Строительство »

Адвокат по цивільних справах, Юридична консультація

Виступаючи в цивільному процесі в якості позивача або відповідача, будь-яка особа має право представляти свої інтереси самостійно і (або) за допомогою представника. При цьому представництво може бути законним, договірним, громадським або призначеним судом. Виступаючи в цивільному процесі в якості позивача або відповідача, будь-яка особа має право представляти свої інтереси самостійно і (або) за допомогою представника

З формуванням в Україні правової держави представництво в цивільному процесі все частіше почало набувати договірний характер, при якому інтереси клієнта представляються професіоналами - юристом або адвокатом-представником у цивільних справах. І треба сказати, що послуги адвокатів в цивільному процесі сьогодні стають не менш затребуваними, ніж в кримінальному, де участь адвоката, і часто не одного, вже є повсякденним явищем.

На відміну від інших представників, адвокат-представник у цивільних справах - це кваліфікована правова допомога, що надається на професійній основі. Зміст такої допомоги визначається трьома категоріями правомочностей:

наданими клієнтом в тій мірі, в якій він вважатиме за потрібне;
передбаченими процесуальним статусом адвоката як представника у цивільних справах;
зумовленими статусом адвоката, який передбачає набагато ширші права, ніж ті, якими володіє звичайний юрист.
У корені невірно розглядати адвоката, який бере участь в цивільному процесі, як нікого посередника між сторонами, між клієнтом і судом або іншими учасниками процесу. Без перебільшення можна сказати, що роль адвоката куди більш серйозна і значна - він реально може впливати на долю процесу як за рахунок своїх професійних якостей, так і за допомогою сукупності особливостей, властивих його статусу:

Наявність широкого арсеналу засобів і способів, передбачених законодавством, для вирішення професійних завдань і ефективного виконання обов'язків.
Адвокат - це не просто юрист, статус припускає наявність досвіду, знань і умінь для ефективного представництва клієнта.
Адвокат, що спеціалізується на цивільних справах, ми маємо можливості надати клієнтові все без винятку юридичні послуги - від первинних консультацій до оскарження рішень у вищестоящих судових інстанціях.
Сучасна практика показує доцільність і необхідність комплексного представництва. Більш того, тільки комплексний характер послуг дозволяє адвокату брати на себе відповідальність за кінцевий результат процесу, а не тільки за якісь проміжні підсумки надання правової допомоги.

Конкретні послуги адвоката - це перелік юридичних послуг, визначених довірителем (клієнтом). Але зазвичай представництво має на увазі не просто участь на боці клієнта і представлення його інтересів, а ведення цивільної справи, що включає:

консультації на постійній основі;
підготовку процесуальних документів (позови, відзиви, клопотання, заяви і т.д.);
розробку і підтримку в суді правової позиції довірителя;
формування доказової бази, збір і надання доказів, а також спростування або постановку під сумнів доказів, представлених іншою стороною процесу;
участь в засіданнях суду на стороні клієнта і в здійснюваних з ним процесуальних діях;
виконання окремих функцій, передбачених цивільним процесуальним правом.

Участь у справі адвоката і виконання ним своїх функцій не позбавляє довірителя права особисто захищати свої права та представляти свої інтереси.