Строительство »

Земельне право: державна власність на землю

Право державної власності на землю закріплено в Конституції РФ, згідно зі ст. 9 якої земля може перебувати у приватній, державної, муніципальної та інших формах власності. Право державної власності на землю закріплено в Конституції РФ, згідно зі ст

Державною власністю є землі, які не перебувають у власності громадян, юридичних осіб або муніципальних утворень (п. 1 ст. 16 ЗК РФ).

Державна власність на землю згідно ЗК РФ і федеральними законами ділиться:

 • на власність Російської Федерації (федеральну власність);
 • власність суб'єктів Російської Федерації;
 • власність муніципальних утворень (муніципальну власність).

У федеральній власності перебувають земельні ділянки:

 • які визнані такими федеральними законами;
 • право власності Російської Федерації на які виникло при розмежуванні державної власності на землю;
 • які придбані Російською Федерацією з підстав, передбачених цивільним законодавством.

В власності суб'єктів Російської Федерації перебувають земельні ділянки:

 • які визнані такими федеральними законами;
 • право власності суб'єктів Російської Федерації на які виникло при розмежуванні державної власності на землю;
 • які придбані суб'єктами Російської Федерації з підстав, передбачених цивільним законодавством;
 • які безоплатно передані суб'єктам Російської Федерації з федеральної власності.

У суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві, Санкт-Петербурзі земельну ділянку, від права власності на який власник відмовився, є з дати державної реєстрації припинення права власності на нього власністю відповідно суб'єкта Російської Федерації - міста федерального значення Москви, суб'єкта Російської Федерації - міста федерального значення Санкт-Петербурга, якщо законами зазначених суб'єктів Російської Федерації не встановлено, що таку земельну ділянку являе ться власністю муніципальних утворень, що знаходяться на територіях зазначених суб'єктів Російської Федерації (п. 3 ст. 18 ЗК РФ).

У муніципальній власності перебувають земельні ділянки :

 • які визнані такими федеральними законами та прийнятими відповідно до них законами суб'єктів Російської Федерації;
 • право муніципальної власності на які виникло при розмежуванні державної власності на землю;
 • які придбані за підставами, встановленими цивільним законодавством;
 • які безоплатно передані в муніципальну власність з федеральної власності.

Якщо інше не передбачено федеральними законами, земельну ділянку, від права власності на який власник відмовився, є з дати державної реєстрації припинення права власності на нього власністю міського округу, міського чи сільського поселення або в разі розташування такої земельної ділянки на межселенной території власністю муніципального району по місця розташування земельної ділянки.

У власність муніципальних утворень для забезпечення їх розвитку можуть безоплатно передаватись землі, що знаходяться в державній власності, в тому числі за межами кордонів муніципальних утворень.

Земельні ділянки, що перебувають у федеральній власності, земельні ділянки, що перебувають у власності суб'єктів Російської Федерації, можуть бути передані безоплатно в муніципальну власність з метою їх надання громадянам безоплатно відповідно до ст. 28 ЗК РФ.

Земельні ділянки, що знаходяться в муніципальній власності одного муніципального освіти, можуть бути передані безоплатно в муніципальну власність іншого муніципального освіти з метою їх надання громадянам безоплатно відповідно до ст. 28 ЗК РФ.

Земельні ділянки, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, муніципальної власності, можуть бути передані безоплатно у власність суб'єктів Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга з метою їх надання громадянам безоплатно відповідно до ст. 28 ЗК РФ.