Строительство »

Етапи газифікації природним газом

Газифікація індивідуального житлового будинку

Для підвищення якості обслуговування населення та спрощення процедури газифікації газопостачальної організацією здійснюється надання громадянам комплексної послуги з газифікації природним газом одноквартирного житлового будинку .

Послуги з газифікації одноквартирного житлового будинку природним газом з наданням громадянину комплексної послуги здійснюються на підставі рішення місцевого виконавчого і розпорядчого органу про газифікацію одноквартирного житлового будинку відповідно до п.10.3 Переліку адміністративних процедур , Що здійснюються державними органами та іншими організаціями за заявами громадян, затвердженого Указом Президента Республіки Білорусь від 26.04.2010 N200 , і Інструкцією про порядок взаємодії організацій, що входять до складу ГПО «Белтопгаз», які здійснюють надання громадянину комплексної послуги з газифікації одноквартирного житлового будинку, з місцевими виконавчими і розпорядчими органами, затвердженої Постановою Міністерства енергетики Республіки Білорусь від 22.03.2007 №10 , Для чого громадянин звертається до місцевого виконавчий і розпорядчий орган із заявою про газифікацію житлового будинку «під ключ», який в свою чергу направляє до газової організацію зазначену заяву з додатком до нього необхідних документів і відомостей для газифікації житлового будинку. Згідно з наданими документами газопостачальної організацією проводиться видача технічних умов на проектування, укладаються договори на виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання будівельно-монтажних робіт, підключається змонтована система газоспоживання до існуючого розподільного газопроводу і проводиться пуск газу в систему.

Згідно з наданими документами газопостачальної організацією проводиться видача технічних умов на проектування, укладаються договори на виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання будівельно-монтажних робіт, підключається змонтована система газоспоживання до існуючого розподільного газопроводу і проводиться пуск газу в систему

Відповідно до п.10.4 Переліку адміністративних процедур , Що здійснюються державними органами та іншими організаціями по заявами громадян, затвердженого Указом Президента Республіки Білорусь від 26.04.2010 N200, та Інструкцією про порядок взаємодії організацій, що входять до складу ГПО «Белтопгаз», які здійснюють надання громадянину комплексної послуги з газифікації одноквартирного житлового будинку, з місцевими виконавчими і розпорядчими органами, затвердженої Постановою Міністерства енергетики Республіки Білорусь від 22.03.2007 №10 громадянин має право звернутися до газової організацію із заявою на отримання технічних умов на газифікацію природним газо одноквартирного житлового будинку.

При собі необхідно мати:

- особистий паспорт домовласника;

- технічний паспорт (відомість техніческіx характеристик) на житловий будинок або проект на будинок (для об'єктів, що будуються);

- документ (копію), що засвідчує право на володіння житловим будинком;

- нотаріально-завірений дозвіл на підключення до газопроводу (при необхідності);

- в разі прокладання газопроводу по земельній ділянці, що не належить заявнику - письмовий дозвіл власника цієї земельної ділянки на прокладку газопроводу, завірене нотаріусом.

Згідно з наданими документами протягом 10 днів проводиться видача технічних умов на газифікацію.

Після прийняття місцевим виконавчим і розпорядчим органом рішення про будівництво нового об'єкта газорозподільної системи, рішення про часткове відшкодування коштів громадянам побудував об'єкт газорозподільної системи (у випадках якщо це необхідно) і видачі технічних умов, згідно Закону Республіки Білорусь від 04.01.2003 №176-3 «Про газопостачання» громадянин звертається в службу замовника для укладення з власником житлового будинку договору фінансування на виготовлення проектно-кошторисної документації.

На підставі укладеного договору фінансування на виготовлення проектно-кошторисної документації укладається договір на виконання проектно-вишукувальних робіт з організацією зазначеної в заяві власника житлового будинку.

По готовності проектно-кошторисної документації та оплати виконаних робіт служба замовника укладає з власником житлового будинку договір фінансування на виконання будівельно-монтажних робіт.

На підставі укладеного договору фінансування будівельно-монтажних робіт укладається договір на виконання будівельно-монтажних робіт з організацією зазначеної в заяві власника житлового будинку.

Після будівництва об'єкта, оплати виконаних робіт та надання виконавчої-технічної документації по будівництву системи газопостачання служба замовника оформляє необхідні документи для введення об'єкта в експлуатацію.

Газопостачальна організація забезпечує приймання закінченого будівництвом об'єкта газорозподільної системи (газопроводу-вводу і) внутрішньобудинкової системи газопостачання з оформленням акту здачі системи газопостачання в експлуатацію.

Далі газопостачальна організація укладає з громадянином договір на газопостачання, технічне обслуговування газового обладнання та внутрішньобудинкової системи газопостачання і після оплати робіт з підключення до існуючого газопроводу виробляє пуск газу.

Газифікація індивідуального житлового фонду громадян шляхом створення споживчого кооперативу

Згідно п.6. «Положення про газифікації природним газом експлуатованого житлового фонду громадян» на підставі Указу Президента Республіки Білорусь №368 від 02.06.2006г. «Про заходи щодо регулювання відносин при газифікації природним газом експлуатованого житлового фонду громадян» (далі Указ №368) для будівництва нових об'єктів газорозподільної системи в установленому законодавством порядку можуть створюватися споживчі кооперативи.

При створенні споживчого кооперативу Указом №368 встановлено, що фінансування:

п.2.2. проектування і будівництва нових вуличних розподільних газопроводів з газопроводами-вводами для газифікації експлуатується житлового фонду громадян, за винятком житлового фонду громадян в сільських та інших населених пунктах чисельністю населення менше 20 тис. чоловік, здійснюється в розмірі:

30 відсотків -за рахунок коштів республіканського бюджету, що передаються до бюджетів областей у вигляді субвенцій на фінансування видатків по будівництву об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури для районів житлової забудови, а також коштів місцевих бюджетів на основі равнодолевого участі, а по місту Мінську - за рахунок коштів місцевого бюджету, якщо інші джерела фінансування не визначені Президентом Республіки Білорусь;

70 відсотків - за рахунок коштів громадян, яким належать на праві власності житлові приміщення вказаного житлового фонду, в тому числі з використанням пільгових кредитів, наданих громадянам у порядку встановленому цим Указом;

п.2.3. проектування і будівництва нових вуличних розподільних газопроводів з газопроводами-вводами для газифікації експлуатується житлового фонду громадян в сільських та інших населених пунктах чисельністю населення менше 20 тис. чоловік здійснюється в розмірі:

70 відсотків -за рахунок коштів республіканського бюджету, що передаються до бюджетів областей у вигляді субвенцій на фінансування видатків по будівництву об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури для районів житлової забудови, а також коштів місцевих бюджетів на основі равнодолевого участі, якщо інші джерела фінансування не визначені Президентом Республіки Білорусь ;

30 відсотків - за рахунок коштів громадян, яким належать на праві власності житлові приміщення вказаного житлового фонду, в тому числі з використанням пільгових кредитів, наданих громадянам у порядку, встановленому цим Указом.

Споживчий кооператив по газифікації створюється шляхом об'єднання громадян. Кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Для створення споживчого кооперативу необхідно звернеться до місцевого виконавчий, розпорядчий орган, який приймає рішення про будівництво нових об'єктів газорозподільної системи для газифікації експлуатується житлового фонду громадян, організовує роботу по залученню коштів на будівництво цих газопроводів, а так само готує списки претендентів на отримання пільгових кредитів.

Кредитування при будівництві систем газопостачання індивідуального житлового будинку

Згідно п.4. «Положення про газифікації природним газом експлуатованого житлового фонду громадян» затвердженого Указом Президента Республіки Білорусь №368 від 02.06.2006г. «Про заходи щодо регулювання відносин при газифікації природним газом експлуатованого житлового фонду громадян» проектування і будівництво газопроводів від місця приєднання до діючого вуличного розподільного газопроводу до пристрою, що вимикає на вводі в житловий будинок і внутрішньобудинкової системи газопостачання може здійснюватися із залученням пільгового кредитування.

Пільгові кредити на фінансування проектування і будівництва об'єктів газорозподільної і внутрішньобудинкової систем, надаються громадянам у розмірі до 70% вартості робіт, згідно з переліком витрат, відкритим акціонерним товариством «Ощадний банк« Беларусбанк »на термін до двох років зі стягненням процентної ставки за користування цим кредитом в розмірі 3 відсотків річних.

Пільгові кредити на газифікацію природним газом експлуатованого житлового фонду надаються громадянам, які є власниками житлових приміщень за списками, затвердженими міськвиконкомами або райвиконкомами, з дотриманням черговості громадян, які потребують отримання пільгового кредиту на зазначені цілі відповідно до дати звернення громадянина.

Для отримання пільгового кредиту необхідно звернутися в службу «Одне вікно» місцевого виконавчого, розпорядчого органу (горрайісполком) з письмовою заявою.

Порядок підключення газопостачання в індивідуальному житловому будинку

Врізка і пуск газу в індивідуальний (блокований) житловий будинок проводиться після підписання акту приймання об'єкта в експлуатацію, а також за умови:

1. проходження їх власниками та членами їх сімей старше 12 років інструктажу в газопостачальної організації відповідно до Правил користування газом в побуті;

2. передачі власником на баланс газопостачальної організації газопроводів-вводів та новозбудованих ділянок розподільного газопроводу або укладення договорів на їх технічне обслуговування (в разі письмової відмови від передачі на баланс) з оформленням спільно з газопостачальної організацією акту розділу кордонів технічного обслуговування і балансової належності;

3. укладення власником квартири з газопостачальної організацією договорів на газопостачання і на технічне обслуговування обладнання, що використовує і внутрішньо квартирних газопроводів (відповідно до формою );

4. подачі заявки до газової організацію на пуск газу в житловий будинок;

5. оплати робіт по врізці і пуску газу (вартість робіт по прейскуранту, також оплата застосовуваних матеріалів).