Строительство »

Юридичний домашню адресу

  1. ПЛЕНУМ ВИЩОГО АРБІТРАЖНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ПЛЕНУМ ВИЩОГО АРБІТРАЖНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ПОСТАНОВЛЕНІЕот 30 липня 2013 р N 61

ПРО ДЕЯКІ ВОПРОСАХПРАКТІКІ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДОСТОВЕРНОСТЬЮАДРЕСА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

У зв'язку з виникаючими в судовій практиці питаннями по спорах про достовірність адрес юридичних осіб при їх державній реєстрації Пленум Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації на підставі статті 13 Федерального конституційного закону від 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Про арбітражних судах в Російській Федерації" постановляє дати арбітражним судам такі роз'яснення.

1. При вирішенні спорів, пов'язаних з вірогідністю адреси юридичної особи, слід враховувати, що в силу підпункту "в" пункту 1 статті 5 Федерального закону від 08.08.2001 N 129-ФЗ "Про державну реєстрації юридичних осіб і індивідуальних підприємців "(далі - Закон) адреса постійно діючого виконавчого органу юридичної особи (у разі відсутності постійно діючого виконавчого органу юридичної особи - іншого органу або особи, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності) відбивається в єдиному державному реєстрі юридичних осіб ( далі - ЕГРЮЛ) для цілей здійснення зв'язку з юридичною особою.

Юридична особа несе ризик наслідків неотримання юридично значимих повідомлень, що надійшли на його адресу, зазначену в ЕГРЮЛ, а також ризик відсутності за цією адресою свого представника, і така юридична особа не має права в стосунках з особами, сумлінно покладаються на дані ЕГРЮЛ про адресу юридичної особи, посилатися на дані, які не внесені до зазначеного реєстру, а також на недостовірність даних, що містяться в ньому (в тому числі на неналежне повідомлення в ході розгляду справи судом, в рамках провадження у справі про адміністративне правонар шеніі і т.п.), за винятком випадків, коли відповідні дані внесені в ЕГРЮЛ в результаті неправомірних дій третіх осіб або іншим шляхом поза волею юридичної особи (пункт 2 статті 51 Цивільного кодексу Російської Федерації, далі - ГК РФ).

2. При розгляді спорів, пов'язаних з відмовою в державній реєстрації юридичної особи <1>, арбітражним судам необхідно брати до уваги, що реєструючий орган на підставі підпункту "р" пункту 1 статті 23 Закону має право відмовити в державній реєстрації при наявності підтвердженої інформації про недостовірність представлених відомостей про адресу юридичної особи, тобто про те, що така адреса була вказана без наміру використовувати його для здійснення зв'язку з юридичною особою.

--------------------------------

<1> Тут і далі під державною реєстрацією юридичної особи розуміється в тому числі внесення в ЕГРЮЛ змін, що стосуються відомостей про адресу юридичної особи (стаття 1 Закону).

Про недостовірності названих відомостей може, зокрема, свідчити наступне:

1) адресу, вказану в документах, представлених при державній реєстрації, згідно з відомостями ЕГРЮЛ позначений як адреса великої кількості інших юридичних осіб, у відношенні всіх або значної частини яких є відомості про те, що зв'язок з ними за цією адресою неможлива (представники юридичної особи за даною адресою не має і кореспонденція повертається з позначкою "організація вибула", "за закінченням терміну зберігання" і т.п.);

2) адресу, вказану в документах, поданих при державній реєстрації , В дійсності не існує або що знаходився за цією адресою об'єкт нерухомості зруйнований;

3) адресу, вказану в документах, представлених при державній реєстрації, є умовним поштовою адресою, присвоєним об'єкту незавершеного будівництва;

4) адресу, вказану в документах, поданих при державній реєстрації , Свідомо не може вільно використовуватися для зв'язку з такою юридичною особою (адреси, за якими розміщені органи державної влади, військові частини і т.п.);

5) є заява власника відповідного об'єкта нерухомості (іншого уповноваженої особи) про те, що він не дозволяє реєструвати юридичні особи за адресою даного об'єкту нерухомості.

При наявності хоча б одного з перерахованих обставин відомості про адресу юридичної особи вважаються недостовірними, якщо заявник не представив в реєструючий орган інші відомості (документи), що підтверджують, що зв'язок з юридичною особою за цією адресою буде здійснюватися.

Разом з тим судам слід враховувати, що за змістом пункту 4 статті 9 Закону реєструючий орган не має права покладати на особу, яка звернулася із відповідною заявою про державну реєстрацію, тягар підтвердження достовірності поданих відомостей про адресу юридичної особи, в тому числі шляхом подання додаткових документів крім передбачених законом.

3. Орган, що повинен вичерпно мотивувати відмову в державній реєстрації, вказавши не тільки відповідну норму Закону, а й все конкретні обставини, які, на його думку, свідчать про недостовірність відомостей про адресу юридичної особи.

Якщо під час розгляду спору про оскарження відмови в реєстрації з мотивів недостовірності адреси арбітражний суд встановить, що відмова реєструючого органу не відповідав згаданому критерію розкриття всіх мотивів відмови, він визнається незаконним, при цьому суд зобов'язує реєструючий орган усунути допущене порушення (пункт 3 частини 4 статті 201 арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, далі - АПК РФ).

4. З огляду на, що адреса юридичної особи визначається місцем знаходження його постійно діючого виконавчого органу, а в разі відсутності постійно діючого і виконавчого органу - іншого органу або особи, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (пункт 2 статті 54 ЦК РФ), і може відрізнятися від адреси, за якою здійснюється безпосередня діяльність юридичної особи, в тому числі господарська (виробничий цех, торгова точка і т.п.), реєструючий орган не має права відмовляти в дер жавної реєстрації на підставі того, що приміщення або будівля, адреса якого вказана для цілей здійснення зв'язку з юридичною особою, непридатне для здійснення діяльності юридичної особи в цілому або виду діяльності, який вказаний в документах, поданих для державної реєстрації. У той же час реєстрація за адресою житлового об'єкта нерухомості допустима тільки в тих випадках, коли власник об'єкта дав на це згоду; згода передбачається, якщо названий адреса є адресою місця проживання засновника (учасника) або особи, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Реєстрація ТОВ на домашню адресу - 6 тис. Руб.

5. Власник або інший законний власник об'єкта нерухомості має право звернутися до арбітражного суду з позовною вимогою до юридичної особи про припинення використання відповідного об'єкта нерухомості для цілей здійснення зв'язку з цією юридичною особою. Така вимога спрямоване на усунення порушення прав власника (іншого законного власника), не пов'язаного з позбавленням володіння, і підлягає розгляду відповідно до статті 304 ЦК України. У разі задоволення цієї вимоги в резолютивній частині рішення суду також вказується на обов'язок юридичної особи вжити необхідних заходів до внесення змін до ЕГРЮЛ в частині своєї адреси. Неприйняття відповідних заходів тягне наступ наслідків, пов'язаних з невиконанням судового рішення, наприклад, накладення судового штрафу (стаття 332 АПК РФ), проте не може служити підставою для самостійного звернення власника (іншого законного власника) з вимогою до реєструючого органу про внесення змін до ЕГРЮЛ. Разом з тим реєструючий орган зобов'язаний на підставі поданої йому вступило в законну силу рішення суду про задоволення позову внести в ЕГРЮЛ запис про те, що відомості про адресу юридичної особи є недостовірними, із зазначенням реквізитів цього судового рішення.

Подана за викладеними мотивами власником або іншим законним власником об'єкта нерухомості заяву про визнання недійсними державну реєстрацію юридичної особи або акта про внесення змін до відомостей ЕГРЮЛ про адресу юридичної особи не підлягає задоволенню, за винятком випадків, коли реєструючий орган мав заявою власника або іншого законного власника нерухомості про те, що він не дозволяє реєструвати юридичні особи на адресу відповідного об'єкта нерухомості.

6. При наявності інформації про те, що зв'язок з юридичною особою за адресою, відбитому в ЕГРЮЛ, неможлива (представники юридичної особи за адресою не має і кореспонденція повертається з позначкою "організація вибула", "за закінченням терміну зберігання" і т.п. ), реєструючий орган після направлення цієї юридичної особи (в тому числі на адресу його засновників (учасників) та особи, що має право діяти від імені юридичної особи без довіреності) повідомлення про необхідність подання до реєструючого органу достовірних сведе ий про його адресу і в разі неподання таких відомостей в розумний термін може звернутися до арбітражного суду з вимогою про ліквідацію цієї юридичної особи (пункт 2 статті 61 ЦК РФ, пункт 2 статті 25 Закону).

Маючи на увазі особливість порушення законодавства, на підставі якого пред'являється такий позов про ліквідацію, суд вживає заходів по повідомленню особи, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, а також засновників (учасників) юридичної особи про порушення провадження у справі шляхом направлення ухвали про прийнятті позовної заяви до провадження за їх місцем проживання (місцем знаходження).

Суд на стадії підготовки справи до судового розгляду може запропонувати юридичній особі вжити заходів щодо усунення зазначеного порушення шляхом подання до реєструючого органу достовірних відомостей про своє адресу. Суд може також відкласти судовий розгляд (стаття 158 АПК РФ), запропонувавши юридичній особі представити у реєструючий орган згадані відомості не пізніше встановленого в ухвалі суду терміну.

У разі невиконання юридичною особою вказівок суду, даних в порядку підготовки справи до судового розгляду або в ухвалі про відкладення судового розгляду, суд вирішує питання про ліквідацію цієї юридичної особи, маючи на увазі, що така його поведінка свідчить про грубе порушення підпункту "в" пункту 1 статті 5 Закону, допущене при здійсненні своєї діяльності (абзац третій пункту 2 статті 61 ЦК РФ, пункт 2 статті 25 Закону).

Відмова реєструючого органу від вимоги про ліквідацію в разі добровільного усунення юридичною особою порушень шляхом вказівки достовірного адреси після порушення судом провадження у справі не може бути підставою для відшкодування судових витрат юридичної особи - відповідача за рахунок позивача, за винятком випадків, коли суд встановить, що до звернення з позовом про ліквідацію реєструючий орган не вжив заходів, спрямованих на спонукання юридичної особи до усунення відповідного порушення (стаття 111 АПК РФ).

У випадках, коли замість вимоги про ліквідацію реєструючий орган висуває вимоги про визнання недійсними державну реєстрацію юридичної особи або акта про внесення змін до відомостей ЕГРЮЛ про адресу юридичної особи з мотивів недостовірності таких відомостей, суд відмовляє в їх задоволенні.

7. При розгляді питання про прийняття заяви реєструючого органу про примусову ліквідацію юридичної особи в судовому порядку за названою в пункті 6 цієї постанови основи арбітражного суду необхідно перевірити, чи не є юридична особа нечинним (не представляє протягом дванадцяти місяців документи звітності, передбачені законодавством Російської Федерації про податки і збори, і не здійснює операцій хоча б по одному банківському рахунку) і проводилася процедура виключення його з ЕГ ЮЛ за рішенням реєструючого органу (стаття 21.1 Закону). Дотримання зазначеного порядку не перевіряється, якщо в силу закону до юридичної особи не може застосовуватися процедура виключення з реєстру юридичних осіб за рішенням реєструючого органу.

Відповідні докази неможливості застосування адміністративного порядку ліквідації недіючої юридичної особи повинні бути представлені податковим органом.

При надходженні заяви про примусову ліквідацію юридичної особи, який відповідає ознакам недіючої юридичної особи згідно з пунктом 1 статті 21.1 Закону, дана заява повертається арбітражним судом заявникові стосовно пункту 1 частини 1 статті 129 АПК РФ, за винятком випадків, коли рішення про виключення недіючої юридичної особи з реєстру не прийнято з огляду на надходження заперечень на підставі пункту 4 статті 21.1 Закону або визнано недійсним у судовому порядку.

Якщо зазначені обставини з'ясовуються в процесі провадження у справі про ліквідацію юридичної особи, провадження у справі підлягає припиненню на підставі пункту 1 частини 1 статті 150 АПК РФ.

8. Перехід повноважень органів юридичної особи в установлених законом випадках (пункт 3 статті 62 ГК РФ, пункт 1 статті 94 та пункт 2 статті 126 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" і т.п. ), а так само зміна особи, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, за рішенням засновників (учасників) або іншого уповноваженого органу юридичної особи, в тому числі передача повноважень одноосібного виконавчого органу керуючої організації або керуючому, самі по собі не тягнуть зміна ме та знаходження юридичної особи.

9. Під час розгляду спорів про визнання незаконними дій реєструючого органу, який вніс за своєю ініціативою зміни в ЕГРЮЛ в частині відомостей про адресу юридичної особи, пов'язані зі зміною адміністративно-територіального поділу або найменування вулиці, населеного пункту, муніципального освіти або суб'єкта Російської Федерації, арбітражним судам слід враховувати, що належним адресою юридичної особи є адреса, визначений з урахуванням відповідного акта державного органу або органу місцевого Самоа ління, що спричинило зазначені зміни.

10. Арбітражним судам необхідно мати на увазі, що місце знаходження юридичної особи, що відображається в його установчих документах (пункт 3 статті 54 ГК РФ), визначається зазначенням найменування населеного пункту (муніципального освіти). У зв'язку з цим зміна відомостей ЕГРЮЛ в частині адреси юридичної особи в рамках його місця знаходження, зазначеного в установчих документах, не потребує внесення змін до установчих документів незалежно від того, чи був у них раніше невідомий таку адресу, якщо тільки інше прямо не передбачено установчими документами юридичної особи.

голова

Вищого Арбітражного Суду

Російської Федерації

А. А. Іванов

секретар Пленуму

Вищого Арбітражного Суду

Російської Федерації

Т.В.ЗАВЬЯЛОВА

Реєстрація ТОВ - 6 тис. Руб. (Гарантія на реєстрацію)