Строительство »

Стаття 121. Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки).

  1. Наступна стаття »

1. Комерційні організації з метою координації їх підприємницької діяльності, а також представлення і захисту загальних майнових інтересів можуть за договором між собою створювати об'єднання у формі асоціацій або союзів, які є некомерційними організаціями.
Якщо за рішенням учасників на асоціацію (союз) покладається ведення підприємницької діяльності, така асоціація (союз) перетворюється в господарське товариство або спілку в порядку, передбаченому цим Кодексом, або може створити для здійснення підприємницької діяльності господарське товариство або брати участь в такому суспільстві.
2. Громадські та інші некомерційні організації, в тому числі установи, можуть добровільно об'єднуватися в асоціації (союзи) цих організацій.
Асоціація (союз) некомерційних організацій є некомерційною організацією.
3. Члени асоціації (союзу) зберігають свою самостійність і права юридичної особи.
4. Асоціація (союз) не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Члени асоціації (союзу) несуть субсидіарну відповідальність за її зобов'язаннями у розмірі та в порядку, передбачених установчими документами асоціації.
5. Найменування асоціації (союзу) повинно містити вказівку на основний предмет діяльності її членів з включенням слова "асоціація" чи "союз".

Наступна стаття »
До тексту закону »

Читайте також

Популярні документи