Строительство »

Банкрутство за новими правилами

Вступають в силу суттєвих змін в Закон про банкрутство   Починаючи з 29 січня 2015 року норми Федерального закону Про неспроможність (банкрутство) будуть застосовуватися до процедур банкрутства в зміненому вигляді Вступають в силу суттєвих змін в Закон про банкрутство

Починаючи з 29 січня 2015 року норми Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" будуть застосовуватися до процедур банкрутства в зміненому вигляді. Поправки в нього були внесені Федеральним законом від 29 грудня 2014 року № 482-ФЗ. Слід зазначити, що ряд з них істотно змінить практику ведення справ про неспроможність. Зокрема, ревізії піддалися норми про право на звернення до суду із заявою про банкрутство, правилах призначення тимчасового керуючого при банкрутстві боржника, права заставних кредиторів. В цілому закон обмежує права боржників на користь кредиторів. При цьому частина кредиторів перекладається в привілейоване становище порівняно з іншими. Нижче ми наводимо найбільш суттєві зміни, внесені зазначеним Законом.

Банки мають право ініціювати банкрутство без рішення суду

Одне з головних змін - надання банкам права на звернення до арбітражного суду з заявою про визнання боржника банкрутом за відсутності вступило в законну силу рішення суду про стягнення з боржника грошових коштів. Таким чином, банки поставлені в привілейоване становище стосовно інших конкурсних кредиторів, які для отримання права на звернення до суду із заявою про банкрутство боржника повинні отримати рішення суду про стягнення суми боргу.

За новими правилами кредитна організація може звернутися до суду із заявою про банкрутство боржника в разі невиконання ним грошових зобов'язань протягом 3 (трьох) місяців за умови попереднього повідомлення боржника та всіх відомих заявнику кредиторів про свій намір звернутися з такою заявою. До 01 липня 2015 року належним буде письмове повідомлення не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до звернення в суд. З 01 липня 2015 роки (раніше - якщо дозволятимуть технічні можливості) належним вже буде вважатися опублікування повідомлення не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів в Єдиному федеральному реєстрі відомостей про факти діяльності юридичних осіб.

Звісно ж, що обов'язок банків повідомляти всіх відомих їм кредиторів боржника не є оптимальним засобом забезпечення інтересів останніх. Довести обізнаність банку про наявність того чи іншого кредитора на практиці може бути досить складно.

Нові правила поводження боржника із заявою про банкрутство

Боржник втрачає право самостійно вибирати кандидатуру тимчасового керуючого або саморегульовану організацію, з числа членів якої він повинен бути затверджений. Відповідно до нових норм тимчасовий керуючий буде затверджуватися з числа членів саморегулівної організації, визначеної шляхом випадкового вибору. Порядок визначення саморегулівної організації (шляхом випадкового вибору) повинен бути встановлений уповноваженим державним органом [1] . До цього саморегулююча організація визначатиметься судом при подачі заяви боржника.

Крім того, боржник зобов'язаний попередньо повідомити відомі йому кредиторів про намір звернутися із заявою про банкрутство. Повідомлення здійснюється в тому ж порядку і в ті ж терміни, що передбачені для повідомлення кредитною організацією про намір звернутися із заявою про банкрутство боржника.

Таким чином, з практики виключається один із способів збереження боржником контролю над процедурою банкрутства - ініціювання процедури самим боржником. Безумовно, залишається другий - контрольоване банкрутство за заявою дружнього кредитора. Разом з тим, цей спосіб програє в оперативності першому, оскільки для подачі такої заяви потрібно вступ в силу рішення суду про стягнення боргу.

Збільшення розміру вимог, що дозволяють ініціювати банкрутство

Для звернення із заявою про неспроможність юридичної особи розмір вимог збільшено з 100 000 до 300 000 рублів. Для заяв про банкрутство стратегічних підприємств і організацій, а також суб'єктів природних монополій - з 500 000 до 1 000 000 рублів.

Додаткові права для заставних кредиторів

Конкурсні кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (заставні кредитори), отримали право голосу з питань: про вибір арбітражного керуючого або саморегулівної організації, з числа членів якої він затверджується; про звернення до суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого; а також про припинення конкурсного виробництва і перехід до зовнішнього управління. Раніше вони могли голосувати тільки в ході спостереження, а також в ході фінансового оздоровлення і зовнішнього управління в разі відмови від реалізації предмета застави. Заставні кредитори фактично були позбавлені можливості істотно впливати на процедуру в тому випадку, якщо їх вимоги не були включені до реєстру вимог кредиторів на момент проведення перших зборів кредиторів, а також при банкрутстві підприємства, що ліквідується боржника. Передбачалося, що наявність застави є достатньою гарантією забезпечення їх інтересів. Тепер же вони можуть голосувати за найбільш істотних питань.

При заміщенні активів боржника (створення на базі майна боржника одного або декількох акціонерних товариств) за новими нормами у заставних кредиторів відбувається заміна предмета застави: замість застави майна боржника виникає право застави на акції створених акціонерних товариств.

Також заставні кредитори отримали право визначати початкову продажну ціну предмета застави, порядок і умови проведення торгів, порядок і умови забезпечення схоронності предмета застави. І тільки при наявності розбіжностей з арбітражним керуючим або іншими кредиторами з даних питань рішення по ним приймає суд.

Тепер заставний кредитор має право залишити предмет застави за собою в ході торгів з продажу майна боржника за допомогою публічної пропозиції при відсутності заявок на участь в торгах. Що є додатковим заходом щодо захисту його інтересів.

інші зміни

Також слід виділити такі зміни, як: наділення конкурсних кредиторів правом заявляти про пропуск строку позовної давності при розгляді обгрунтованості вимог інших кредиторів; наділення арбітражних керуючих правами зажадати більший обсяг інформації про боржника та контролюючих його особах, а також покладання обов'язку по її надання на більш широке коло осіб. Законом також встановлено термін, протягом якого керівник організації повинен повідомити її власників про виникнення ознак банкрутства (10 днів) і відповідальність керівника за невиконання цього обов'язку (штраф в розмірі від 25 000 до 50 000 рублів або дискваліфікація на строк від 6 місяців до 2 років ). Посилено адміністративну відповідальність за неправомірні дії при банкрутстві. Встановлено нові вимоги, що пред'являються до звіту тимчасового керуючого (повинен містити висновок про наявність або про відсутність підстав для оскарження угод боржника), а також внесено низку інших змін.

Вплив змін на поточні процедури банкрутства

До порушених до вступу в силу змін справах про банкрутство норми Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" застосовуються в попередньою редакції до моменту завершення поточної процедури (спостереження, фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, конкурсного виробництва або мирової угоди). У наступній процедурі застосовуються вже нові норми. Винятком є ​​норми, що розширюють права арбітражних керуючих за запитом інформації про діяльність боржника, які застосовуються і до поточних процедур банкрутства.

Таким чином, зміни, внесені в законодавство про банкрутство, покликані більшою мірою захистити інтереси кредиторів, і в першу чергу банків. Вони отримують від законодавця ефективний інструмент роботи з боржниками напередодні кризи неплатежів. У зв'язку з цим слід очікувати від банківського сектора більш активного застосування процедур банкрутства в роботі з проблемними позичальниками.


[1] Термін для затвердження такого порядку Законом не встановлено.