Строительство »

РАДА ЮРИСТА: Як відновити виплату державної допомоги при народженні дитини та отримати заборгованість

РАДА ЮРИСТА: Як відновити виплату державної допомоги при народженні дитини та отримати заборгованість

Фото: pixabay.com

Восени 2014 року органи державної влади, в тому числі органи соціального захисту населення, тимчасово перестали здійснювати свої повноваження в зоні військового конфлікту на Донбасі. У зв'язку з цим громадяни, які до початку військових дій оформили і отримували державну допомогу при народженні дитини, перестали отримувати належні їм виплати.

Непоодинокими є випадки, коли згодом такі громадяни, отримавши статус внутрішньо переміщеного особи, зверталися до органів соціального захисту за новим місцем проживання для відновлення виплати допомоги і отримання невиплачених коштів, однак отримували відмову.

Чому органи соціального захисту відмовляють переселенцям у відновленні виплат і як в цьому випадку діяти, роз'яснили юристи.

Право на державну допомогу при народженні дитини

Громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу при народженні дитини в розмірі, встановленому Законом України « Про державну допомогу сім'ям з дітьми ».

Розмір допомоги

З 1 липня 2014 року розмір державної допомоги при народженні дитини не залежить від кількості народжених в сім'ї дітей та становить 41 280 гривень на кожну народжену дитину.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами

Порядок оформлення допомоги

Для призначення державної допомоги при народженні дитини одному з батьків необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання з відповідною заявою, яка пишеться в довільній формі. При цьому заявнику необхідно пред'явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, та копію свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу).

Термін звернення за призначенням допомоги

Відповідно до п. 12 «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) № тисячу сімсот п'ятьдесят один від 27.12.2001 , Державна допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня народження дитини.

виплата допомоги

«Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» визначає, що державна допомога сім'ям з дітьми виплачується щомісяця за вибором одержувача допомоги Українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта» або через уповноважені банки.

Допомога, що не отримана вчасно внаслідок невиконання її отримувачами умов, визначених законодавством, виплачується за минулий з моменту призначення час, але не більше ніж за шість місяців з місяця звернення за її одержанням.

Призначені, але своєчасно не одержані суми допомоги з вини органу, який призначає або виплачує цю допомогу, виплачуються протягом будь-якого часу без обмежень.

Право переселенців на отримання допомоги

Відповідно до п. 8 «Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства», затвердженого Постановою КМУ від 7 листопада 2014 року № 595, особам, які перемістилися на контрольовану територію і стали на облік як внутрішньо переміщені особи, пенсії та інші соціальні виплати з бюджетів усіх рівнів та фондів общеобязат Єльня державного соціального страхування виплачуються за заявами таких осіб до органів (установи), які здійснюють такі виплати протягом усього терміну дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи.

Чому органи соціального захисту населення відмовляють у відновленні виплати

У разі, коли одержувачі допомоги реєструються як внутрішньо переміщені особи та подають заяву про відновлення виплати допомоги і виплати недоотриманої суми, органи соціального захисту населення відмовляють їм у зв'язку з пропуском строку звернення за призначенням такої допомоги. При цьому органи соціального захисту посилаються на пункт 12 «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», відповідно до якого державна допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня народження дитини.

Однак така відмова органів соціального захисту населення є неправомірним, так як допомога вже була призначена і виплачувалась раніше, але виплата була припинена з вини одержувача допомоги.

Чинним законодавством не передбачено обмежень у часі щодо відновлення виплати допомоги при народженні дитини, припиненої не з вини одержувача. Більш того, п. 55 «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» визначає, що призначені, але своєчасно не одержані суми допомоги з вини органу, який призначає або виплачує цю допомогу, виплачуються протягом будь-якого часу без обмежень.

Крім того, Закон «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» та «Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» встановлює вичерпний перелік підстав, коли виплата допомоги при народженні дитини може бути припинена, а саме:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 • вилучення дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
 • тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання;
 • припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;
 • нецільове використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини.

Жодне із зазначених підстав припинення виплати не може бути застосоване до ситуації внутрішньо переміщених осіб, а значить, і виплата не може бути припинена і повинна бути відновлена.

Відповідно до п. 54 «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» в разі зміни місця проживання одержувача допомоги її виплата триває органом соціального захисту населення за новим місцем проживання з місяця звернення. У нашому випадку внутрішньо переміщена особа змінило місце проживання в межах України і має право на продовження виплат.

Як домогтися відновлення виплат

Домогтися відновлення виплати державної допомоги при народженні дитини та виплати недоотриманої суми можна через суд.

В даний час в Україні вже є виграні аналогічні справи, коли суд визнав дії органу соціального захисту населення неправомірними та зобов'язав виплатити позивачам недоотримані суми допомоги (наприклад, справа № №226 / 2 082/16-а і справа №226 / 1 374/17 ).

Порядок дій

 1. Одержувачу допомоги необхідно звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання відповідно до довідки переселенця з письмовою заявою про відновлення виплати державної допомоги при народженні дитини та виплати суми заборгованості державної допомоги при народженні дитини, яка виникла з моменту припинення її виплати.

До заяви необхідно додати копію паспорта одержувача допомоги, копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи та копію свідоцтва про народження дитини.

Заява та документи, що додаються повинні подаватися особисто. Рекомендується складати заяву в двох примірниках, для того щоб на другому екземплярі працівники органу соціального захисту проставили відмітку про отримання заяви (дату прийняття, реєстраційний номер заяви, прізвище та підпис прийняв співробітника).

 1. Отримати письмову відмову органу соціального захисту, який є підставою для оскарження рішення органу соціального захисту в суді.

Відповідно до «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, розглядаються протягом десяти днів з дня подачі заяви.

 1. Оскаржити відмову в судовому порядку протягом трьох місяців з моменту його отримання.

Для цього необхідно скласти позовну заяву, в якому просити суд:

 • визнати протиправною бездіяльність органу соціального захисту населення, яка полягає у невиплаті допомоги при народженні дитини з певної дати;
 • зобов'язати орган соціального захисту населення відновити виплату державної допомоги при народженні дитини;
 • зобов'язати орган соціального захисту населення виплатити заборгованість суми державної допомоги при народженні дитини, яка виникла з моменту припинення її виплати.

Також позивач має право просити суд відстрочити або розстрочити оплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі (на тій підставі, що предметом позову є захист соціальних прав (ст. 8 Закону «Про судовий збір»). відповідно до Закону «Про судовий збір» розмір судового збору становить 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

До позовної заяви необхідно додати копії всіх підтверджувальних документів і подати його до окружного адміністративного суду за місцем проживання позивача. З адресами, контактними даними та додатковою інформацією про окружних адміністративних судах можна ознайомитися на сайті « Судова влада України ».

Безоплатна правова допомога

Внутрішньо переміщені особи можуть безкоштовно отримати допомогу в складанні і подачі позову, а також веденні справи в окружному адміністративному суді.

Наданням безоплатної первинної та вторинної правової допомоги в Україні займаються Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, створені Міністерством юстиції України (близько 550 офісів у всіх регіонах країни). Для представлення інтересів особи в суді Центри залучають адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Отримати безкоштовну правову допомогу можна, звернувшись в найближчий Центр з надання безоплатної правової допомоги, з адресами та контактними даними яких можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції України .

З реєстром адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, можна ознайомитися на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги .

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги в Україні - 0800 213 103 (цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України).