Строительство »

Розділи графічної частини межового плану

 1. 1.4 вимоги до підготовки графічної частини межового плану
 2. Межовий план
 3. Складання межового плану з графічними і текстовими частинами
 4. Зразок межового плану
 5. Розділи графічної частини межового плану

Складові частини межового плану комплектуються в наступній послідовності: титульний аркуш, зміст, розділи текстової частини межового плану, розділи графічної частини межового плану, документи додатки (далі - Додаток). Межовий план завіряється підписом і печаткою кадастрового інженера, який підготував такий план. До 1 січня 2011 р поряд з кадастровими інженерами межові плани оформляються також особами, що володіли на день набрання чинності Законом правом виконання робіт за територіальним землеустрою (далі - кадастрові інженери).

1.4 вимоги до підготовки графічної частини межового плану

У графі «Спосіб і дата повідомлення» Акту узгодження вказуються: 1) слова «повідомлення вручено під розписку» і дата вручення; 2) слова «повідомлення направлено поштовим відправленням з повідомленням» і дата вручення; 3) слова «повідомлення опубліковано в порядку, передбаченому частиною 8 статті 39 Закону», а також джерело і дата опублікування. У разі, якщо повідомлення про проведення зборів про погодження місця розташування межі земельної ділянки було направлено поштовим відправленням, а потім опубліковано в порядку, передбаченому частиною 8 статті 39 Закону, в Акті узгодження вказується останній за датою спосіб сповіщення.
86.

Межовий план

Розділ «Абриси вузлових точок меж земельних ділянок» включається до складу межового плану в разі, якщо кадастрові роботи здійснювалися з метою освіти земельних ділянок або уточнення місця розташування меж земельних ділянок при дотриманні умов (якщо межі земельних ділянок містять вузлові точки (характерні точки, які є загальними для кордонів трьох і більше земельних ділянок) при наявності в радіусі 40 метрів від такої вузловий точки не менше трьох довготривалих, чітко впізнаваних об'єктів місцевості (елементів будівель, стор оеній, споруд, опор ліній електропередачі і т.п.). На абрисі вказують значення виміряних відстаней до зазначених об'єктів місцевості).


Залежно від виду кадастрових робіт до складу межового плану може включатися додаток.
 • для подання в орган кадастрового обліку заяви про облік змін земельної ділянки або земельних ділянок.

У межовий план включаються відомості про:

 • земельних ділянках, утворених при розділі, об'єднанні, перерозподілі земельних ділянок або виділ з земельних ділянок;
 • земельних ділянках, утворених з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності;
 • земельних ділянках, з яких в результаті виділу в рахунок частки (часток) у праві спільної власності утворені нові земельні ділянки;
 • земельних ділянках, щодо яких здійснюються кадастрові роботи з уточнення відомостей державного кадастру нерухомості.

зміст

 • 1 Склад межового плану
 • 2 Оформлення межового плану
 • 3 Див.

Складання межового плану з графічними і текстовими частинами

Наприклад, при об'єднанні ділянок, вже перебувають на кадастровому обліку, відомості про їх межах необхідно отримати з Росреестра. Якщо їх об'єднання можливе, на основі цієї інформації готується межовий план.

Якщо кілька ділянок з'єднуються для подальшого поділу за новими кордонів, план містить інформацію і про з'єднання, і про розподіл. Це дозволяє проводити межування одноразово і скласти один документ.

Важливо! У межевом плані обов'язково показані не тільки кордони, а й історія їх утворення і зміни. У цьому його відмінність від плану кордонів. При уточненні меж ділянки або виділення нового, якщо він межує з існуючими, обов'язково проводити узгодження меж з іншими власниками.
Воно оформляється актом, який теж включається в план.

Зразок межового плану

Закону про кадастр); реквізити виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, якщо повноваження юридичної особи представляє особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності; найменування та реквізити іншого документа, що підтверджує повноваження представника, а також якщо повноваження представника засновані на вказівці федерального закону, додатково вказуються встановлені федеральним законом підстави такого представництва (наприклад, слова «законний представник - опікун», «представник, уповноважений рішенням загальних зборів членів некомерційного об'єднання або рішенням зборів уповноважених некомерційного об'єднання »). 85. У Акт узгодження включаються також відомості про зацікавлену особу, що є правовласником земельної ділянки, щодо якої в результаті кадастрових робіт оформляється Акт узгодження.

Позначення характерних точок межі такої земельної ділянки вказується від відповідної початкової точки до цієї ж точки (наприклад, від точки Н1 до точки Н1). У зазначеному випадку графа «Кадастровий номер суміжної земельної ділянки» Акту узгодження не заповнюється, заповнення інших граф здійснюється відповідно до їх найменування.

86. У графі «Спосіб і дата повідомлення» Акту узгодження вказуються: 1) слова «повідомлення вручено під розписку» і дата вручення; 2) слова «повідомлення направлено поштовим відправленням з повідомленням» і дата вручення; 3) слова «повідомлення опубліковано в порядку, передбаченому частиною 8 статті 39 Закону про кадастр», а також джерело і дата опублікування.

Графічна частина межового плану оформляється на основі відомостей ЕГРН про відповідній земельній ділянці, зазначених в складі розділу «Вихідні дані». При підготовці графічної частини межового плану можуть бути використані: землевпорядна документація; лісовпорядним документація, проектна документація лісових ділянок; документи містобудівного зонування; документація по плануванню території (проекти межування територій); документація про території об'єкта культурної спадщини; документи територіального планування; картографічні матеріали.
72. Для оформлення графічної частини межового плану застосовуються спеціальні умовні знаки згідно з додатком до Вимог. 73. Графічна частина межового плану оформляється по відношенню до всіх одночасно утворених земельних ділянок і частин земельних ділянок.

Позначення вихідних земельних ділянок, що припиняє існування частин земельних ділянок і припиняють існування характерних точок меж, на кресленні відображається курсивом з підкресленням. 82. У разі якщо межовий план оформляється в результаті кадастрових робіт по уточненню місця розташування меж земельної ділянки (земельних ділянок) або в результаті кадастрових робіт по утворенню земельних ділянок уточнено місце розташування кордонів суміжних земельних ділянок, на звороті Креслення оформляється Акт узгодження.

В результаті кадастрових робіт по уточненню місця розташування кордонів кількох суміжних земельних ділянок кількість Актів узгодження повинна відповідати кількості уточнюваних земельних ділянок. 83. В Акті узгодження вказуються реквізити документів, що засвідчують особу зацікавлених осіб, зазначених у частині 3 статті 39 Закону про кадастр, або їх представників.

Розділи графічної частини межового плану

Якщо належним чином повідомлених зацікавлена ​​особа або його представник у встановлений термін в письмовій формі представили обґрунтовані заперечення про місцезнаходження межі земельної ділянки, зміст таких заперечень вказується кадастровим інженером в Акті узгодження. Представлені в письмовій формі заперечення включаються в Додаток.

При наявності обгрунтованих заперечень про місцезнаходження кордону такі заперечення мають бути зняті або шляхом проведення повторного погодження місця розташування кордону (окремої характерної точки або частини кордону), або в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації для вирішення земельних спорів.
При наявності обгрунтованих заперечень про місцезнаходження кордонів такі заперечення мають бути зняті або шляхом зміни місця розташування кордонів і проведення повторного погодження місця розташування кордонів (окремої характерної точки або частини кордонів), або в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації для вирішення земельних спорів. В даному випадку оформляється нова редакція Креслення, на звороті якого допускається приводити Акт узгодження, який містить відомості про погодження місця розташування окремих характерних точок або частин кордонів, щодо яких раніше були заперечення, а також щодо яких змінилося опис місця розташування частин меж земельних ділянок. До складу межового плану включаються всі редакції Креслення і Акта узгодження. 88.

У розділі «Схема геодезичних побудов» в разі використання для визначення координат характерних точок межі земельної ділянки методу супутникових геодезичних вимірювань (визначень) відображаються схематичне зображення об'єкта кадастрових робіт, пункти геодезичної основи, на яких розташовувалися базові станції, і відстань від базових станцій до найближчої характерної точки об'єкта кадастрових робіт. 75. Розділ «Схема розташування земельних ділянок» (далі - Схема) оформляється на основі відомостей ЕГРН про певній території, що містять картографічні зображення, або з використанням картографічного матеріалу.

При цьому зображення повинне забезпечувати читаність Схеми, в тому числі місця розташування земельної ділянки, щодо якої проводяться кадастрові роботи.