Строительство »

НТФ "Інтес"

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

15.07.99 р N 10417/7 / 16-1201


Про внесення часткових змін і доповнень до листа ДПА України від 09.12.98 р N 14626/10 / 16-1201

Листом Державної податкової адміністрації України від 09.12.98 р N 14626/10 / 16-1201 і доповненням до нього від 02.04.99 р N 4945/7 / 16-1201 було надано роз'яснення з питання оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу товарів, розрахунки за які забезпечуються векселями, емітентами яких є суб'єкти підприємницької діяльності. Зазначені роз'яснення базувалися виключно на нормах Законів України "Про оподаткування прибутку підприємств" , "Про податок на додану вартість" , "Про цінні папери і фондову біржу" і нормативних документах, затверджених Кабінетом Міністрів України.

З огляду на специфіку вексельних операцій і термінологій, передбачених чинним законодавством, та керуючись Указом Президента України від 04.03.98 р N 167/98 про заборону проведення операцій поступки вимоги і переведення боргу, Державною податковою адміністрацією України були підготовлені роз'яснення, що при передачі, індосаменті векселя (боргового зобов'язання третьої особи) за раніше отримані товари (роботи, послуги) за критерієм визначення вексель віднесений до товарів. Тобто на цьому етапі вексель є самостійним товаром, а тому його обмін з урахуванням того, що він є цінним папером, на інший товар має ряд податкових особливостей.

Однак, з огляду на можливість векселі виконувати дві функції, неоднозначність трактування норм чинного законодавства з питань застосування вексельної форми розрахунків і думка Комітету з питань промислової політики Верховної Ради України, викладене в листі від 30.06.99 р N 06-11 / 12-240, Державна податкова адміністрація України додатково опрацювала зазначене питання і повідомляє, що на передачу, індосамент векселя в розрахунок за отримані товари (роботи, послуги) не нараховується податок на додану вартість.

"Касовий метод" нарахування податку на додану вартість при операціях з продажу товарів (робіт, послуг) в період дії Закону України "Про податок на додану вартість" застосовувався з 01.10.97 р по 01.10.98 р і по окремих товарах, роботах, послугах (вугілля, вугільні брикети, електрична та теплова енергія, газ, послуги з водопостачання та інші роботи та послуги) діє і в даний час згідно Указом Президента України від 07.08.98 р N 857 "Про деякі зміни в оподаткуванні".

Таким чином, якщо за договорами, які передбачають передачу права власності, при застосуванні касового методу в відповідних випадках продавець товарів, робіт, послуг (перша особа) отримав від покупця (другої особи) вексель і, в свою чергу, за отримані від третьої особи товари (роботи, послуги) розраховується цим векселем шляхом його передачі (індосаменту), то для продавця (першої особи) цих товарів (робіт, послуг) дата передачі векселя свідчить про зміну форми проведення розрахунків з іншою особою, а саме: замість дене жной оплати сталася товарообмінних операція. Заборгованість покупця (другої особи) перед продавцем (першою особою) за отримані товари (роботи, послуги) фактично погашається (лист Мінфіну України від 12.08.92 р N 18-4116 "Про бухгалтерський облік вексельного обігу"). У продавця товарів (робіт, послуг) (першої особи) на дату передачі, індосаменту векселя третій особі виникають податкові зобов'язання по раніше відвантажених на адресу другої особи товарами (роботами, послугами). При визначенні бази для оподаткування податком на додану вартість необхідно керуватися пунктами 4.1 та 4.2 статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість", з урахуванням вимог Указу Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні". Датою виникнення податкових зобов'язань є дата, на яку виписується податкова накладна.

Такий порядок застосовується також і по товарах, на які законодавством встановлено нульову ставку податку на додану вартість (електроенергія, вугілля і продукти його збагачення, вугільні та торф'яні брикети, газ, імпортований в Україну, і ін.) І за які отримано вексель, який в надалі не пред'являється для грошової оплати емітенту або третій особі, а передається емітенту або іншій особі в рахунок оплати отриманих від нього товарів, і на розрахунковий рахунок продавця вищевказаних, товарів не надійшли кошти, а надійшли інші то вари (роботи, послуги), така операція за характером є бартерною, і податок на додану вартість за такою операцією з відчуження (передачі) електроенергії, вугілля і продуктів його збагачення, вугілля і торф'яних брикетів, газу, імпортованого в Україну, і ін. нараховується до бази оподаткування, визначеною п. 4.1 та 4.2 статті 4 вищевказаного Закону, за повною ставкою в розмірі 20 відсотків згідно з пунктом 12 Указу Президента України від 07.08.98 р N 857 "Про деякі зміни в оподаткуванні".

Що стосується податкового кредиту у осіб, які для розрахунків за отримані товари (роботи, послуги) застосовували вексельну форму, то з огляду на специфіку касового методу для правомірності включення до податкового кредиту, зокрема, наявності факту списання коштів з банківського рахунку в оплату товарів (робіт, послуг), таке право у покупців таких товарів (робіт, послуг) виникає тільки після повного погашення векселя. Підставою для віднесення до податкового кредиту є податкова накладна та копії погашеного векселя.

При проведенні розрахунків за отримані товари (роботи, послуги) векселем, який придбаний з дисконтом, податковий кредит приймається тільки в частині фактичної компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (оплати векселя при його придбанні).

Що стосується порядку оподаткування податком на додану вартість починаючи з 01.10.98 р, коли відповідно до вимог вищеназваного Указу Президента України набув чинності так званий метод "нарахувань", суть якого полягає в тому, що податкові зобов'язання виникають на дату, яка настала раніше, відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) або надходження коштів, то при застосуванні вексельної форми розрахунків податкові зобов'язання виникають на дату першої події.

Якщо після 01.10.98 р стосовно товарів (робіт, послуг), які законодавством звільнені від оподаткування податком на додану вартість відповідно до статтею 5 Закону України "Про податок на додану вартість", отриманий вексель, який в подальшому не пред'являється для грошової оплати емітенту або третій особі, а передається емітенту або іншій особі в рахунок оплати отриманих від нього товарів, і на розрахунковий рахунок продавця вищевказаних товарів не надійшли кошти, а надійшли інші товари (роботи, послуги), така операція за характером є бартерною, і податок на додану вартість за такою операцією з відчуження (передачі) нараховується до бази оподаткування, визначеною п. 4.1 та 4.2 статті 4 вищевказаного з акона, за повною ставкою в розмірі 20 відсотків згідно з пунктом 12 Указу Президента України від 07.08.98 р N 857 "Про деякі зміни в оподаткуванні".

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що раніше надані роз'яснення з питання оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу товарів (робіт, послуг), розрахунки за які забезпечуються векселями, які не відповідають вищевказаним, вважати відкликаними.

Заступник Голови Г.Оперенко

"Бізнес - Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації", N 30, 26 липня 1999 р