Строительство »

Зразок позову компенсації моральної шкоди за побої

У суд _____________

позивач:

_ _________

Адреса:

відповідач:

___________

Адреса:

ПОЗОВНУ ЗАЯВУ

про компенсацію моральної шкоди в кримінальній справі

(зразок)

08 08.05.2017 р близько 17 годин 40 хвилин Ч., перебуваючи за адресою: м Березовський, вул. Сєрова, д. На грунті особистих неприязних відносин наніс один удар долонею руки по обличчю О.С., від чого вона зазнала фізичного болю, тобто скоїв інші насильницькі дії, які заподіяли фізичний біль, але не спричинили наслідків, зазначених ст. 115 КК РФ.

04.08.2017 р Постановою Березовського міського суду Свердловської області Д.А. визнаний винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 6.1.1 КоАП РФ і йому призначено покарання у розмірі 15 000 рублів.

24.10.2017 р Судовою колегією у адміністративних справах Свердловського обласного суду дану постанову залишено без зміни, а апеляційну скаргу без задоволення.

Стаття 4.7. КоАП говорить, суддя, розглядаючи справу про адміністративне правопорушення, має право при відсутності спору про відшкодування майнової шкоди одночасно з призначенням адміністративного покарання вирішити питання про відшкодування майнової шкоди.

Спори про відшкодування майнової шкоди вирішуються судом у порядку цивільного судочинства.

УВАГА: кожна ситуація індивідуальна, тому зверніться за консультацією до нашого адвокату по побоям перш ніж почати діяти в рамках захисту Ваших прав.

У справі про адміністративне правопорушення, оскільки він розглядався іншими уповноваженими органом або посадовою особою, суперечка про відшкодування майнової шкоди вирішується судом у порядку цивільного судочинства.

Спори про відшкодування моральної шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, розглядаються судом в порядку цивільного судочинства.

Виходячи з аналізу вищевказаної норми, необхідно прийти до висновку, що О.С. як потерпіла має право на відшкодування моральної та матеріальної шкоди, заподіяної правопорушенням.

Моральна шкода, заподіяна О.С., полягає у фізичному болю заподіяної Д.А. їй під час конфлікту, в стані алкогольного сп'яніння, в результаті чого у О.С. утворився забій м'яких тканин обличчя. Більш того, моральний вед полягає також в численних образах, які висловлював Д.А. під час конфлікту. І до теперішнього часу О.С. живе в страху можливого повторення даного конфлікту і заподіяння фізичних ушкоджень. Зазначений моральну шкоду позивач оцінює в 100 000 рублів.

Відповідно до статті 151 Цивільного кодексу Російської Федерації, якщо громадянину завдано моральної шкоди (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації зазначеного шкоди.

При визначенні розмірів компенсації моральної шкоди суд бере до уваги ступінь вини порушника та інші заслуговують на увагу обставини. Суд повинен також враховувати ступінь фізичних і моральних страждань, пов'язаних з індивідуальними особливостями громадянина, якій завдано шкоду.

Відповідно до пункту 1 статті 1101 Цивільного кодексу Російської Федерації, компенсація моральної шкоди здійснюється в грошовій формі.

КОРИСНО: дивіться ВІДЕО по темі, як скласти позовну заяву і задавайте своє питання адвокату в коментарях до ролика на каналі YouTube

Відповідно до пункту 2 статті 1101 Цивільного кодексу Російської Федерації, розмір компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру заподіяних потерпілому фізичних і моральних страждань, а також ступеня вини заподіювача шкоди у випадках, коли вина є підставою відшкодування шкоди. При визначенні розміру компенсації шкоди повинні враховуватися вимоги розумності і справедливості.

Характер фізичних і моральних страждань оцінюється судом з урахуванням фактичних обставин, при яких була заподіяна моральна шкода, та індивідуальних особливостей потерпілого.

Пунктом 2 Постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 20.12.1994 N 10 передбачено, що під моральною шкодою розуміються моральні або фізичні страждання, заподіяні діями (бездіяльністю), які посягають на належні громадянину від народження або в силу закону нематеріальні блага (життя, здоров'я, гідність особи, ділова репутація, недоторканність приватного життя, особиста і сімейна таємниця тощо), або такими, що порушують його особисті немайнові права (право на користування своїм ім'ям, право авторства та інші неим істотні права відповідно до законів про охорону прав на результати інтелектуальної діяльності) або порушують майнові права громадянина.

Моральна шкода, зокрема, може полягати в моральних переживаннях у зв'язку з втратою родичів, неможливістю продовжувати активне громадське життя, втратою роботи, розкриттям сімейної, лікарської таємниці, поширенням неправдивих відомостей, що ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію громадянина, тимчасовим обмеженням або позбавленням будь-яких прав, фізичним болем, пов'язаної із заподіяною каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або у зв'язку із захворюванням, перенесеним в результаті нравств нних страждань і ін.

В силу ч. 1 ст. 25.5 КоАП РФ для надання юридичної допомоги особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, в провадженні у справі про адміністративне правопорушення може брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому - представник. При цьому в якості захисника або представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення допускається адвокат або інша особа.

Суми на оплату послуг представника не входять до складу витрат по справі про адміністративне правопорушення і не можуть бути стягнуті за правилами ч. Ч. 2, 3 ст. 24.7 КоАП РФ.

Проте відсутність подібної норми в КоАП РФ не означає, що витрати, понесені особою на оплату послуг представника в адміністративному провадженні, не можуть бути стягнуті. Інша суперечило б закріпленому в ч. 1 ст. 19 Конституції РФ принципу рівності кожного перед законом і судом. Та обставина, що витрати на оплату послуг захисника не можуть бути стягнуті за правилами ст. 24.7 КоАП РФ, не є перешкодою для їх стягнення в якості збитків, понесених позивачем для відновлення свого порушеного права.

Відшкодування збитків є одним із способів захисту цивільних прав, передбачених ст. 12 ГК РФ. У свою чергу, п. 1 ст. 15 ГК РФ передбачає, що особа, право якої порушено, може вимагати повного відшкодування заподіяних йому збитків.

Як випливає з п. 2 ст. 15 ГК РФ, збитки поділяються на реальні збитки (витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна) і упущену вигоду (неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене).

Витрати на представництво в суді і юридичні послуги, понесені у зв'язку із зверненням до суду за захистом порушеного права, входять до складу реального збитку.

Для захисту своїх прав О.С.прішлось понести такі витрати:

  • 3 000 рублів - складання заперечення на апеляційну скаргу подану Відповідачем;
  • 1 500 рублів - формування та подання заперечення в Свердловський обласний суд.

Разом витрати О.В. склали 4 500 рублів.

Дивіться відео на тему і підписуйтесь на канал YouTube:

Дані витрати були необхідними для Позивальниці і виникли виключно з огляду на те, що Відповідач подав апеляційну скаргу незгоду з Постановою Березовського міського суду.

Витрати на оплату юридичних послуг захисника в адміністративному процесі є по своїй суті судовими. Але оскільки КоАП РФ не регулює можливість присудити витрати на оплату послуг захисника в розумних межах, до даних правовідносин застосовуються правила про стягнення збитків з Відповідача через що збитки склали 4 500 рублів.

Для підготовки цього позову позивач, як людина, що не має спеціальних юридичних знань, був змушений звернутися за професійною юридичною допомогою у вигляді консультації та підготовки справжнього заяви.

В силу частини 1 статті 98 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати, в тому числі, сплачене державне мито при подачі позовної заяви (частина 1 статті 88 ЦПК РФ), а так само витрати по складанню нотаріального доручення.

За консультацію, складання справжнього позовної заяви Позивачем Адвокатського бюро «Кацайліді і партнери» сплачено 3 150 рублів.

КС РФ в Визначенні від 20.10.2005 N 355-О вказав, що при винесенні мотивованого рішення про зміну розміру сум, що стягуються в відшкодування відповідних витрат, суд не має права зменшувати його довільно.

На підставі вищевикладеного, керуючись чинним законодавством,

ПРОШУ:

- стягнути з Ч на користь З компенсацію моральної шкоди, заподіяної вчиненням адміністративного правопорушення в розмірі 100 000 рублів.

Залишилися питання? Задайте їх нашого адвоката у кримінальних справах або просто замовте позов про моральну шкоду в кримінальній справі: професійно і в строк.

Дізнайтеся, що робити, якщо побили людину за посиланням

PS: якщо Ви не знайшли відповідь - напишіть нашому адвокату і ми постараємося вирішити Ваше питання:

Залишилися питання?