Строительство »

Пенсійна реформа: до чого готуватися медикам?

Пенсійна реформа внесла певні зміни і в сферу пенсійного забезпечення працівників охорони здоров'я. Редакція газети постійно отримує листи читачів, які просять надати пояснення щодо особливостей нарахування стажу, розрахунку пенсійних виплат, призначення пенсій за вислугу років з урахуванням нових змін в законодавстві. Відповісти на ці запитання читачів ми попросили головного спеціаліста по соціально-економічній роботі Профспілки працівників охорони здоров'я України Галину Голєусова.

Відповісти на ці запитання читачів ми попросили головного спеціаліста по соціально-економічній роботі Профспілки працівників охорони здоров'я України Галину Голєусова

ВЗ Який нині розмір мінімальної пенсії в Україні і чи обов'язково звільнятися з роботи після досягнення пенсійного віку, щоб отримувати пенсійні виплати (за новими вимогами)?
- Пенсії за віком в Україні призначаються відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09.07.2003 (далі - Закон № 1058) незалежно від того, працює пенсіонер далі або припинив свою діяльність. Згідно з новим законодавством, право на призначення пенсії за віком мають чоловіки (а тепер вже і жінки) після досягнення ними 60-ти років. Однак підвищення пенсійного віку для жінок відбувається поступово в залежності від дати їх народження. До того ж жінкам, народженим до 31 грудня 1961 р встановлюється підвищення розміру основної пенсії - на 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку. Наприклад: жінка народилася 3 жовтня 1958 року. Право виходу на пенсію у неї виникне в 57 років 6 місяців, тобто з 4 квітня 2016 року. Відповідно, підвищення за пізній вихід на пенсію складе 12,5% від основного розміру пенсії.

Однак до 1 січня 2015 року жінки України мають право вийти на пенсію достроково - в 55 років (при наявності страхового стажу не менше 30 років), але розмір пенсії при нарахуванні буде зменшений на 0,5% за кожний повний або неповний місяць дострокового виходу на пенсію. При цьому їм дійсно потрібно звільнитися з роботи і не працювати до досягнення пенсійного віку, визначеного для них законодавством. У разі ж працевлаштування така особа не матиме права отримувати дострокову пенсію.
Якщо жінка вийшла на дострокову пенсію, а потім працевлаштувалася, пенсійні виплати їй буде припинено (на період роботи). А після досягнення нею пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону №1058, відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.

Щодо мінімального розміру пенсії за віком, то він встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян при наявності необхідного страхового стажу (у чоловіків - 35 років, у жінок - 30 років). На 2014 р мінімальний розмір пенсії встановлений на рівні 949 грн.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону №1058, але не більше ніж на 1% мінімальної пенсії.

ВЗ Як підтвердити наявність страхового стажу при відсутності відповідних записів у трудовій книжці (наприклад, якщо деякий час довелося працювати в приватній сфері за трудовим договором)?
- У разі відсутності трудової книжки, а також в тих випадках, коли в ній немає необхідних записів або вони невірні або неточні, підтвердити наявність трудового стажу можуть довідки, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на зарплату, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, що містять інформацію про періодах роботи в тому чи іншому закладі.

Якщо і такі документи знайти неможливо, наприклад, в разі ліквідації підприємства, установи, організації або через відсутність архівних даних з інших причин (крім тих, які пов'язані з надзвичайними ситуаціями), трудовий стаж встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які знали заявника по спільній з ним роботі в одній установі, організації і мають відповідні документи, які б підтвердили їх роботу в цій установі протягом періоду, щодо якого вони підтверджують роботу заявите я. Роботодавець також зобов'язаний надати допомогу в отриманні необхідних документів.
До речі, робота на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності зараховується на підставі записів трудової книжки тільки за період до 1 січня 2004 року. А за наступний період - за даними персоніфікованого обліку (виходячи з суми сплачених внесків), і якщо такі записи відсутні в трудовій книжці після 1 січня 2004 року, «відновлювати» їх немає особливої ​​потреби.

ВЗ Який порядок подання та оформлення документів для призначення пенсії?
- Порядок подання та оформлення документів для призначення та перерахунку пенсій відповідно до Закону № 1058 затверджено постановою правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25.11.2005 (далі - Порядок). Згідно з Порядком звертатися з приводу призначення пенсії можна в будь-який момент після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Залежно від того, працює людина чи ні, передбачені два «адреси» для звернення із заявою про призначення пенсії. Непрацюючим громадянам необхідно звернутися до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації). До речі, не обов'язково звертатися особисто: і Законом № 1058, та Порядком передбачається право оформити пенсію через свого представника, надавши йому нотаріальну довіреність. Для тих, хто працює, Порядком передбачено подання заяви на призначення пенсії в управління Пенсійного фонду України через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації, де громадянин працює (зазвичай це бухгалтерія та відділ кадрів). За бажанням працівник може подати заяву та особисто за місцем проживання.

Щоб пенсія за віком була призначена з наступного дня після досягнення пенсійного віку, заяву слід подати до територіального управління Пенсійного фонду України не пізніше, ніж через три місяці з дня досягнення пенсійного віку. Якщо при цьому не вдалося зібрати або підняти з архівів всі необхідні документи, в орган, що призначає пенсію, подають наявні документи, а інші можна «донести» додатково - протягом трьох місяців з дня реєстрації заяви в управлінні ПФУ.

ВЗ Чи має право на пенсію за вислугу років працівник, якщо він працював на посадах, що надають таке право, за сумісництвом? І чи можна продовжувати працювати на таких посадах за сумісництвом після отримання пільгової пенсії?
- Стаття 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачає, що пенсія за вислугу років призначається тільки за умови, якщо працівник звільниться з місця роботи, яка дає право на таку пільгу. У разі повторного працевлаштування на ці посади виплата пільгової пенсії припиняється. Тобто особі не відмовляють в уже призначеної в установленому порядку пенсії за вислугу років, а тільки припиняють її виплату на період роботи за «пільговою» спеціальності. Якщо працівник залишає цю роботу, виплата вже призначеної пенсії за вислугу років поновлюється.

Однак щодо сумісників в законодавстві існують певні протиріччя.

Згідно з поясненнями, наданими Держкомпраці СРСР і Мінсоцполітики України, робота за сумісництвом не зараховується до спеціального стажу, який давав право на пільгову пенсію за вислугу років, незалежно від того, чоловік працює на цій роботі повний робочий день чи ні.

З огляду на це, відповідно до статті 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення», після призначення пенсії за вислугу років пенсіонери можуть працювати на роботах за сумісництвом, отримуючи при цьому пенсію без обмежень. У той же час Пенсійний фонд України в листі від 21.06.2011 № 12549 / 02-20 повідомив про те, що в разі працевлаштування пенсіонера на роботу за сумісництвом він не має права на продовження виплати пенсії за вислугу років.

Профспілка вважає роз'яснення Пенсійного фонду України безпідставним і направив відповідні звернення в Мінсоцполітики, Мін'юст з проханням надати офіційне роз'яснення з цього питання. Однак до сих пір ми такої відповіді не отримали, тому питання залишається відкритим.

ВЗ Чи доцільно переходити з пенсії за вислугою років на пенсію за віком (як це позначиться на розмірі виплат)?
- Якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років не працював, розрахунок пенсії за віком буде здійснюватися за матеріалами пенсійної справи, тобто фактично розмір пенсії не зміниться - зміниться лише вид пенсії. Якщо ж людина в цей період десь працював, при перекладі його з пенсії за вислугою років на пенсію за віком, за його бажанням, можуть бути враховані стаж і заробіток, придбані після призначення пенсії за вислугу років, тобто збільшиться коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Однак і в цьому випадку розрахунок заробітної плати буде здійснюватися з урахуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення пенсії за вислугу років (як передбачено частиною 3 статті 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).

Виняток з правила зроблено лише для осіб, які отримують пенсію по інвалідності. Зокрема, якщо людина після призначення пенсії по інвалідності продовжував працювати і отримав не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, в разі його переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком для нарахування виплат застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною 2 статті 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Зауважу, що з 1 січня 2012 року набули чинності зміни до цієї статті, якими передбачено, що заробітна плата для обчислення пенсії визначається з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески , - за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.
Тому до виходу на пенсію за вислугу років слід підходити виважено, особливо в умовах нинішньої, ще не завершеної, пенсійної реформи. Заробітна плата працівників охорони здоров'я зазвичай настільки мізерна, що вони не можуть розраховувати на гідну пенсію і опиняються перед вибором: виходити на пільгову пенсію (невеликі за розміром) або продовжувати працювати до пенсійного віку, заробляючи на надбавку до пенсії.

Як вирішити це питання - особиста справа кожного. Однак ніхто не забороняє пільговикам продовжувати працювати на інших ( «непільгових») посадах. Можливо, варто задуматися над тим, щоб отримувати невелику, але стабільну пенсію і змінити сферу діяльності, отримуючи при цьому заробітну плату.

Світлана ТЕРНОВА, «ВЗ»

Если ви нашли помилки, віділіть фрагмент тексту та натісніть Ctrl + Enter.

І чи можна продовжувати працювати на таких посадах за сумісництвом після отримання пільгової пенсії?