Строительство »

Відшкодування моральної шкоди. Моральний збиток. адвокат

Skype: attorneyvk

+ 38067-925-79-69 Viber, WhatsApp

044-361-67-38

066-406-02-27

093-237-37-02

м. Арсенальна, вул. Івана Мазепи, 4/6
Київ, Україна, [email protected]

Ціна послуг

міжнародні справи

Розлучення в Києві: вона в Німеччині він в Канаді
Розлучення в Україні без участі обоє в США
Міжнародний розлучення в Україні подружжя в ОАЕ
Аліменти з співробітника IT сфери
Розділ майна - 2 Га землі в м.Києві
Розлучення в Україні з Кримської пропискою
Розлучення: обоє в ЄС а розлучення в Києві
2 процесу розлучення разом: в Києві і Канаді
Суперечка про дитину: вивезли дитини зі Швейцарії
Розлучення Києва подружжя в США, самі з Донецька
Розділ при розлученні: 4 квартири і бізнес
Скасування дарування квартири без згоди дружини
Виселення з квартири невістки, внуки і брата
Спадщина: розділ ресторану, землі, 3 квартири
Стягнення аліментів з зарплати в 120.000 грн
Визнання заповіту недійсним
Суперечка про дитину: хочуть повернути дитину в Туніс
Спадщина в Криму а спадкоємці в США
Встановлення факту проживання для спадщини
Відібрання дитини, батько громадянин Польщі
Суперечка з банком: оспорювання виселення
Суперечка з банком - не віддають депозит у золоті
Виїзд дитини за кордон без згоди батька
Позбавлення батьківських прав. Батько США Відео
Позбавлення батьківських прав за згодою батька
Позбавлення батьківських прав з виїздом в Польщу
Розлучення: Дружина в США, чоловік в Києві + розділ 2 квартир
Спадщина: Спадкоємець в США а квартира в Києві
Розлучення громадян Білорусії та Німеччини в Києві
Розлучення: він і вона Українці, але проживають в Італії
Стягнення аліментів з громадянина Швейцарії
Розділ: котедж, земля, яхта, авто, депозит у золоті
Розділ: гроші в осередку під арештом, квартира, авто
Розділ: 2 авто, котедж, гроші на рахунках, земля
ДТП: фура з Білорусії і Хонда в лоб
ДТП: фура збила пішоходів
ДТП: 5 учасників - у винуватця відпало колесо
Розділ: подружжя в США а 3 квартири в Києві

читати більше >>>


Актуальність даної статті визначається основним завданням будь-якої демократичної держави створити ефективну систему захисту прав і свобод людини.

Конституція України, як основний закон, що закріплює в Україні основи державної політики, спрямованої перш за все на забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Вона заклала серйозні підвалини для розвитку і зміцнення демократичної, соціальної і правової держави, в якій людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. В Конституції відбивається надзвичайно цінна ідея про те, що саме держава функціонує для людини, відповідає перед ним за свою діяльність, а не навпаки.

На забезпечення ефективного захисту прав і свобод людини спрямовані норми Конституції України про поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, які виникають у державі, а також на відшкодування моральної та матеріальної шкоди, як результат порушених прав фізичних та юридичних осіб.

Адвокат з юридичної фірми Крушинський (досвід роботи в Києві більше 10 років) допоможе Вам скласти грамотно позов про відшкодування завданої моральної шкоди, відстояти порушені відносно Вас права і законні інтереси. В рамках захисту потерпілого грамотний адвокат завжди запропонує Вам результативно пред'явити позов до винної особи про відшкодування моральної шкоди та доб'ється реального отримання належних грошових коштів. Ми маємо значний досвід в роботі зі справами про відшкодування моральної шкоди.

Є питання до юриста? Потрібен адвокат по моральної шкоди? Дзвоніть прямо зараз!
Телефон гарячої лінії в Києві 361-67-38; 067-925-79-69; 093-237-37-02; 066-40-60-227

Цивільний позов про відшкодування моральної шкоди може бути поданий окремо в рамках цивільного судочинства Цивільний позов про відшкодування моральної шкоди може бути поданий окремо в рамках цивільного судочинства. Закон не передбачає чітких правил визначення грошової суми, що підлягає виплаті.

Відшкодування шкоди - один з найважливіших інститутів сучасної правової науки. У законодавстві України передбачено два види шкоди, що підлягає відшкодуванню - шкоду матеріальну і шкоду моральну.

Проблема відшкодування моральної шкоди, як одного з видів шкоди, яка може бути заподіяна фізичній або юридичній особі існує вже багато років.

Варто зазначити, що дослідженням проблеми відшкодування моральної шкоди займалися такі вчені, як С. Рабинович, Л. Корчемна, Е. Солодко, В.П.Паліюк, С.А. Беляцкін, В. Лапицкий і інші, свідчить про його актуальність.

Однак, в цій статті спробуємо переглянути деякі стереотипи і подискутувати з твердженнями попередніх дослідників.

Історія нашої держави і права вказує на те, що ця проблема в різні періоди становлення суспільства вирішувалась по-різному. Слід зазначити, що законодавче закріплення способу захисту прав та інтересів громадян, як відшкодування моральної шкоди, є порівняно новим інститутом. Після проголошення незалежності України, в державі почалася робота зі створення власної національної правової системи.

Вперше такий спосіб захисту прав та інтересів громадян, як відшкодування моральної шкоди, був введений в національну систему Законом України «Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян та організацій» від 6 травня 1993 р . Цим Законом до Цивільного кодексу 1963 року було введено новий спосіб захисту цивільних особистих прав - відшкодування моральної шкоди (статті 6, 7, 440-1) [12, c.3].

Згодом, Конституція України від 28 червня 1996 року також ще передбачила право на відшкодування моральної шкоди (статті 32, 56, 62, 152).

На сьогодні, існує набагато розширена законодавча база, яка закріпила право громадянина на відшкодування моральної шкоди, а саме: Конституція України; Цивільний кодекс України, який не тільки зберіг зазначений спосіб захисту цивільних особистих прав, а й збагатив інститут компенсації моральної шкоди новими нормами; Кодекс законів про працю; Закону України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991р., "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р., "Про телебачення і радіомовлення" від 21 грудня 1993р., "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993р. Слід звернути увагу на те, що існує і судова практика з порушеної проблеми, зокрема: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 4 "Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди"; Методичні рекомендації "Відшкодування моральної шкоди» (лист Міністерства юстиції України від 13 травня 2004 № 35-13 / 797) та інші.

Однак, з введенням даного способу захисту прав громадян, виникло багато проблем і питань. А саме за розміром відшкодування моральної шкоди та порядку цього відшкодування.

З огляду на сучасний стан даної проблеми, метою цієї статті є дослідження розміру нарахування моральної шкоди, порядок його реалізації, а також відповідальності за неправильне застосування законів України при вирішенні питання про відшкодування моральної шкоди, як спосіб захисту громадянином свого права [9].

Так, в поняття матеріального збитку входять - втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб Так, в поняття матеріального збитку входять - втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 4 "Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з заподіянням шкоди для здоров'я, в порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєві зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

Особи, які зазнали порушення своїх, гарантованих Конституцією прав, нерідко високо оцінюють свої страждання. Тому розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо.), Яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема, враховуються стан здоров'я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану. При цьому суд повинен виходити з принципів розумності, виваженості та справедливості.

Розмір відшкодування моральної шкоди, згідно з чинним законодавством України, може бути як в грошовій, так і в іншій матеріальній формі.

Відшкодування моральної шкоди в грошовій формі виплачується тільки в грошовій одиниці України - гривні. Але положення статті 10 Закону України "Про режим іноземного інвестування» передбачає, що іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків " зв'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями, відповідно до законодавства України. Компенсація, що виплачується іноземному інвестору внаслідок зазначених дій, визначається на час фактичного здійснення рішення про відшкодування збитків. Сума компенсації повинна виплачуватись у валюті, в якій були здійснені інвестиції, чи в будь-який інший прийнятною для іноземного інвестора валюті відповідно до законодавства України.

У поняття "інша матеріальна форма" відшкодування моральної шкоди входить придбання телевізора, автомобіля, протезів, путівок в лікувально-оздоровчих закладів і т.д., що дає можливість компенсувати хвилювання з приводу втрати певних можливостей.

Законодавці залишили за судом право вирішувати належність та розмір відшкодування моральної шкоди, оскільки в чинному законодавстві чітких меж такого розміру не передбачено. У зв'язку з чим у постраждалих виникає упереджена оцінка своїх понесених страждань, породжує виникнення нових суперечок.

З огляду на це, необхідно розробити принципи мінімальної та максимальної межі визначення розміру оцінки моральної шкоди. Це дасть можливість судам реально оцінити і призначити потерпілому відшкодування моральної шкоди.

Між іншим, в літературі існує таке бачення, зокрема, Е. Солодко зазначає, що "... при будь-якій формі відшкодування компенсація моральної шкоди буде часткова, т. К. Точно визначити ступінь заподіяної моральної шкоди та відповідно розмір його відшкодування неможливо» [ 15, с. 43].

Так, відповідно до Методичних рекомендацій "Відшкодування моральної шкоди" (лист Міністерства юстиції України від 13 травня 2004 № 35-13 / 797) моральну шкоду не можна відшкодувати в повному обсязі, так як немає (і не може бути) точних критеріїв майнового виразу душевного болю, спокою, честі, гідності особистості. Будь-яка компенсація моральної шкоди не може бути адекватною дійсним стражданням, тому будь-який її розмір може мати суто умовний вираз, тим більше, якщо така компенсація стосується юридичної особи.

Деякі юристи-практики відзначають, що при оцінці розміру компенсації моральної шкоди необхідно враховувати розмір матеріального збитку якої зазнав потерпілий. Але в статті 23 Цивільного кодексу України встановлено, що моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.

Тому, щоб уникнути помилок при вирішенні даного питання, Пленум Верховного суду України (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 2001 року N 5) закріпив певні критерії оцінки розміру відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Разом з цим, коли кордони відшкодування моральної шкоди визначаються у кратному співвідношенні з мінімальним розміром заробітної плати чи неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, суд при вирішенні цього питання повинен виходити з такого розміру мінімальної заробітної плати або неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діють на час розгляду справи.

Визначаючи розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди, суд повинен наводити в рішенні відповідні мотиви.

На сьогодні, за часів незалежності, законодавство України спрямоване на вирішення спорів, за допомогою дотримання моральних засад суспільства, і принципів всебічності та справедливості розгляду справ судами. Нерідко судді при розгляді справи, порушують чинне законодавство в частині недотримання принципів моральності, логічності та справедливості.

Як приклад порушення основних принципів судочинства, пропонується розглянути цивільну справу за позовом Компанії "N" до громадянина України «К» про стягнення заборгованості за договором про надання послуг стільникового зв'язку і зустрічного позову «К» до компанії "N" про визнання договору про надання послуг стільникового мобільного зв'язку недійсним та відшкодування моральної шкоди (застосовувані в тексті прізвища, ім'я та ім'я по батькові, а також назва компанії - вигадані).

Позивач (Компанія "N") звернувся з позовом про стягнення заборгованості за договором про надання послуг стільникового рухомого зв'язку. Свої вимоги мотивував тим, що між позивачем та відповідачем 8.12.2000 року був укладений договір № 023811 на надання послуг стільникового рухомого зв "язку, за яким відповідач користувався послугами належного позивача мережі стільникового зв'язку" W ". Відповідачу було надано в користування номери. У лютому 2001 року надання послуг було призупинено в зв'язку з повним використанням суми внесеного авансового платежу і несплатою рахунків за фактично надані послуги. Нарахували пеню.

Позивач просив стягнути з відповідача заборгованість за послуги зв'язку та відповідно нараховану пеню.

Відповідач з позовом був згоден і пред'явив зустрічний позов про визнання договору про надання послуг стільникового зв'язку недійсним та відшкодування моральної шкоди.

Свої вимоги відповідач мотивував тим, що ніяких угод з позивачем не укладав і послугами останнього не користувався. Відповідач вважав договір про надання послуг стільникового зв'язку фіктивним і таким, що не відповідав вимогам закону, оскільки він його не укладав і не підписував.

Протягом тривалого часу позивач пред'являв «К» грошові вимоги і безпідставно залучив в якості відповідача до справи.

Звичайно, з відкриттям цивільної справи у «К», як особи яка не має відношення до боргу, з'явилося відчуття постійної тривоги, хвилювання, нервові розлади, безсоння. Про даному судовому спорі і його нібито нечесності стало відомо за місцем його роботи, що позначилося на його честь і гідність.

«К», вважаючи себе особою невинним, замовляє проведення судово-почеркознавчої експертизи, яка встановила, що всі підписи на договорах про надання послуг стільникового зв'язку були виконані не «К», а іншою особою.

При ознайомленні з договором чітко видно, що підпис підроблений і ніяких даних про відповідача не міститься.

Якщо зробити логічний висновок, то «К» безпідставно звинуватили і залучили до справи, що підтверджується судово-почеркознавчої експертизою. Цим було порушено його законні права закріплені статтею 32 і 63 Конституції України.

Звідси, відповідач має всі підстави на відшкодування моральної шкоди.

Але незважаючи на шахрайство Компанії "N" суддя виносить рішення, яким визнає договір про надання послуг стільникового зв'язку недійсним, а в частині відшкодування моральної шкоди «К» відмовляє.

Відмовляючи в задоволенні моральної шкоди суд керувався пунктом 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995р. № 4, мотивуючи тим, що в даному випадку відшкодування моральної шкоди закон не передбачає.

Якщо звернутися до пункту 2 зазначеної постанови, то прямо видно, що спори про відшкодування заподіяної фізичній чи юридичній особі моральної (немайнової) шкоди розглядаються, зокрема, коли право на її відшкодування безпосередньо передбачено нормами Конституції або випливає з її положень.

Саме закріплення за державою обов'язку забезпечення прав і свобод людини дає можливість, у разі порушення останніх, звернутися до суду з метою їх захисту та відновлення, а також за компенсацією шкоди, заподіяної такими порушеннями.

Крім того, істотною помилкою «К» було те, що він не надав суду прямих доказів щодо розладу здоров'я (медична довідка), відсутності на роботі з приводу участі в судових засіданнях (довідка з роботи). До речі, судові засідання неодноразово відкладалися у зв'язку з неявкою позивача.

На зазначену в статті проблему, необхідно звернути увагу на правову необізнаність громадян України з приводу реалізації свого права на відшкодування моральної шкоди.

Так, при порушенні будь-яких прав, закріплених законами України, громадяни рідко використовують своє право на відшкодування моральної шкоди, оскільки не знають яким законом або нормативно-правовим актом воно врегульовано і заздалегідь впевнені в його реалізації.

З огляду на те, що в законодавстві України поступово вдосконалюється інститут відшкодування моральної шкоди, необхідно прийняти ті нормативно-правові акти, які встановлюватимуть зазначений спосіб захисту прав людини. Також необхідно довести до громадськості, що свої права треба відстоювати. Коли права людини дійсно стануть пріоритетом суспільства, тоді ми зможемо собі з упевненістю називати незалежною та демократичною державою.

Позов про відшкодування моральної шкоди та його складання Позов про відшкодування моральної шкоди та його складання.

Ви вважаєте, що позов про моральну шкоду не допоможе домогтися виплати компенсації? С помощью хорошого адвоката віграті дело Цілком реально! Сьогодні медичні позови, а також претензії, пов'язані з нанесенням моральної шкоди особі в результаті заподіяння шкоди здоров'ю, продажу неякісного товару або навіть звичайного образи честі і гідності, дозволяють громадянам компенсувати моральні втрати, які виникли в зв'язку з цими подіями. Звичайно, важливим фактом є правильне складання позову ...

Що робити, якщо вам було завдано моральну шкоду, і тепер ви збираєтеся подати позов про відшкодування шкоди в суд? Перш за все, важліво знаті, что складання такой заяви обов'язково нужно довіріті грамотному юрістові - Тільки він зможу превратить емоції позивача в юридичні грамотні слова и фрази, Які допоможуть суду розібратіся в ситуации, что склалось и вінесті решение на вашу Користь. У позові патенти, правильно формулюваті вимоги, послати на закони, а такоже пред'явити докази того, что в результате Дії особи або групи осіб вам Було завдан морально шкоду. Наприклад, позов про відшкодування шкоди здоров'ю не буде повним без додатка медичних довідок, рентгенівських знімків та інших документів, що підтверджують той факт, що в даному випадку ви понесли не тільки матеріальні збитки, але також вам було завдано шкоди Вашому здоров'ю. До слова, саме позов моральний на відміну від інших заяв може характеризуватися емоційністю. Звичайно, перетворюваті документ в роман не Варта - інформацію в позові нужно викладати чітко, коротко и лаконічно, но при цьом НЕ Завада Вставити кілька емоційніх рядків про ті, Наскільки погіршілося ваше моральний стан после Нанесення збитків. І пам'ятайте, что довжина тексту покличу не винних перевіщіті трьох сторінок. Суддя - теж людина, а тому не нужно навантажуваті его Зайве інформацією, что НЕ стосується суті питання.

Існує ще одне правило, Пожалуйста нельзя ігноруваті. Після того, як ви склали позовну заяву, не полінуйтеся показати його грамотному адвокату, так як тільки комплексний підхід до оформлення даної заяви допоможе домогтися успіху вже на першому етапі захисту ваших інтересів. У позові про заподіяння моральної шкоди завжди містяться наступні дані:
- найменування суду, до которого подається иск;
- найменування позивача;
- найменування відповідача;
- обставинні, на підставі якіх Позивача обґрунтовує свою Вимоги;
- докази Нанесення моральної Шкоди позівачеві;
- ціна покличу, если иск підлягає оцінці;
- ПЕРЕЛІК Доданий документів.

Що стосується розміру компенсації моральної шкоди, то і в цьому питанні вам допоможе хороший адвокат. Много громадян несвідомо заніжують або завіщують суму, истребуемую для компенсації моральної Шкоди, что суд з подібною Вимоги НЕ погоджується. Юрист зможе об'єктивно оцінити ситуацію і правильно сформулювати позовні вимоги.

Позов про відшкодування моральної шкоди, який допоможе вам перемогти в суді - ось, що пропонують своїм клієнтам адвокати фірми Крушинська. Комплексний підхід до вивчення питання, індивідуальна робота з кожним клієнтом, багатий юридичний досвід - ось, що допомагає адвокататм надавати послуги, пов'язані з складанням позовної заяви про відшкодування моральної шкоди на найвищому рівні. До нас ви можете звернутися з будь-якого питання - адвокати фірми Крушинська завжди раді допомогти вам захистити свої інтереси!

джерела:

1. Конституція України
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV;
3. Кодекс законів про працю;
4. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991р. № 1023-XII;
5. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII;
6. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21 грудня 1993р. № 3759-XII;
7. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993р. № 3792-XII;
8. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 № 93/96-ВР
9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 4 "Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди";
10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 2001 року N 5 "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 N 4" Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди ";
11. Методичні рекомендації "Відшкодування моральної шкоди" (лист Міністерства юстиції України від 13 травня 2004 № 35-13 / 797)
12. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2004. - № 6: Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. - 400с .;
13. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина: Учеб. посібник / Авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. - М .: Парламент. вид-во: 1999. - 544 .;
14. Паліюк В.П. Моральну (немайнову) шкоду - М .: Право, 1999. - 232 с .;
15. Солодко Е. Моральна шкода. Поняття і порядок відшкодування. / / Бізнес. - 1994. - № 8


При складанні даного розділу використані матеріали статті фахівця II категорії Департаменту фінансового законодавства Міністерства юстиції України Крезуб Ірини Олександрівни.

361-67-38; 067-925-79-69; 093-237-37-02; 066-40-60-227
БЕЗ ВИХІДНИХ

Є питання до юриста?
Потрібен адвокат по моральної шкоди?