Строительство »

Поръчка за жилища. Как да възстановим загубена поръчка за апартамент

 1. Какво да направите в случай на загуба на поръчката?
 2. Какви документи са необходими?
 3. Какво да направите, ако има проблеми с новия договор?
 4. Къде да получите заповед за апартамент
 5. Къде да получите заповед за апартамент, ако тя се губи, и трябва да се приватизира апартамент?

Съдържание на статията:

Какво е заповед за апартамент. Къде да отидем, когато се загуби. Необходими документи за възстановяване на документа.
Заповедта е документална основа за апартамент, което позволява на юридическото лице да получи разрешение за преместване в жилище. Този документ трябва да се съхранява от собственика на имота. Той става популярен в случай на каквото и да е действие, свързано с промяна на собствеността на апартамента, приватизация, продажба, замяна, дарение.
Какво е заповед за апартамент

Какво да направите в случай на загуба на поръчката?

Ако заповед за апартамент е безвъзвратно загубена и търсенето му не дава желания резултат, не се паникьосвайте - ще ви бъде даден подобен сертификат. Загубата на този документ не лишава собственика от правото на пребиваване или приватизацията на това жилище. Според новия закон, регулиращ имуществените отношения с недвижимите имоти, копия от нареждания не се преиздават. Липсата на този документ не е критична, но ще изисква допълнително време и нерви.

За да се успокоят и да документират правата си на жизнено пространство, те трябва да получат отново социален трудов договор. Той напълно заменя заповедта за апартамента и има подобна правни функции подходящ за приватизация, продажба. Естествено, процесът на приватизация или продажбата на апартамент е възможен, ако жилището няма законови ограничения.

Има и друга възможност как да се вземе документ с по-малко неприятности, но с малка вероятност за успех. Можете да опитате да получите документите от фирмата, обслужваща апартамента ви. За заявлението се подава заявление за предоставяне на контролен талон към първоначалната поръчка. Надяваме се, че в компанията ще работят по-отговорни служители и ще се съхранява архив от всички необходими документи, като в този случай ще имате късмет и ще получите билет в ръцете си вместо заповед. В противен случай остава да се задоволява само с удостоверението, че купонът не е запазен, но може да бъде полезен само в съдебния процес.

Какви документи са необходими?

Процес на възстановяване или пускам отново заповед или някакви документи за апартамента е много обезпокоителен, струва си да се получи добра експозиция и търпение. Нашата бюрократична система може да бъде "преодоляна" само с постоянство. Затова е необходимо да се изпълнява правителствени агенции , събиране на списък с необходимите документи за апартамент, както за продажба, така и за приватизация.

Първата стъпка е да се свържете с местната администрация. Те ще ви разкажат подробно какви документи ще са необходими и къде ще се прилагат. На същото място наемателят пише изявление, адресирано до ръководителя на администрацията с цел подновяване на социалния договор за наем.

Заявлението е написано в свободна форма с посочване на причината за отсъствието (загубата) на апартаментна заповед. Тя може да посочва целта на договора, например приватизационната процедура или дарението. Списъкът с необходимите документи е както следва:

 • Извлечете (попълнете) от книгата.
 • Помощ от ОТИ.
 • Фотокопия на регистрирани жители на паспорти.
 • Документи, потвърждаващи вашето право този апартамент сметки за комунални услуги.

След като преодолеят всички “пречки” и съберат поисканата документация, вие представяте пакет от документи на първа инстанция. В рамките на 30 дни (често периодът може да се увеличи поради вина на служителите) можете да получите нов социален договор за работа.
След като преодолеят всички “пречки” и съберат поисканата документация, вие представяте пакет от документи на първа инстанция
Необходимо е да се вземе предвид броят на възрастните, регистрирани в апартамента, които могат да претендират за право на част от имота. Следователно има трудности с издаването на необходимите документи в едната ръка, като всеки случай може да изисква документално доказателство за съгласието на роднините. В този случай се издава нотариално заверено пълномощно за правото да се разпорежда с имота. Той се съгласува с всички заинтересовани лица, към него се прилагат заверени копия на паспорти. Подобна процедура е характерна за приватизационния процес.

Какво да направите, ако има проблеми с новия договор?

Ако всичко е наред и договорът за отдаване под наем на папка с документи във вас, то на негова основа имате право да третирате апартамента по ваша преценка. Това е важен документ за приватизация или продажба, само ако е налице възможност за извършване на съответните сделки.

Ако не сте подновили договора за наем на апартамент, тогава трябва да знаете, че това е напълно незаконно. Решението може да обжалва пред съда. Процесът ще отнеме много повече време, но опцията определено е печеливша.
Ако не сте подновили договора за наем на апартамент, тогава трябва да знаете, че това е напълно незаконно
В ситуация на отказ да се приеме заявление за социален договор по неизвестни причини, съгласно закона имате право да изискате писмена регистрация на факта на отказ. С него вие също ще спечелите процеса по съдебна заповед , В съда, трябва да докаже факта на използване на тази жизнено пространство въз основа на заповед, приватизация или документи за покупка. Доказателство и неоспоримо доказателство за вашата невинност са:

 • паспорти на всички пълнолетни лица с регистрирана информация за регистрация;
 • удостоверение от домашната книга;
 • извлечение от личната сметка на апартамента;
 • свидетелските показания на съседите, които ще потвърдят факта, че живеят в апартамента;
 • други аргументи, потвърждаващи законността на вашето въвеждане.

Решението на съдебната власт ще ви позволи да получите договор въз основа на съдебно решение, което никой не може да оспори. След като сте получили документа във вашите ръце, ще можете свободно да разполагате с апартамента по своя преценка, за продажба, приватизация или дарение.

Поръчката за апартамента е документ, който дава право на преместване. Но какво, ако поръчката е загубена?

Къде да получите заповед за апартамент

В случай, че заповедта за апартамент е загубена, вие по никакъв начин не губите правото си да живеете в този апартамент. Най- този момент не се издават копия на заповеди на територията Руската федерация , Но не се притеснявайте, липсата на заповед няма да повлияе на вашите права върху жизненото пространство.

В този случай, ако просто искате да се успокоите и да имате поне някакъв документ във вашия апартамент, тогава просто трябва да подновите социалния договор.

За да подновите социалния договор за наем на вашия апартамент, трябва да подадете молба до администрацията на вашия район. Заявлението е написано в свободна форма, в която посочвате причината, в този случай ще загубя поръчката. Те също така ще ви обяснят какви документи се изискват от вас. По-конкретно, те ще изискват от вас:

 • Пълен извадка от книгата на къщата
 • Фотокопия на паспорти на всички, които живеят в този апартамент
 • Всички документи, потвърждаващи правото ви на пребиваване, като сметки за комунални услуги

След това в рамките на 30 дни ще получите нов трудов договор.

Къде да получите заповед за апартамент, ако тя се губи, и трябва да се приватизира апартамент?

В този случай трябва да отидете

Какво да направите в случай на загуба на поръчката?
Какви документи са необходими?
Какво да направите, ако има проблеми с новия договор?
Какво да направите в случай на загуба на поръчката?
Какви документи са необходими?
Какво да направите, ако има проблеми с новия договор?
Но какво, ако поръчката е загубена?
Къде да получите заповед за апартамент, ако тя се губи, и трябва да се приватизира апартамент?