягнення муніципальним службовцям віку, що дає право на страхову пенсію по старості (інвалідності).

(В ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

Особам, звільненим з державних посад Російської Федерації, державних посад області, муніципальних посад, посад державної служби Російської Федерації, цивільної служби області, муніципальної служби після призначення їм пенсії за вислугу років, розмір пенсії за вислугу років обчислюється за їх вибором виходячи із середньомісячного заробітку за останні 12 повних місяців проходження муніципальної служби, що передували дню встановлення пенсії за вислугу років або дня звільнення з посад, зазначених в наст ящем абзаці, з урахуванням перегляду стажу муніципальної служби.

6. Розмір середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, не повинен перевищувати 2,8 посадового окладу та щомісячної виплати за класний чин, встановлених муніципальному службовцю в розрахунковому періоді або збережених в цьому періоді відповідно до законодавства.

У разі, якщо особа, замещавшее посаду муніципальної служби, звільнилося з муніципальної служби до 16 листопада 2006 року, то розмір середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, не повинен перевищувати 2,8 посадового окладу і надбавки за кваліфікаційний розряд, встановлених муніципальному службовцю в розрахунковому періоді або збережених в цьому періоді відповідно до законодавства.

У разі, якщо особа, замещавшее посаду муніципальної служби, звільнилося з муніципальної служби до вступу в силу закону області "Про порядок присвоєння та збереження класних чинів муніципальним службовцям органів місцевого самоврядування муніципальних утворень Єврейської автономної області", то розмір середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, не повинен перевищувати 2,8 посадового окладу та щомісячної доплати до посадового окладу за рівень кваліфікації, встановлених муніципальному службовцю розрахунковому періоді або збережених в цьому періоді відповідно до законодавства.

7. Розрахунок розміру середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, провадиться з урахуванням збільшення посадового окладу та щомісячної виплати за класний чин державного службовця, виробленого в централізованому порядку, за період часу, що минув з дня звільнення муніципального службовця з посади, по якої відповідно до частини 5 цієї статті обчислюється розмір пенсії, до дня, з якого виникає право на виплату пенсії за вислугу років.

8. Розмір пенсії за вислугу років не може бути нижче 3600 рублів.

9. Розмір пенсії за вислугу років визначається з урахуванням районного коефіцієнта. При виїзді особи, яка має право на пенсію за вислугу років, на постійне місце проживання в райони, де районний коефіцієнт не застосовується, розмір пенсії за вислугу років визначається без урахування районного коефіцієнта.

10. У стаж муніципальної служби для призначення пенсії за вислугу років особам, що заміщають посади муніципальної служби, зараховуються періоди служби (роботи) на посадах, визначених статтею 4 закону області від 19.09.2006 N 753-ОЗ "Про пенсії за вислугу років особам, що заміщають посади державної цивільної служби Єврейської автономної області ", а також інші періоди трудової діяльності, включені в стаж муніципальної служби муніципального службовця в порядку, передбаченому правовими актами органів місцевого самоврядування муніципальних про азованій відповідно до частини 3 статті 11 цього закону.

11. Пенсія за вислугу років не встановлюється:

1) особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Федерального закону від 15.12.2001 N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації";

2) особам, які отримують пенсію за вислугу років або пенсію по інвалідності, передбачені Законом Російської Федерації від 12.02.1993 N 4468-1 "Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установах і органах кримінально-виконавчої системи, Федеральній службі військ національної гвардії Російської Федерації, і їх сімей ";

(В ред. Закону ЄАО від 24.11.2016 N 26-ОЗ)

3) особам, які отримують щомісячне довічне утримання чи додаткове матеріальне забезпечення відповідно до федеральним законодавством;

4) особам, яким відповідно до іншими законами області встановлена ​​пенсія за вислугу років або щомісячна доплата до пенсії, за винятком доплати до пенсії, встановленої відповідно до закону області від 26.05.2010 N 755-ОЗ "Про щомісячну доплату до пенсії окремим категоріям громадян ".

12. Пенсія за вислугу років не виплачується при заміщенні державної посади Російської Федерації, державної посади суб'єктів Російської Федерації, муніципальної посади, що заміщуються на постійній основі, в період проходження державної служби Російської Федерації, державної цивільної служби області та муніципальної служби.

13. При наступному звільненні з посад, зазначених у частині 12 цієї статті, виплата пенсії за вислугу років поновлюється з дня, наступного за днем ​​звільнення, на підставі заяви особи про її відновлення.

14. Розмір пенсії за вислугу років перераховується з дотриманням наступних правил:

1) при індексації або збільшенні в централізованому порядку посадового окладу та щомісячної виплати за класний чин державного службовця за відповідною посадою муніципальної служби - на індекс підвищення;

2) при централізованому підвищенні інших грошових виплат, що входять відповідно до федеральним законодавством і законодавством області до складу грошового утримання муніципальних службовців, - на середньозважений індекс підвищення однієї або декількох таких виплат.

Також розмір пенсії за вислугу років перераховується при зміні розміру страхової пенсії по старості (інвалідності).

(В ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

2016 N 64-ОЗ)

15. Особам, що заміщають посаду муніципальної служби і які звільнилися з муніципальної служби після прийняття закону області від 30.06.1998 N 31-ОЗ "Про муніципальної службі в Єврейській автономній області", яким не була встановлена ​​надбавка за кваліфікаційний розряд, а виплачувалася відповідно до діяли законодавством надбавка до посадового окладу за складність, напруженість, спеціальний режим роботи, при перерахунку пенсії за вислугу років до складу середньомісячного грошового утримання включається надбавка в розмірі 25 відсотків должн стного окладу.

Особам, які отримували доплату до трудової пенсії до 29 грудня 2001 року, розмір пенсії за вислугу років перераховується. Якщо при перерахунку розміру пенсії за вислугу років відповідно до цього Закону буде встановлено, що муніципальний службовець заміщав посаду менш терміну, що дає право на встановлення пенсії за вислугу років, і не має необхідного стажу муніципальної служби для встановлення пенсії за вислугу років, то пенсія за вислугу років зазначеній особі встановлюється в такому розмірі, щоб сума пенсії за вислугу років та страхової пенсії по старості (інвалідності), фіксованої виплати до страхової пенсії становила 45 відсотків середньомісячного заробітку муніципального службовця.

(В ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

16. При перерахунку пенсії за вислугу років особам, які мають доплату до трудової пенсії до 16 листопада 2006 року, крім правил, встановлених частиною 15 цієї статті, застосовується середньозважений індекс підвищення посадового окладу за замещаемой раніше посади муніципальної служби 1,09 і індексується середньомісячний заробіток, з якого обчислювалася доплата до трудової пенсії, в 1,9 рази.

Якщо розмір пенсії за вислугу років особам, зазначеним у цій частині, при перерахунку зменшується в порівнянні з раніше встановленими, пенсія за вислугу років виплачується в повному обсязі.

17. При перерахунку пенсії за вислугу років особам, до складу середньомісячного грошового утримання яких включається надбавка в розмірі 25 відсотків посадового окладу, застосовується середньозважений індекс підвищення надбавки, що затверджується представницьким органом муніципального освіти області.

18. Виплати пенсії за вислугу років провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Порядок визначення середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється розмір пенсії за вислугу років особам, що заміщають посади муніципальної служби, а також порядок виплати та індексації зазначеної пенсії визначаються органами місцевого самоврядування муніципального освіти відповідно до нормативних правових актів Російської Федерації і області. »

Розрахунок мінімального розміру доплати муніципальним службовцям при виході на пенсію

Як розрахувати мінімальний розмір доплати муніципальним службовцям при виході на пенсію в Єврейській АО?


Мінімальний розмір пенсії за вислугу років встановлено в розмірі 45% середньомісячного заробітку, встановленого на день звільнення з муніципальної служби, включаючи районний коефіцієнт (п.1 ст. 12 Закону № 127-ОЗ). При цьому розмір середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, не повинен перевищувати 2,8 посадового окладу та щомісячної виплати за класний чин, встановлених муніципальному службовцю в розрахунковому періоді або збережених в цьому періоді відповідно до законодавства (п. 6 ст . 12 Закону № 127-ОЗ).

При визначенні розміри доплати до пенсії за вислугу років потрібно з отриманого мінімального розміру пенсії за вислугу років відняти суму пенсії, встановленої по старості (інвалідності) призначеної відповідно до Федеральним законом від 28.12.2013 N 400-ФЗ "Про страхові пенсії" або достроково призначеної відповідно до Закону Російської Федерації від 19.04.1991 N 1032-1 "Про зайнятість населення в Російській Федерації" (далі - страхова пенсія по старості (інвалідності)), фіксованої виплати до страхової пенсії і підвищень фіксованої виплати до страховог пенсії, встановлених відповідно до Федерального закону від 28.12.2013 N 400-ФЗ "Про страхові пенсії".

На прикладі це буде виглядати так:

Середньомісячний заробіток співробітника - 20 000 руб., Не перевищує встановлену межу 2,8 посадового окладу і окладу за класний чин.

Мінімальний стаж для призначення пенсії за вислугу років у 2017 році - 15 років 6 місяців (Додаток до Закону від від 15.12.2001 № 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації).

Співробітникові призначена пенсія по старості в розмірі - 8000 руб.

Мінімальний розмір пенсії за вислугу років - 9000 руб. (20000 х 45%)

Доплата до пенсії складе - 1000 руб. (9000 - 8000).

Розмір пенсії за вислугу років збільшується на 3 відсотки середньомісячного заробітку муніципального службовця за кожний повний рік стажу муніципальної служби понад стажу, мінімальна тривалість якого визначена згідно з додатком до Федерального закону від 15.12.2001 № 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації". При цьому загальна сума пенсії за вислугу років та страхової пенсії по старості (інвалідності), фіксованої виплати до страхової пенсії не може перевищувати 75 відсотків середньомісячного заробітку муніципального службовця.

обгрунтування

ЗАКОН ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЇ ОБЛАСТІ від 25 квітня 2007 року N 127-ОЗ

«ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЇ ОБЛАСТІ»

«Стаття 12. Пенсія за вислугу років державним службовцям

1. Пенсія за вислугу років встановлюється в такому розмірі, щоб сума страхової пенсії по старості (інвалідності), призначеної відповідно до Федеральним законом від 28.12.2013 N 400-ФЗ "Про страхові пенсії" або достроково призначеної відповідно до Закону Російської Федерації від 19.04.1991 N 1032-1 "Про зайнятість населення в Російській Федерації" (далі - страхова пенсія по старості (інвалідності)), фіксованої виплати до страхової пенсії і підвищень фіксованої виплати до страхової пенсії, встановлених відповідно до Федерального закону від 28.12.2013 N 400-ФЗ "Про страхові пенсії" (далі - фіксована виплата до страхової пенсії), і пенсії за вислугу років становила 45 відсотків середньомісячного заробітку, встановленого на день звільнення з муніципальної служби, включаючи районний коефіцієнт.

Пенсія за вислугу років встановлюється за наявності стажу муніципальної служби, мінімальна тривалість якого для призначення пенсії за вислугу років у відповідному році визначається згідно з додатком до Федерального закону від 15.12.2001 N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації".

(Частина 1 в ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

2. Розмір пенсії за вислугу років збільшується на 3 відсотки середньомісячного заробітку муніципального службовця за кожний повний рік стажу муніципальної служби понад стажу, мінімальна тривалість якого визначена згідно з додатком до Федерального закону від 15.12.2001 N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації ". При цьому загальна сума пенсії за вислугу років та страхової пенсії по старості (інвалідності), фіксованої виплати до страхової пенсії не може перевищувати 75 відсотків середньомісячного заробітку муніципального службовця.

(В ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

При визначенні пенсії за вислугу років не враховуються суми підвищень фіксованої виплати до страхової пенсії, що припадають на непрацездатних членів сім'ї, в зв'язку з досягненням віку 80 років або наявністю інвалідності I групи, суми, належні в зв'язку з валоризації пенсійних прав відповідно до Федерального закону " Про трудові пенсії в Російській Федерації ", розмір частки страхової пенсії, встановленої і обчисленої відповідно до Федерального закону" Про страхові пенсії ", а також суми підвищень розмірів страхової пенсії по старості та фіксованої виплати при призначенні страхової пенсії по старості вперше (в тому числі достроково) пізніше виникнення права на неї, відновленні виплати зазначеної пенсії або призначення зазначеної пенсії знову після відмови від отримання встановленої (в тому числі достроково) страхової пенсії по старості.

Пенсії за вислугу років, передбачені цим законом, встановлюються і виплачуються незалежно від отримання накопичувальної пенсії відповідно до Федерального закону "Про накопичувальної пенсії".

3. Право на пенсію за вислугу років настає при звільненні з муніципальної служби з таких підстав:

1) ліквідація органу місцевого самоврядування муніципального освіти, а також скорочення в ньому штату муніципальних службовців;

2) звільнення з посад, що засновуються для безпосереднього забезпечення виконання повноважень осіб, що заміщають державні посади, у зв'язку з припиненням цими особами своїх повноважень;

3) досягнення граничного віку, встановленого федеральним законодавством для заміщення посади муніципальної служби;

4) виявили невідповідність замещаемой посади муніципальної служби внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає продовженню муніципальної служби;

5) з ініціативи муніципального службовця;

6) закінчення терміну дії строкового трудового договору (контракту).

4. Муніципальний службовець при наявності стажу муніципальної служби не менше 25 років і звільнення з муніципальної служби на підставі, передбаченій пунктом 3 частини 1 статті 77 Трудового кодексу Російської Федерації, до набуття права на страхову пенсію по старості (інвалідності) має право на пенсію за вислугу років, якщо безпосередньо перед звільненням він заміщав посади муніципальної служби не менше 7 років.

5. Розмір пенсії за вислугу років державному службовцю обчислюється за його вибором виходячи з його середньомісячного заробітку за останні 12 повних місяців проходження муніципальної служби, що передували дню її припинення або дня досягнення муніципальним службовцям віку, що дає право на страхову пенсію по старості (інвалідності).

(В ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

Особам, звільненим з державних посад Російської Федерації, державних посад області, муніципальних посад, посад державної служби Російської Федерації, цивільної служби області, муніципальної служби після призначення їм пенсії за вислугу років, розмір пенсії за вислугу років обчислюється за їх вибором виходячи із середньомісячного заробітку за останні 12 повних місяців проходження муніципальної служби, що передували дню встановлення пенсії за вислугу років або дня звільнення з посад, зазначених в наст ящем абзаці, з урахуванням перегляду стажу муніципальної служби.

6. Розмір середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, не повинен перевищувати 2,8 посадового окладу та щомісячної виплати за класний чин, встановлених муніципальному службовцю в розрахунковому періоді або збережених в цьому періоді відповідно до законодавства.

У разі, якщо особа, замещавшее посаду муніципальної служби, звільнилося з муніципальної служби до 16 листопада 2006 року, то розмір середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, не повинен перевищувати 2,8 посадового окладу і надбавки за кваліфікаційний розряд, встановлених муніципальному службовцю в розрахунковому періоді або збережених в цьому періоді відповідно до законодавства.

У разі, якщо особа, замещавшее посаду муніципальної служби, звільнилося з муніципальної служби до вступу в силу закону області "Про порядок присвоєння та збереження класних чинів муніципальним службовцям органів місцевого самоврядування муніципальних утворень Єврейської автономної області", то розмір середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, не повинен перевищувати 2,8 посадового окладу та щомісячної доплати до посадового окладу за рівень кваліфікації, встановлених муніципальному службовцю розрахунковому періоді або збережених в цьому періоді відповідно до законодавства.

7. Розрахунок розміру середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, провадиться з урахуванням збільшення посадового окладу та щомісячної виплати за класний чин державного службовця, виробленого в централізованому порядку, за період часу, що минув з дня звільнення муніципального службовця з посади, по якої відповідно до частини 5 цієї статті обчислюється розмір пенсії, до дня, з якого виникає право на виплату пенсії за вислугу років.

8. Розмір пенсії за вислугу років не може бути нижче 3600 рублів.

9. Розмір пенсії за вислугу років визначається з урахуванням районного коефіцієнта. При виїзді особи, яка має право на пенсію за вислугу років, на постійне місце проживання в райони, де районний коефіцієнт не застосовується, розмір пенсії за вислугу років визначається без урахування районного коефіцієнта.

10. У стаж муніципальної служби для призначення пенсії за вислугу років особам, що заміщають посади муніципальної служби, зараховуються періоди служби (роботи) на посадах, визначених статтею 4 закону області від 19.09.2006 N 753-ОЗ "Про пенсії за вислугу років особам, що заміщають посади державної цивільної служби Єврейської автономної області ", а також інші періоди трудової діяльності, включені в стаж муніципальної служби муніципального службовця в порядку, передбаченому правовими актами органів місцевого самоврядування муніципальних про азованій відповідно до частини 3 статті 11 цього закону.

11. Пенсія за вислугу років не встановлюється:

1) особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Федерального закону від 15.12.2001 N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації";

2) особам, які отримують пенсію за вислугу років або пенсію по інвалідності, передбачені Законом Російської Федерації від 12.02.1993 N 4468-1 "Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установах і органах кримінально-виконавчої системи, Федеральній службі військ національної гвардії Російської Федерації, і їх сімей ";

(В ред. Закону ЄАО від 24.11.2016 N 26-ОЗ)

3) особам, які отримують щомісячне довічне утримання чи додаткове матеріальне забезпечення відповідно до федеральним законодавством;

4) особам, яким відповідно до іншими законами області встановлена ​​пенсія за вислугу років або щомісячна доплата до пенсії, за винятком доплати до пенсії, встановленої відповідно до закону області від 26.05.2010 N 755-ОЗ "Про щомісячну доплату до пенсії окремим категоріям громадян ".

12. Пенсія за вислугу років не виплачується при заміщенні державної посади Російської Федерації, державної посади суб'єктів Російської Федерації, муніципальної посади, що заміщуються на постійній основі, в період проходження державної служби Російської Федерації, державної цивільної служби області та муніципальної служби.

13. При наступному звільненні з посад, зазначених у частині 12 цієї статті, виплата пенсії за вислугу років поновлюється з дня, наступного за днем ​​звільнення, на підставі заяви особи про її відновлення.

14. Розмір пенсії за вислугу років перераховується з дотриманням наступних правил:

1) при індексації або збільшенні в централізованому порядку посадового окладу та щомісячної виплати за класний чин державного службовця за відповідною посадою муніципальної служби - на індекс підвищення;

2) при централізованому підвищенні інших грошових виплат, що входять відповідно до федеральним законодавством і законодавством області до складу грошового утримання муніципальних службовців, - на середньозважений індекс підвищення однієї або декількох таких виплат.

Також розмір пенсії за вислугу років перераховується при зміні розміру страхової пенсії по старості (інвалідності).

(В ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

2016 N 64-ОЗ)

15. Особам, що заміщають посаду муніципальної служби і які звільнилися з муніципальної служби після прийняття закону області від 30.06.1998 N 31-ОЗ "Про муніципальної службі в Єврейській автономній області", яким не була встановлена ​​надбавка за кваліфікаційний розряд, а виплачувалася відповідно до діяли законодавством надбавка до посадового окладу за складність, напруженість, спеціальний режим роботи, при перерахунку пенсії за вислугу років до складу середньомісячного грошового утримання включається надбавка в розмірі 25 відсотків должн стного окладу.

Особам, які отримували доплату до трудової пенсії до 29 грудня 2001 року, розмір пенсії за вислугу років перераховується. Якщо при перерахунку розміру пенсії за вислугу років відповідно до цього Закону буде встановлено, що муніципальний службовець заміщав посаду менш терміну, що дає право на встановлення пенсії за вислугу років, і не має необхідного стажу муніципальної служби для встановлення пенсії за вислугу років, то пенсія за вислугу років зазначеній особі встановлюється в такому розмірі, щоб сума пенсії за вислугу років та страхової пенсії по старості (інвалідності), фіксованої виплати до страхової пенсії становила 45 відсотків середньомісячного заробітку муніципального службовця.

(В ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

16. При перерахунку пенсії за вислугу років особам, які мають доплату до трудової пенсії до 16 листопада 2006 року, крім правил, встановлених частиною 15 цієї статті, застосовується середньозважений індекс підвищення посадового окладу за замещаемой раніше посади муніципальної служби 1,09 і індексується середньомісячний заробіток, з якого обчислювалася доплата до трудової пенсії, в 1,9 рази.

Якщо розмір пенсії за вислугу років особам, зазначеним у цій частині, при перерахунку зменшується в порівнянні з раніше встановленими, пенсія за вислугу років виплачується в повному обсязі.

17. При перерахунку пенсії за вислугу років особам, до складу середньомісячного грошового утримання яких включається надбавка в розмірі 25 відсотків посадового окладу, застосовується середньозважений індекс підвищення надбавки, що затверджується представницьким органом муніципального освіти області.

18. Виплати пенсії за вислугу років провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Порядок визначення середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється розмір пенсії за вислугу років особам, що заміщають посади муніципальної служби, а також порядок виплати та індексації зазначеної пенсії визначаються органами місцевого самоврядування муніципального освіти відповідно до нормативних правових актів Російської Федерації і області. »

Розрахунок мінімального розміру доплати муніципальним службовцям при виході на пенсію

Як розрахувати мінімальний розмір доплати муніципальним службовцям при виході на пенсію в Єврейській АО?


Мінімальний розмір пенсії за вислугу років встановлено в розмірі 45% середньомісячного заробітку, встановленого на день звільнення з муніципальної служби, включаючи районний коефіцієнт (п.1 ст. 12 Закону № 127-ОЗ). При цьому розмір середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, не повинен перевищувати 2,8 посадового окладу та щомісячної виплати за класний чин, встановлених муніципальному службовцю в розрахунковому періоді або збережених в цьому періоді відповідно до законодавства (п. 6 ст . 12 Закону № 127-ОЗ).

При визначенні розміри доплати до пенсії за вислугу років потрібно з отриманого мінімального розміру пенсії за вислугу років відняти суму пенсії, встановленої по старості (інвалідності) призначеної відповідно до Федеральним законом від 28.12.2013 N 400-ФЗ "Про страхові пенсії" або достроково призначеної відповідно до Закону Російської Федерації від 19.04.1991 N 1032-1 "Про зайнятість населення в Російській Федерації" (далі - страхова пенсія по старості (інвалідності)), фіксованої виплати до страхової пенсії і підвищень фіксованої виплати до страховог пенсії, встановлених відповідно до Федерального закону від 28.12.2013 N 400-ФЗ "Про страхові пенсії".

На прикладі це буде виглядати так:

Середньомісячний заробіток співробітника - 20 000 руб., Не перевищує встановлену межу 2,8 посадового окладу і окладу за класний чин.

Мінімальний стаж для призначення пенсії за вислугу років у 2017 році - 15 років 6 місяців (Додаток до Закону від від 15.12.2001 № 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації).

Співробітникові призначена пенсія по старості в розмірі - 8000 руб.

Мінімальний розмір пенсії за вислугу років - 9000 руб. (20000 х 45%)

Доплата до пенсії складе - 1000 руб. (9000 - 8000).

Розмір пенсії за вислугу років збільшується на 3 відсотки середньомісячного заробітку муніципального службовця за кожний повний рік стажу муніципальної служби понад стажу, мінімальна тривалість якого визначена згідно з додатком до Федерального закону від 15.12.2001 № 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації". При цьому загальна сума пенсії за вислугу років та страхової пенсії по старості (інвалідності), фіксованої виплати до страхової пенсії не може перевищувати 75 відсотків середньомісячного заробітку муніципального службовця.

обгрунтування

ЗАКОН ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЇ ОБЛАСТІ від 25 квітня 2007 року N 127-ОЗ

«ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЇ ОБЛАСТІ»

«Стаття 12. Пенсія за вислугу років державним службовцям

1. Пенсія за вислугу років встановлюється в такому розмірі, щоб сума страхової пенсії по старості (інвалідності), призначеної відповідно до Федеральним законом від 28.12.2013 N 400-ФЗ "Про страхові пенсії" або достроково призначеної відповідно до Закону Російської Федерації від 19.04.1991 N 1032-1 "Про зайнятість населення в Російській Федерації" (далі - страхова пенсія по старості (інвалідності)), фіксованої виплати до страхової пенсії і підвищень фіксованої виплати до страхової пенсії, встановлених відповідно до Федерального закону від 28.12.2013 N 400-ФЗ "Про страхові пенсії" (далі - фіксована виплата до страхової пенсії), і пенсії за вислугу років становила 45 відсотків середньомісячного заробітку, встановленого на день звільнення з муніципальної служби, включаючи районний коефіцієнт.

Пенсія за вислугу років встановлюється за наявності стажу муніципальної служби, мінімальна тривалість якого для призначення пенсії за вислугу років у відповідному році визначається згідно з додатком до Федерального закону від 15.12.2001 N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації".

(Частина 1 в ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

2. Розмір пенсії за вислугу років збільшується на 3 відсотки середньомісячного заробітку муніципального службовця за кожний повний рік стажу муніципальної служби понад стажу, мінімальна тривалість якого визначена згідно з додатком до Федерального закону від 15.12.2001 N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації ". При цьому загальна сума пенсії за вислугу років та страхової пенсії по старості (інвалідності), фіксованої виплати до страхової пенсії не може перевищувати 75 відсотків середньомісячного заробітку муніципального службовця.

(В ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

При визначенні пенсії за вислугу років не враховуються суми підвищень фіксованої виплати до страхової пенсії, що припадають на непрацездатних членів сім'ї, в зв'язку з досягненням віку 80 років або наявністю інвалідності I групи, суми, належні в зв'язку з валоризації пенсійних прав відповідно до Федерального закону " Про трудові пенсії в Російській Федерації ", розмір частки страхової пенсії, встановленої і обчисленої відповідно до Федерального закону" Про страхові пенсії ", а також суми підвищень розмірів страхової пенсії по старості та фіксованої виплати при призначенні страхової пенсії по старості вперше (в тому числі достроково) пізніше виникнення права на неї, відновленні виплати зазначеної пенсії або призначення зазначеної пенсії знову після відмови від отримання встановленої (в тому числі достроково) страхової пенсії по старості.

Пенсії за вислугу років, передбачені цим законом, встановлюються і виплачуються незалежно від отримання накопичувальної пенсії відповідно до Федерального закону "Про накопичувальної пенсії".

3. Право на пенсію за вислугу років настає при звільненні з муніципальної служби з таких підстав:

1) ліквідація органу місцевого самоврядування муніципального освіти, а також скорочення в ньому штату муніципальних службовців;

2) звільнення з посад, що засновуються для безпосереднього забезпечення виконання повноважень осіб, що заміщають державні посади, у зв'язку з припиненням цими особами своїх повноважень;

3) досягнення граничного віку, встановленого федеральним законодавством для заміщення посади муніципальної служби;

4) виявили невідповідність замещаемой посади муніципальної служби внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає продовженню муніципальної служби;

5) з ініціативи муніципального службовця;

6) закінчення терміну дії строкового трудового договору (контракту).

4. Муніципальний службовець при наявності стажу муніципальної служби не менше 25 років і звільнення з муніципальної служби на підставі, передбаченій пунктом 3 частини 1 статті 77 Трудового кодексу Російської Федерації, до набуття права на страхову пенсію по старості (інвалідності) має право на пенсію за вислугу років, якщо безпосередньо перед звільненням він заміщав посади муніципальної служби не менше 7 років.

5. Розмір пенсії за вислугу років державному службовцю обчислюється за його вибором виходячи з його середньомісячного заробітку за останні 12 повних місяців проходження муніципальної служби, що передували дню її припинення або дня досягнення муніципальним службовцям віку, що дає право на страхову пенсію по старості (інвалідності).

(В ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

Особам, звільненим з державних посад Російської Федерації, державних посад області, муніципальних посад, посад державної служби Російської Федерації, цивільної служби області, муніципальної служби після призначення їм пенсії за вислугу років, розмір пенсії за вислугу років обчислюється за їх вибором виходячи із середньомісячного заробітку за останні 12 повних місяців проходження муніципальної служби, що передували дню встановлення пенсії за вислугу років або дня звільнення з посад, зазначених в наст ящем абзаці, з урахуванням перегляду стажу муніципальної служби.

6. Розмір середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, не повинен перевищувати 2,8 посадового окладу та щомісячної виплати за класний чин, встановлених муніципальному службовцю в розрахунковому періоді або збережених в цьому періоді відповідно до законодавства.

У разі, якщо особа, замещавшее посаду муніципальної служби, звільнилося з муніципальної служби до 16 листопада 2006 року, то розмір середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, не повинен перевищувати 2,8 посадового окладу і надбавки за кваліфікаційний розряд, встановлених муніципальному службовцю в розрахунковому періоді або збережених в цьому періоді відповідно до законодавства.

У разі, якщо особа, замещавшее посаду муніципальної служби, звільнилося з муніципальної служби до вступу в силу закону області "Про порядок присвоєння та збереження класних чинів муніципальним службовцям органів місцевого самоврядування муніципальних утворень Єврейської автономної області", то розмір середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, не повинен перевищувати 2,8 посадового окладу та щомісячної доплати до посадового окладу за рівень кваліфікації, встановлених муніципальному службовцю розрахунковому періоді або збережених в цьому періоді відповідно до законодавства.

7. Розрахунок розміру середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється пенсія за вислугу років, провадиться з урахуванням збільшення посадового окладу та щомісячної виплати за класний чин державного службовця, виробленого в централізованому порядку, за період часу, що минув з дня звільнення муніципального службовця з посади, по якої відповідно до частини 5 цієї статті обчислюється розмір пенсії, до дня, з якого виникає право на виплату пенсії за вислугу років.

8. Розмір пенсії за вислугу років не може бути нижче 3600 рублів.

9. Розмір пенсії за вислугу років визначається з урахуванням районного коефіцієнта. При виїзді особи, яка має право на пенсію за вислугу років, на постійне місце проживання в райони, де районний коефіцієнт не застосовується, розмір пенсії за вислугу років визначається без урахування районного коефіцієнта.

10. У стаж муніципальної служби для призначення пенсії за вислугу років особам, що заміщають посади муніципальної служби, зараховуються періоди служби (роботи) на посадах, визначених статтею 4 закону області від 19.09.2006 N 753-ОЗ "Про пенсії за вислугу років особам, що заміщають посади державної цивільної служби Єврейської автономної області ", а також інші періоди трудової діяльності, включені в стаж муніципальної служби муніципального службовця в порядку, передбаченому правовими актами органів місцевого самоврядування муніципальних про азованій відповідно до частини 3 статті 11 цього закону.

11. Пенсія за вислугу років не встановлюється:

1) особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Федерального закону від 15.12.2001 N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації";

2) особам, які отримують пенсію за вислугу років або пенсію по інвалідності, передбачені Законом Російської Федерації від 12.02.1993 N 4468-1 "Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установах і органах кримінально-виконавчої системи, Федеральній службі військ національної гвардії Російської Федерації, і їх сімей ";

(В ред. Закону ЄАО від 24.11.2016 N 26-ОЗ)

3) особам, які отримують щомісячне довічне утримання чи додаткове матеріальне забезпечення відповідно до федеральним законодавством;

4) особам, яким відповідно до іншими законами області встановлена ​​пенсія за вислугу років або щомісячна доплата до пенсії, за винятком доплати до пенсії, встановленої відповідно до закону області від 26.05.2010 N 755-ОЗ "Про щомісячну доплату до пенсії окремим категоріям громадян ".

12. Пенсія за вислугу років не виплачується при заміщенні державної посади Російської Федерації, державної посади суб'єктів Російської Федерації, муніципальної посади, що заміщуються на постійній основі, в період проходження державної служби Російської Федерації, державної цивільної служби області та муніципальної служби.

13. При наступному звільненні з посад, зазначених у частині 12 цієї статті, виплата пенсії за вислугу років поновлюється з дня, наступного за днем ​​звільнення, на підставі заяви особи про її відновлення.

14. Розмір пенсії за вислугу років перераховується з дотриманням наступних правил:

1) при індексації або збільшенні в централізованому порядку посадового окладу та щомісячної виплати за класний чин державного службовця за відповідною посадою муніципальної служби - на індекс підвищення;

2) при централізованому підвищенні інших грошових виплат, що входять відповідно до федеральним законодавством і законодавством області до складу грошового утримання муніципальних службовців, - на середньозважений індекс підвищення однієї або декількох таких виплат.

Також розмір пенсії за вислугу років перераховується при зміні розміру страхової пенсії по старості (інвалідності).

(В ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

2016 N 64-ОЗ)

15. Особам, що заміщають посаду муніципальної служби і які звільнилися з муніципальної служби після прийняття закону області від 30.06.1998 N 31-ОЗ "Про муніципальної службі в Єврейській автономній області", яким не була встановлена ​​надбавка за кваліфікаційний розряд, а виплачувалася відповідно до діяли законодавством надбавка до посадового окладу за складність, напруженість, спеціальний режим роботи, при перерахунку пенсії за вислугу років до складу середньомісячного грошового утримання включається надбавка в розмірі 25 відсотків должн стного окладу.

Особам, які отримували доплату до трудової пенсії до 29 грудня 2001 року, розмір пенсії за вислугу років перераховується. Якщо при перерахунку розміру пенсії за вислугу років відповідно до цього Закону буде встановлено, що муніципальний службовець заміщав посаду менш терміну, що дає право на встановлення пенсії за вислугу років, і не має необхідного стажу муніципальної служби для встановлення пенсії за вислугу років, то пенсія за вислугу років зазначеній особі встановлюється в такому розмірі, щоб сума пенсії за вислугу років та страхової пенсії по старості (інвалідності), фіксованої виплати до страхової пенсії становила 45 відсотків середньомісячного заробітку муніципального службовця.

(В ред. Закону ЄАО від 22.12.2016 N 64-ОЗ)

16. При перерахунку пенсії за вислугу років особам, які мають доплату до трудової пенсії до 16 листопада 2006 року, крім правил, встановлених частиною 15 цієї статті, застосовується середньозважений індекс підвищення посадового окладу за замещаемой раніше посади муніципальної служби 1,09 і індексується середньомісячний заробіток, з якого обчислювалася доплата до трудової пенсії, в 1,9 рази.

Якщо розмір пенсії за вислугу років особам, зазначеним у цій частині, при перерахунку зменшується в порівнянні з раніше встановленими, пенсія за вислугу років виплачується в повному обсязі.

17. При перерахунку пенсії за вислугу років особам, до складу середньомісячного грошового утримання яких включається надбавка в розмірі 25 відсотків посадового окладу, застосовується середньозважений індекс підвищення надбавки, що затверджується представницьким органом муніципального освіти області.

18. Виплати пенсії за вислугу років провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Порядок визначення середньомісячного заробітку, виходячи з якого обчислюється розмір пенсії за вислугу років особам, що заміщають посади муніципальної служби, а також порядок виплати та індексації зазначеної пенсії визначаються органами місцевого самоврядування муніципального освіти відповідно до нормативних правових актів Російської Федерації і області. »