Строительство »

Генеральна довіреність від юридичної особи

  1. Генеральна довіреність від юридичної особи Юридична особа , З моменту внесення запису про нього...
  2. Спосіб оформлення генеральної довіреності

Генеральна довіреність від юридичної особи

Юридична особа , З моменту внесення запису про нього в єдиний реєстр юридичних осіб, має повну правоздатність і може виступати в якості повноцінного учасника цивільного обороту, зокрема здійснювати не суперечать закону і цілям своєї діяльності угоди, набувати і відчужувати майно, відкривати рахунки в банках, представляти свої інтереси в судових розглядах, виступати в них в якості відповідача, позивача, третьої особи і т.д.

д

Від імені організації в цивільних правовідносинах, як правило, бере участь його виконавчий орган. Зазвичай це директор, який призначається на посаду учасниками фірми. У випадках, передбачених статутом або іншим установчим документом, він має право видавати довіреності третім особам на вчинення від імені організації певних угод. Залежно від обсягу повноважень вони поділяються на:

  1. Одноразові, тобто на вчинення конкретного дії;
  2. Спеціальні, призначені для здійснення комплексу однакових дій;
  3. Генеральні, що передбачають можливість здійснювати повіреним різні юридично значимі дії.

Обсяг повноважень генеральному дорученню від юридичної особи

На відміну від аналогічної довіреності, яка видається фізичними особами, обсяг повноважень, що містяться в генеральній довіреності, яку здійснюють від імені організації, кілька звужений. Це пояснюється тим, що установчі документи часто обмежують можливість виконавчого органу щодо розпорядження майном, що знаходиться на балансі юридичної особи. Так, для складання довіреності на вчинення правочинів щодо відчуження нерухомості, іншими цінними речами, що належать фірмі, необхідно отримати згоду її учасників.

Зазвичай в повноваження, що містяться в генеральній довіреності від юридичної особи, входить можливість здійснювати операції, спрямовані на придбання і відчуження конкретного майна, розпорядження рахунками фірми, здійснення дій по реєстрації прав організації, представлення інтересів в судах та інших органах державної влади, здача звітності до позабюджетних фонди, оскарження дій податкових органів, збір і оформлення всіх необхідних документів.

Спосіб оформлення генеральної довіреності

За загальним правилом виконавчі органи організацій вправі самостійно видавати доручення як на ім'я своїх працівників, так і на третіх осіб, оформлюючи її на бланках з реквізитами фірми, з проставленням підпису та печатки. Однак, оскільки Генеральна Довіренність від юридичних осіб, містить в собі повноваження на вчинення угод з нерухомістю , А також на реєстрацію прав в органах Росреестра, вона підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Для її оформлення в нотаріальну контору звертається представник юридичної особи з пакетом документів, що підтверджують свої повноваження, а також правоздатність організації. У тексті обов'язково вказуються основні реквізити фірми, зокрема її адресу, свідоцтва про Державну реєстрацію та ІПН, установчі документи, дата і номер їх державної реєстрації. На бланку довіреності проставляється печатка організації. У посвідчувальному написі, що проставляється нотаріусом в кінці документа, обов'язково прописується, що правоздатність юридичної особи встановлена, повноваження представника перевірено. Дана довіреність може бути оформлена на всій території Російської Федерації, незалежно від місцезнаходження організації.