Строительство »

Ознаки банкрутства юридичної особи: поняття неспроможності, критерії, сума заборгованості для визнання неплатоспроможності юрособи, підстави, ознаки навмисного або фіктивного банкрутства, стадії і процедури визнання неспроможності кредитних організацій і забудовників в 2019 році

 1. Основні ознаки банкрутства юридичної особи
 2. Ознаки об'єктивного банкрутства
 3. Ознаки навмисного або фіктивного банкрутства
 4. Визначення поточного розміру заборгованості
 5. Право і обов'язок на подачу заяви про неспроможність організацій
 6. Хто може почати процедуру банкрутства організації
 7. Особливості звернення до суду
 8. Заповнення позовної заяви про фінансову неспроможність
 9. Критерії неспроможності окремих організацій
 10. Спеціальні ознаки банкрутства сільськогосподарських організацій
 11. Ознаки неспроможності кредитної організації (банку)
 12. Ознаки неспроможності стратегічних підприємств
 13. Ознаки неспроможності природних монополій
 14. Наслідки визнання організації фінансово неспроможною

Якщо виробниче об'єднання, комерційна організація або підприємець втрачає здатність розплачуватися за рахунками, і заходи оптимізації не привели до успіху, виникає необхідність в офіційному визнанні банкрутства Якщо виробниче об'єднання, комерційна організація або підприємець втрачає здатність розплачуватися за рахунками, і заходи оптимізації не привели до успіху, виникає необхідність в офіційному визнанні банкрутства. Однак цей шлях можливий тільки в ситуації, коли доцільність подальшої діяльності і можливі перспективи знаходяться під великим питанням.

Зміст статті

Основні ознаки банкрутства юридичної особи

Процедура банкрутства є однією з найбільш складних. Питання закриття організації виникає в ситуаціях, коли через що утворилися заборгованостей фірма не здатна розплачуватися по рахунках.

У світовій практиці, закриття бізнесу - значна проблема для будь-якої держави. Тому процес визнання неспроможності регулюється на вищому законодавчому рівні. Порядок банкрутства визначається відповідно до положень закону про банкрутство № 127-ФЗ від 2002 року . Тут же зазначені ключові ознаки, за якими можна виявити фінансові складності. Також нормативний документ передбачає ряд дій, спрямованих на вихід фірми з кризи (процедури санації).

Закон 127-ФЗ з питань неспроможності фірм є своєрідною покроковою інструкцією. Тут докладно описуються всі моменти, тому на будь-якому етапі банкрутства важливо спиратися на вимоги, викладені в нормативі.

Ознаки об'єктивного банкрутства

Об'єктивне банкрутство передбачає наявність обставин, що не залежать від фірми. Це означає, що фірма не здатна підлаштуватися під змінену ринкову кон'юнктуру і змушена оголосити про свою неспроможність.

Об'єктивними ознаками прийнято вважати:

 • терміни для погашення боргів порушені, і перевищують 3 місяці по кожному окремому контракту;
 • сукупна заборгованість перевищила 300 тис. рублів (сюди включають суму всіх контрактів, податкові відрахування і бюджетні виплати);
 • співробітники фірми не отримують заробітну плату.

Ознаки навмисного або фіктивного банкрутства

Причин для оголошення розрізняють безліч. Деякі з них не залежать від бажання організації і виправити їх неможливо. Однак в ряді ситуацій спостерігається спроба з боку недобросовісних підприємців надати державі неправдиві дані щодо фінансової роботи своєї структури.

В законі «Про неспроможності» вказані окремі моменти, що стосуються навмисного та фіктивного банкрутства:

 1. Навмисне банкрутство - навмисне і цілеспрямоване дію (бездіяльність) адміністративних органів бізнес-структури, в результаті чого фірма втрачає можливість розплачуватися за рахунками. Найчастіше даний метод використовується для зняття боргового навантаження і спрощення виплат кредиторам.
 2. Фіктивне банкрутство. Умисне введення в оману фінансового характеру про неможливість виконання зобов'язань. Ключовою ознакою тут є наявність достатніх сум для задоволення запитів фірми і погашення заборгованості.

Встановити фіктивність і навмисність діяння вкрай складно. Саме для цього законодавець передбачає варіанти оздоровлення структури (санації), а також введення зовнішнього управління для детального ознайомлення з наявними складнощами.

Визначення поточного розміру заборгованості

Перш ніж ініціювати судовий розгляд, потрібно уточнити рівень боргового навантаження, покладеної на потенційного банкрута. Для цього підсумовуються:

Крім того, поточний розмір боргу може додатково включати штрафні санкції і пені, претензії клієнтів і постачальників, моральну відповідальність і багато іншого.

Право і обов'язок на подачу заяви про неспроможність організацій

Процедура банкрутства передбачає виконання великого обсягу роботи, пов'язаної з підготовкою до судового процесу. При ініціюванні справи про неспроможність фірми, потрібно чітко слідувати нормам, викладеним законі № 127-ФЗ .

Хто може почати процедуру банкрутства організації

Ініціаторами судового розгляду з питання неспроможності виступають:

 • кредитори, перед якими не виконані зобов'язання;
 • керівництво фірми;
 • засновники і власники збиткового підприємства;
 • соціальні фонди;
 • наймані службовці, які не одержують заробітну плату;
 • державні структури.

Ініціація судової справи для керівництва збитковою структури - пряма і безпосередня обов'язок. Законодавець визначає можливості врегулювання проблеми, тому відсутність або приховування інформації щодо фінансової неспроможності вважає грубим порушенням.

Особливості звернення до суду

Судова процедура складається з декількох ключових етапів:

 1. Підготовчий момент. З ініціативи заявника проводиться аналіз платоспроможності, виявляються конкретні обставини, негативно позначилися на фінансовому житті фірми.
 2. Оплата судових витрат.
 3. Підготовка документального супроводу.
 4. Підготовка заяви про визнання фірми неспроможною.
 5. Передача заяви, супровідної документації та інших паперів на розгляд в Арбітражний суд.

Підсумкове рішення буде залежати від обставин, які виявляться в результаті аналізу. Якщо судові інстанції вирішать, що процедура носить формальний характер, потрібна заявнику для уникнення відповідальності, є факти навмисного створення проблем, то за підсумками розгляду можуть ініціювати навіть порушення кримінальних справ.

Заповнення позовної заяви про фінансову неспроможність

Позовна заява має строго затверджену форму і зовнішній вигляд. Законодавець визначає, що зразок позову однаковий для всіх, і вимоги до тексту слід виконувати в повній мірі.

Заява обов'язково підписується головою фірми або уповноваженими особами, які мають на це право. Крім того, важливе значення приділяється наданої інформації. У тексті документа повинні представлятися відомості:

 • найменування судової інстанції, що розглядає заявку;
 • сукупний рівень боргового навантаження, включаючи податкові та бюджетні відрахування;
 • загальна сума фінансових претензій, які не можуть бути оскаржені боржником;
 • інформація про банківські рахунки, використаних для погашення заборгованості;
 • перелік факторів і обставин, що призвели до розорення і подальше закриття фірми;
 • вжиті заходи щодо фінансового оздоровлення, реалізовані керівництвом фірми.

Документи для скачування (безкоштовно)

Критерії неспроможності окремих організацій

До 2015 року законодавець використовував одновимірний підхід до всіх потенційних банкрутів До 2015 року законодавець використовував одновимірний підхід до всіх потенційних банкрутів. Після внесення правок в законодавчу базу, були спрощені деякі моменти.

Раніше не робилося відмінностей між великим і малим бізнесом, не акцентувалася увага на конкретному виді діяльності. Після змін в закон № 127-ФЗ , Окремі категорії юросіб стали використовувати інший підхід.

Спеціальні ознаки банкрутства сільськогосподарських організацій

Неспроможність сільгосппідприємств не підпадає під дію п. 3 ст. 3 закону 127-ФЗ . Для визнання банкрутства структури законодавець передбачає інші умови.

Вони обумовлені в пп. 5 і 6 ст. 177 закону 127-ФЗ . Тут вказано, що процедура почнеться в ситуації, коли заборгованість фірми перевищить 500 тис. Рублів, а допустимі терміни виплат будуть порушені більш ніж на 90 днів (3 місяці).

Ознаки неспроможності кредитної організації (банку)

положеннями п. 2 ст. 180 закону 127-ФЗ кредитні установи і банки відносять до категорії фінансових організацій. Зважаючи на особливості ведення справ в даному сегменті, процедура банкрутства має значні відмінності від закриття неспроможних комерційних організацій.

Законодавець визначає, що фінансова структура може оголосити про неспроможність, констатувавши у своїй діяльності наступні ознаки:

 • сукупний розмір невиконаних вимог оцінюється в суму понад 100 тис. рублів;
 • власні активи фірми не здатні погасити весь обсяг боргу;
 • наявність судового рішення про стягнення заборгованості перед кредиторами;
 • за період тимчасового антикризового управління платоспроможність організації не відновлена.

Відносно кредитних установ перелік ознак доповнюється такими критеріями:

 • наявна заборгованість досягла таких розмірів, що не може бути погашена за рахунок активів компанії, власних фінансових ресурсів або готівки;
 • фірма перевищила терміни виконання зобов'язань перед кредиторами на термін понад 14 днів.

Ознаки неспроможності стратегічних підприємств

Відносно стратегічних структур законодавець виділив всі критерії неспроможності в окремі пункти закону. Відповідно до рекомендацій, зазначеними в пп. 3 і 4 ст. 190 закону № 127-ФЗ , Ключовим критерієм неспроможності буде порушення часових проміжків погашення зобов'язань на термін більше 6 місяців, за умови, що сукупний борг структури перевищить позначку 1 млн. Рублів.

Ознаки неспроможності природних монополій

Припинення діяльності природних монополій має негативний ефект для держави в зв'язку з припиненням виплат в бюджет, появою безробітних і т Припинення діяльності природних монополій має негативний ефект для держави в зв'язку з припиненням виплат в бюджет, появою безробітних і т.д.

В пп. 2 і 3 ст. 197 закону 127-ФЗ вказано, що критеріями неспроможності щодо природних монополій виступають:

 • перевищення боргового навантаження в 1 млн. рублів з урахуванням податків і бюджетних відрахувань;
 • неможливість виконання зобов'язань протягом піврічного періоду.

Наслідки визнання організації фінансово неспроможною

Для збанкрутілих юридичних осіб наслідки виражені в таких моментах:

 1. Керівники усуваються від займаних посад.
 2. Прострочені зобов'язання перестають обростати пенями і штрафними санкціями.
 3. Арештоване майно продається для отримання коштів, якими розрахуються з кредиторами.
 4. Майновий стан боржника втрачає статус конфіденційної інформації.
 5. Організація виключається з переліку ЕГРЮЛ.
 6. Законодавець списує суму податкових боргів.

Якщо виявлено ознаки фіктивного банкрутства, додатково ініціюються кримінальні справи стосовно порушників. Як покарання виділяють штраф в 300 тис. Рублів ( ст. 14.12 КоАП РФ ), Тюремне ув'язнення на 6 років ( ст. 197 КК РФ ).

Новими правилами банкрутства підприємств-забудовників присвячений наступний сюжет.